ทำนายฝัน 'กระบี่'

ฝันเห็น ฝันว่า กระบี่ จะได้รับข่าวร้าย หรือ หากเดินทางจะได้รับอันตราย ให้ระมัดระวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระบี่'

จะได้รับข่าวร้าย หรือ หากเดินทางจะได้รับอันตราย ให้ระมัดระวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สถานี ฆ่าไก่ ร่มหัก ลุยโคลน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เกลียดคนต่างชาติ เห็นบ่อร้าง โรงพยาบาล ฝันว่าส่งพัสดุ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ปากกา เดินช้าๆ ถูกตีหู ผมถูกตัดให้สั้น กอด ขวดเหล้า ท้องฟ้าสดใส ชะนี งาช้างวางคู่กัน เครื่องลายคราม ม้าเตะ แมงป่อง ขนมชั้นหลากสี หัวหมู กินเนื้อย่าง ภูเขาไฟ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กระดาษสีขาว ห่าน ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ผลไม้ แจกัน ตีผึ้ง ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า กรงสัตว์ เมฆกลางแดด เครื่องดักนก ยืนบนลังไม้ ล้มลงไปในหลุมลึก เขื่อน ตัวเองบ้า ศีรษะล้าน วิมาน ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ขนกา นักประพันธ์ เทศน์ กลอง ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น บนบาน ขนมชั้น ปลูกบ้านต้นไม้ ตีงู สามเณร มีผู้นำม้ามาให้ นกแขกเต้า จับปลา ภาพวาด นกแสก กินอาหาร ได้รับเงินบริจาค ตะกร้อ ตัวเองเจ็บป่วย ปราศจากอํานาจ ฟาง พระวรราชาทินัดดามาตุ อาบน้ำ นอน ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว พระสังฆราช กระบี่ นั่งนับลูกประคำ เดินอยู่ในความมืด ถูกผีหลอก อากาศทึบมืดมัว ตกลงมาจากอากาศ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ปลอกหมอน อาเจียน ทำขวดแตก แก่นจันทร์ ขนมจีน ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ประกันตัว ต้นไม้แห้ง ไส้ไหลจากท้อง ถุงเงิน-ถุงทอง พระธาตุ ชาวประมง กินผลไม้แฝด กระแสน้ำ เป็นคนผอมบาง ช้อน ปล่องเมรุ ข่าวดีจากลูก เข้าเฟสบุคไม่ได้ เชื้อเชิญ เขี้ยวสัตว์ อยู่ในอาการเร่งรีบ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM