ทำนายฝัน 'กระท่อมในป่า'

ฝันเห็น ฝันว่า กระท่อมในป่า ฝันเห็นกระท่อมในป่า คุณจะต้องเจอกับงานหนักในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กระท่อมในป่า'

ฝันเห็นกระท่อมในป่า คุณจะต้องเจอกับงานหนักในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทองคำก้อน เชือกรัดคอ กิ้งก่า เกิดสงคราม ปีศาจที่มีเขาและหาง ก้ามกุ้ง สิริภาจุกาภรณ์ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ดัดผม ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เครา เขียด กระดาษสีขาว หินก้อนใหญ่ เงา ธุลี ได้ยินสุนัขเห่า หิมะตกในฤดูร้อน ฟันดาบ พระสังฆราช สร้าง คนรักนอกใจ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ สะอึก ขนลุก แลบลิ้น สงฆ์ ตะกวด ขอบคุณ หยก บ้า ฌาน ฟันหลุด ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน สตรี ถูกเปลื้องผ้า ปรบมือ ถูกเรียกตัวมาประชุม ซ่อมแซมรั้วบ้าน คดข้าวเย็นกิน คู คลอง ผดผื่นคันขึ้นตามตัว งูกัด ถั่ว แก้ม วอ โบว์ดำผูกเสาบ้าน กรอด้าย เรือนแพ เตียง บิลเลียด หมาเลียขา นั่งรถหรู ฝันว่าส่งพัสดุ ทำนาไม่ได้ผลดี เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ธำมรงค์ นาฬิกาข้อมือ น้ำพุ เด็กทารก ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ฝังทั้งเป็น ขวดแก้ว ครอบครัว นรก ธนู เป่าขลุ่ย สงคราม ตกปลากับญาติ ท้องเดิน แต่งงานก่อนกำหนด สาดน้ำ ผู้ชายผมยาว ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ฟองน้ำ รับประทานอาหาร ภรรยาสวมเสื้อแพร พระจันทร์ ค้อน โบดำผูกคอตนเอง กินผลมะม่วงเปรี้ยว หน้าต่าง ตะโพน กินโรตี บานไม่รู้โรย จำนอง เล่นตะกร้อ ยกของ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ถุงมือ ลิง อาเจียนเป็นหนอง ฆ่าเต่า เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ขัน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ถูกโยนลงทะเล ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ผ้าพันคอ ขบวนแห่ศพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น