ทำนายฝัน 'กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ฝันว่ากระทำรุนแรงต่อผู้อื่น จะมีงานเลี้ยงกับเพื่อนฝูง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น'

ฝันว่ากระทำรุนแรงต่อผู้อื่น จะมีงานเลี้ยงกับเพื่อนฝูง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ดวงอาทิตย์มืดมัว ศาลพระภูมิ ได้รับต่างหู ฟาง นํ้าพุที่พุ่งสูง จับหนอน ญาตินํ้าตาตก กังวล บวชพระ ปี่ ไม้พลอง นกกางเขน เงินโบราณ ใยแมงมุม ได้ใบสั่งจากตำรวจ ซื้อปลาทอง สวะ นอนบนเสื่อ กกไข่ ขนสัตว์ ตีงู กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ค้างคาว ตู้อาหาร ต้นไม้ยืนต้นตาย หลงป่า แพทย์ ภาชนะแตกร้าว ฉุด ถูกล็อตเตอรี่ นักบุญ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ เขื่อนแตก กินก้างปลา ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ถูกตีหู จักรยาน ผู้หญิงถือมีด ผมร่วง ขนตาร่วง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ของเล่น ฟันบนหัก ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ดักนก งูกินสัตว์ ขา นุ่งผ้าสีแดง ถวายพระด้วยดอกบัว ผมถูกตัดให้สั้น เชิงตะกอน ปล้น จานแตก โลงศพ ถังน้ำ ปืน ตีฆ้อง บิลเลียด ขี่สุกร นกบิน จุดเทียน ต้นไม้เขียวชอุ่ม แมวสีขาว ปลาทอง เนกไท จมน้ำ เดินร่วมทางกับโจร ดิน จรวด กังหัน กลอง สายสร้อย ซุง จับขโมย กะละมัง ระเบิด ทะเลที่เงียบสงบ กระต๊อบ ตกต้นไม้ แท่น ประตูที่ปิดตาย มีคนนำเงินมาให้ เจ็บปวดตามร่างกาย บ้านไฟไหม้ ตาหลายคู่ ภรรยาออกจากบ้าน ใส่ต่างหู กล่องดนตรี พระพุทธรูป เพื่อน เลือดออกทางทวาร ประกันตัว ดอกราตรี ฤดูฝน ถูกฟันคอขาด ฉิ่งฉาบ ม่าน มดรุมเป็นกลุ่มๆ กินเป็ด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM