ทำนายฝัน 'กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ฝันว่ากระทำรุนแรงต่อผู้อื่น จะมีงานเลี้ยงกับเพื่อนฝูง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น'

ฝันว่ากระทำรุนแรงต่อผู้อื่น จะมีงานเลี้ยงกับเพื่อนฝูง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เซิ้ง เซิ้งบั้งไฟ เจว็ด นม โค่นต้นไม้แก่ กล้วยไม้ นกกระจิบ กระจาบ เครื่องครัว กินสายบัว มดหรือแมลง อรุณ กุลี ถูกจี้ โซ่ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ยิงกา ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ส้มตำ ถูกตบ นุ่งผ้าสีม่วง ลายแทง แร้งเกาะหลังคาบ้าน สาก พนมมือ หนังสือ โล่ ฝนหยุดตก ทวิตเตอร์ เฒ่าแก่ กรวยกรอกน้ำ ฝังศพคนที่รู้จัก ภาษา ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เดินตากแดด เดินไปบนเนินเขา ไข่มุก ร่างกายตัวเอง ไม้เท้า ดารา กระต่ายขูดมะพร้าว ของที่ระลึก เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง เข่า ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เพื่อนตาย เพื่อนอยู่ห่างไกล เป็นโจทก์ในศาล ตบแต่ง ฌาน เด็กเกิดใหม่ เสวียน ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ไม้กวาด ภรรยาสวมเสื้อแพร ปล่องเมรุ บวช มดกัด ข่าวร้าย ขโมยอาหาร คันศรหรือคันธนู พระนาคปรก สาหร่าย ถูกตีหู ดื่ม เดินทางก่อนกำหนด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งานแต่งงาน คนแก่ กินเนื้อวัว ฝุ่น โรคร้าย นํ้าวน ค่ำคืน หมู มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ฆ่าวัว ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง กัดลิ้น หิมะตกในฤดูร้อน อากาศบริสุทธิ์ นกเขา เครื่องดนตรี นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ นาฬิกาข้อมือ พัชรกิติยาภา หวีไม้ ม่าน ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ศัสตราวุธ อาบน้ำในทะเล กล้องยาสูบ ขนลุก กระทะ ภูเขา กินข้าวบนใบบัว นอนกรน ไหว้เจ้า ศัตรู รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส พระพุทธเจ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM