ทำนายฝัน 'กระท่อมริมทะเล'

ฝันเห็น ฝันว่า กระท่อมริมทะเล หากฝันเห็นกระท่อมริมทะเล คุณจะมีเกียรติ มีศรี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระท่อมริมทะเล'

หากฝันเห็นกระท่อมริมทะเล คุณจะมีเกียรติ มีศรี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง กินพระจันทร์ วิมาน งูเห่า ขื่อคา ขนมปังกรอบ นั่งบนเตียง ทอดทิ้งคนรัก อดตาย โครงกระดูกสัตว์ เมฆหมอก ปล้น ภูเขาไฟ นุ่งผ้าใหม่ คนมุงซื้อขาย ผลักประตู พวงกุญแจ เซิ้งบั้งไฟ ส้มตำ รีดนมโค แทงตัวเอง งานมงคล ไข่ บันไดสูง พริก รังไก่ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ดนตรี จุดเทียนชัย ช้างตกมัน เป็ดว่ายน้ำ อาบน้ำฝน บ่อน้ำพุแห้งขอด อมตะ ยอดตึกสูงทรงกลม เป็นบ้า ตะโพน ศาลพระภูมิ ตู้เซฟ กุญแจหาย ตู้เหล็กใส่เอกสาร รักเพื่อน สวมเสื้อสีเหลือง ย่าง เห็นกล้วย นุ่งผ้าสีม่วง กระเป๋า ลำคลอง ขอทาน ออกจากบ้าน ไมโครโฟน ปราศจากอํานาจ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ขนทรายเข้าวัด เด็กนอนบนเตียง อดทน ดอกไม้ไฟ พระบรมรูป อินสตาแกรม ( instargram ) ฝี ตกใจจนสะดุ้ง ฟูก มาลี กินไก่ ถังน้ำ กินเนื้อย่าง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ พระโพธิสัตว์ อุ้มเด็กทารก กุลี ขัน เท้าเจ็บ ฝนครึ้ม ผู้หญิงตบผู้ชาย คนมีดวงตาสีดำ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กินเนื้อมนุษย์ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง บันไดกว้างๆ ถูกตัดมือ กระบือ แคร่หาม เพชรรัตนราชสุดา ละทิ้งบ้าน ฝาหม้อตกลงพื้น พวงมาลัย แขก ทาขมิ้น นักเรียน หน้าอก ลายนิ้วมือ กำลังเล่นเฟสบุค เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ทำกาแฟหก จรวด อาวุธ บ้านร้าง ถูกฝังทั้งเป็น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM