ทำนายฝัน 'กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา'

ฝันเห็น ฝันว่า กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา คุณอาจจะได้เดินทางไกล หรือ ได้โยกย้ายไปในแดนไกล ถ้าผู้ฝัน ฝันว่าตัวเองอยู่ในกระท่อม จะได้ลาภจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา'

คุณอาจจะได้เดินทางไกล หรือ ได้โยกย้ายไปในแดนไกล ถ้าผู้ฝัน ฝันว่าตัวเองอยู่ในกระท่อม จะได้ลาภจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดึงเชือก หน่อไม้ บิน (ตกลง) แมลงสาบ คนหามวอผ่านหน้า กระดานดำมีข้อความ จุดไฟแล้วดับ จูบ ฝี เดินบริเวณวัด ปีก กก คำนับ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ของลับ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เปียก งมหาของ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ถนน ช้าง บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ถูกวิ่งราวทรัพย์ ขนลุก ฝันว่าส่งพัสดุ เข็มเย็บผ้า กินกล้วย สงคราม ได้ยินเสียงระฆัง บวงสรวง ฟันบนหัก ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กาบินเข้ามาในบ้าน เลือดออกทางช่องคลอด ลูบท้องหญิงตังครรภ์ แร้งเกาะหลังคาบ้าน ดับเทียนชัย ธรรมจักร คนกำลังถ่ายรูป ชลธาร เดินทางกลางทะเลทราย แคร่หาม นอนกลางวัน เห็นผี จักรเย็บผ้า เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ปากกา นาฬิกา ถ่ายรูป พร้า กินนก มือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวคำอำลากับใครบางคน งานมงคล ต้นไม้ยืนต้นตาย พระจันทร์ คนถูกฉีดยา งานบวช จันทร์เพ็ญ เจ้าสาว หนี้สิน ติดเกาะ กระต่าย ทำแท้ง โรคร้าย เหี้ย สาวไส้ ได้กลิ่นของบูดเน่า ได้ฟังเรื่องตลก เลือดออกทางทวาร เหยียบขี้ เคี้ยวดิน เมือง ปราสาท ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า กะโหลก นั่งราชรถ ฉ้อโกง เห็นตัวเองในกระจก ดวงอาทิตย์ทรงกลด นั่งบนเสื่อ ทิชชู จูบเด็กเล็ก งมปู กระโปรง ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ฆ่าผึ้ง ลังไม้ อทิตยาทรกิติคุณ ผู้หญิงชักมีด เพื่อน ล้างหวี ตามทวงหนี้ คนแปลกหน้า ดื่มน้ำชา กอดผู้ชาย ทาเล็บ แก้วแตก ผู้ชายผมยาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM