ทำนายฝัน 'กระบือ'

ฝันเห็น ฝันว่า กระบือ จะได้รับข่าวร้ายจากแดนไกล เกี่ยวกับญาติมิตร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระบือ'

จะได้รับข่าวร้ายจากแดนไกล เกี่ยวกับญาติมิตร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสียสติ ทอดทิ้งครอบครัว ปอกเปลือกผลไม้ โยงเรือ นกต่อสู้กัน ฟักแฟง เล่นการพนัน กระจาด ร้องเพลง เล่นน้ำฝน ตารอบตัว กระโดดจากหน้าต่าง น้ำผึ้ง อาหารบูดเน่า ใช้ผ้าโพกศีรษะ ทุ่งโล่ง เล่นน้ำสงกรานต์ ทุ่งนา งมหอย พระพรหม อุ้มลูกสุนัข บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม คางคก เซรุ่ม ปืนใหญ่ กฐิน แสดงละคร ร้องตะโกน เช็คเด้ง ธง มรกต ปลอบโยน ยื้อแย่ง ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง กางมุ้ง แหวนแต่งงาน มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด กระเป๋าใส่เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน พาน เพื่อน ผดุงครรภ์ ชลธาร รอยเท้าของตัวเอง สาวไส้ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง อสนีบาต มองนํ้าตกตามลำพัง พระนาคปรก ฟักทอง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ได้รับรางวัล ญาติกำลังจะตาย มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ โรงแรม ตรอกซอกซอย ลูกเต๋า ฟังเทศน์ฟังธรรม ตกกองไฟ ผู้หญิงชักมีด อยู่ในกระท่อม นกกระจอก ต้นไม้เหี่ยวเฉา ร้องไห้ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด โจร มู่ลี่ ถูกจี้ บวช เซิ้งบั้งไฟ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ได้รับของมีค่า ตู้หนังสือ ขนนกสีดำ เดินกะโผลกกะเผลก แก้ว เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม หูแหว่ง ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โอ่ง เงื่อน โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) โบดำผูกคอตนเอง ถาดอาหาร ฝูงกบ จำนวนมาก กัลปพฤกษ์ หุงข้าว ฉิ่งฉาบ เผาไม้กระดาน บ่อน้ำพุแห้งขอด การสร้างโบสถ์ นาฬิกา เดินทางกลางทะเลทราย ปรบมือ ตัดผมสั้น หุ่น แม่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กริช

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM