ทำนายฝัน 'กระบอก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระบอก หากฝันเห็นกระบอกเป็นลำ เช่น กระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น ทำนาย ว่าจะได้รับข่าวไม่ดีจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ไกล หรืออาจได้รับ อุบัติเหตุในการเดินทาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กระบอก'

หากฝันเห็นกระบอกเป็นลำ เช่น กระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น ทำนาย ว่าจะได้รับข่าวไม่ดีจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ไกล หรืออาจได้รับ อุบัติเหตุในการเดินทาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งมของในแม่น้ำ ข่าวลือ สร้อยทอง ปล่อยปลาดุก เจ้านาย ภาวนา ปลา ร่ม เต่าทอง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย มีผู้นำม้ามาให้ กรงสัตว์ กินเนื้อไก่ กระโปรง ทำขวัญ คราส เข็มเย็บผ้า ลุยไฟ ประตูบ้าน วงกบ ฟาง แม่หม้าย เห็นไม้กระดาน ตำรวจตั้งด่าน นอนเล่นกลางหาดทราย วิมาน เฆี่ยนตีผู้อื่น ดราฟต์ ซื้อเต่า หอยที่มีเนื้อเต็ม เชือดคอสุกร ปล่อยเต่า ตรอมใจ ถุงน้ำร้อน งูกัด ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ภิกษุ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ฮิปโปโปเตมัส ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ยารักษาโรค ต้นกก อิฐ เรือน พูดโทรศัพท์มือถือ ถัง สวรรค์ ได้ยินสุนัขเห่า ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ กางเขน (นก) บ้านพัง เกือก กินผัก ปล้น ทีปังกรรัศมีโชติ แบกหาม ทหารยิงปืนใหญ่ เสาเรือน กก ยิงปืน พระพรหม เมฆสีเลือด ไว้หนวดยาว คดีฟ้องร้องกัน ขโมย โต๊ะ ถั่ว เดินทาง ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด เงาะป่า ย่าง จับหมู ได้ยินเสียงดนตรีไทย คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เป็นโจทก์ในศาล ของที่ระลึก บุคคลที่มีชื่อเสียง กระดูกแตก หลงป่า ยักษ์ กริช ปล่อยสัตว์ คอกหมู รักสามีตัวเอง ปอกเปลือกผลไม้ ตกปลา ตะโพน ตกหน้าผา ตะกวด ถูกโกง เลิกกับแฟน พระ ทูตชาวต่างชาติ อนุสาวรีย์ ขี่ราชสีห์ เบ็ดตกปลา กัดลิ้น เล่นตะกร้อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM