ทำนายฝัน 'กระบี่'

ฝันเห็น ฝันว่า กระบี่ จะได้รับข่าวร้าย หรือ หากเดินทางจะได้รับอันตราย ให้ระมัดระวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระบี่'

จะได้รับข่าวร้าย หรือ หากเดินทางจะได้รับอันตราย ให้ระมัดระวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ครก แมวสีสวาท ซุกซ่อนของมีค่า ผม จรวดไฟ ตกกล้า ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ บั้งไฟ คดข้าวเย็นกิน นำฟองน้ำมาล้างจาน ยกโทษให้ใครบางคน กระบอก หญิงแต่งชุดสีเขียว ปลาหมึก บ้านตัวเอง ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ตะไคร้ เทวาลัย พระปรางค์ ถูกสุนัขเห่า ก้อนหิน ทรงกลด จมูก ซื้อผ้าขาว เงินปากผี หมัดกัด กังวล หมี นั่งบนเตียง โกนขนหน้าแข้ง หญิงแต่งชุดสีดำ ถอนฟัน แม่ จับกุ้ง งมปู คอมพิวเตอร์ ดม สะอึก ยันต์ เณรหางนาค บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน วัวควาย คบคนพาล เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เห็นคนเปิดประตู บวชภิกสุนี น้ำฝน ฉลองพระบาท ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก พระราชินี ฆ่าใครบางคน ดวงอาทิตย์มืดมัว ทำร้าย เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ทอง แสงสว่าง เช็ค ( Cheque ) กล้วย เวทีมวย เท้าขาด ผีตายโหง ยื้อแย่ง เดินขึ้นภูเขา งอบ จุดไฟ ปู หว่านข้าวในนา กินข้าวบนใบบัว ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ถือกรรไกร เห็นกระดุม ถูกยิงด้วยธนู เตียง ได้พูดคุยกับเพื่อน ซอ บอลลูน กระท่อมริมทะเล นก งูใหญ่ กวนอิม เดินเรือ หุ่นโชว์เสื้อ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ตัดหัว นองเลือด เล่นน้ำสงกรานต์ ม้าสีขาว โคไล่ขวิดคน น้อยหน่า เพศสัมพันธ์ กงสุล จรเข้กัด กระทง มีดตกน้ำ กระต่ายหลายตัววิ่ง สวน ท้องฟ้าสดใส หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ถูกกรรโชกทรัพย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM