ทำนายฝัน 'กระปุก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระปุก จะมีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระปุก'

จะมีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถุงเงิน-ถุงทอง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน กินปลาหมึก ผัก สังข์ นั่งรถไฟ อสนีบาต ฉี่รดกำแพง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ เผาไม้กระดาน ศีล ขอโทษผู้อื่น เปลื้องผ้าตัวเอง มองนํ้าตกกับคนรัก กระสือ จอบหรือเสียม น้ำเหลือง ดอกไม้ไฟ มีคนนำเงินมาให้ การสร้างโบสถ์ ทะเลาะกับคนรัก เฮลิคอปเตอร์ ถวายกุฏิ ซองจดหมายสีแดง บวม เครื่องแต่งกาย หิ่งห้อย กองไฟ สีดำ กำแพงเมืองจีน ศาลพระภูมิ ปอก เป็นโจทก์ในศาล บินขึ้นไปบนท้องฟ้า โกนขนหน้าแข้ง แม่หม้าย เอสเอ็มเอส ( SMS ) ขนนกสีดำ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ฝ้าย คลอดบุตร หมาตาย หายใจอึดอัด ต้นไม้แห้ง ก้ามกุ้ง หวีหัก ทำกับข้าว วัด หมากรุก ทาขมิ้น ผีตายโหง ฆ่าโค กล่าวคำอำลากับใครบางคน ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เครื่องศาสตราวุธ สถานีขนส่ง บัว ผจญภัย ตัวเองบ้า ป่าเขา เมฆลอยนิ่ง ตู้กับข้าว เกลียดคนอื่น เก็บเงินได้ ถูกตัดศีรษะ งานศพ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ โถแป้ง ดารา เล่นตะกร้อ มะพร้าว เมฆกลางแดด นอนอยู่บนแผ่นดิน อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ภูเขาไปกำลังระเบิด คุก ตะราง นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ละทิ้งบ้าน ทูต เดินร่วมทางกับโจร น้ำเต้า ไฮไฟว์ ( hi5 ) หลงรักสามีคนอื่น ดาวตกจากท้องฟ้า เห็นประตูเมือง ขนมจีน จำนอง กล้วยไม้ ตะปู การตายของเพื่อน จับสุกร ภรรยาทิ้ง ผ้าเช็ดหน้า บอลลูน ศาลา ฟ้าผ่า ฉ้อโกง ปลวก เป็นคนผอมบาง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM