ทำนายฝัน 'กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา'

ฝันเห็น ฝันว่า กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา คุณอาจจะได้เดินทางไกล หรือ ได้โยกย้ายไปในแดนไกล ถ้าผู้ฝัน ฝันว่าตัวเองอยู่ในกระท่อม จะได้ลาภจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา'

คุณอาจจะได้เดินทางไกล หรือ ได้โยกย้ายไปในแดนไกล ถ้าผู้ฝัน ฝันว่าตัวเองอยู่ในกระท่อม จะได้ลาภจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตารอบตัว เพื่อน ปฏิทิน ภูเขา มดกัด ฝักดาบ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ มดหรือแมลง ฤดูร้อน ช่างไม้ งม ซุบซิบนินทา ซองบุหรี่ ขึ้นบันได ขึ้นเขา กรวดทราย ตัดผม เล่นไพ่ เคี้ยวดิน ดม สุสาน ตัวเองเป็นคนวิกลจริต นอนกับนางงาม ตกน้ำร้อน ผ้าขาว พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง แพทย์ ดับกองไฟ แชมพู ตัวเองกลายเป็นนก ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ลูกไก่ ท้องเสีย ขี้เถ้าในเตาไฟ ขี่หมู นกนางแอ่น เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ถอด ช่อดอกไม้ พระจันทร์ หิมะตกถูกตัว จมูกหาย คนแฝดตัวติดกัน ลอยกระทง ธงบนบ้าน กรงนก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ชนกระบือ ข่มขืนคนอื่น ผักที่ยังคงปลูกในดิน เล่นฟองสบู่ มีขาเดียว ถูกตัดใบหู ทอดทิ้งลูกๆ ผู้หญิงชักมีด ติดคุก สิริวัณณวรีนารีรัตน์ หีบเปิดอยู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ เตาไฟ ลากเกวียน ฆ่าผีเสื้อ ธนู โง่ บัตรเชิญ นํ้าวน อาหารบูดเน่า ลูกข่าง จระเข้ แม่มด งูรัด ถลกหนัง ไฟไหม้ผม เห็นประตูบ้านตัวเอง ฟักทอง ขอโทษ ยกโทษให้ใครบางคน คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ผู้คุมนักโทษ แม่นํ้า หวีเสนียด ถุงเงิน ถุงทอง กำไล นั่งบนอาสนะสงฆ์ เจ้าบ่าว ยากจน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ตาหลายคู่ สุกรกลายเป็นคน ไมโครโฟน ผจญภัย พญาอินทรี ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ สัตว์เลี้ยง เป่าขลุ่ย ฝุ่นฟุ้งกระจาย เปลวไฟ กินก้างปลา โขลงช้าง ลับมีด มีปากเสียงภายในครอบครัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM