ทำนายฝัน 'กระท่อมร้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระท่อมร้าง ฝันเห็นกระท่อมร้าง คุณจะโดดเดี่ยวในช่วงนี้ และ จะมีเรื่องให้ต้องยุ่งยากใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระท่อมร้าง'

ฝันเห็นกระท่อมร้าง คุณจะโดดเดี่ยวในช่วงนี้ และ จะมีเรื่องให้ต้องยุ่งยากใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดื่มน้ำฝน ถูกประณาม บ้า ผนังบ้าน ปลูกบ้านต้นไม้ เกือก ขื่อคา กลืนเมฆ ตีคนอื่นด้วยเชือก ขี่โคเข้าเมือง คนป่วยอยู่บนรถ ราวตากผ้า เลือดออกทางทวาร ครกสาก ทางรถไฟ ถูกฟันคอขาด ปราศจากอํานาจ แช่ง ฝี ไม้กวาด แร้งกินซากศพ กระโดดจากที่สูง เครื่องบิน ถุงน้ำร้อน ปลาเงินปลาทอง ลาภ กิ๊บติดผม ปรบมือ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ประโคม ขลุ่ย ขี่นางโค งง หญิงแต่งชุดสีดำ ค้างคาว ทำนาย เงาะป่า ความมั่งคั่ง ฮวงซุ้ย เปลือย จุดไฟแล้วดับ คดีฟ้องร้องกัน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เด็กเกิดใหม่ แมลงปีกแข็ง หญิงแปลกหน้า เดินเล่นบนหาดทราย นำฟองน้ำมาล้างจาน มรดก พูดโทรศัพท์มือถือ พระปรางค์ กุญแจ ถุงเท้า เห็นประตูบ้านตัวเอง กำลังจะไปตาย จาระบี กินปลาหมึก ยาพิษ จองหอง ฝูงคนจำนวนมาก เชิงเทียน เจดีย์ทรุดโทรม เลื่อย จันทรคราส ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ท่อน้ำ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ งู ฟักแฟง ซุง ป้อมปราการ กำไลข้อมือ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก นกกระจอก กลด พายเรือตามลำพัง ไส้เดือน ตัวเองเป็นชู้ ถอยหลัง ผู้หญิงถือมีด มังกร เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ โบสถ์ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ พระพุทธเจ้า ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ เห็นตากระจกสีขาว มีด ถูกฉ้อโกง ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด พริกไทย ปลอบโยน โสมสวลี พ่อตาย เห็นกระดุม วงกบ วิทยุ กาน้ำร้อน อาเจียน เมฆกลางแดด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM