ทำนายฝัน 'กระปุก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระปุก จะมีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระปุก'

จะมีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระทง ฉาบ ถูกเรียกตัวมาประชุม นกเขา ถอดรองเท้า กวางดำ เรือล่ม นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ปอกเปลือกผลไม้ นกนางนวลโผบิน ล็อกประตู ชลธาร เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เศร้าโศก ผ้าห่มหนาๆ ถอดเครื่องประดับ ดาว พระสถูป ฝา เนกไท กอดอก ลูกประคำ ตบมือ อิฐ บุคคลที่มีชื่อเสียง บวม ผ่าท้อง งานมงคล บ่อน้ำใหญ่ ซื้อปลาหมึก กงเต๊ก ตัดหนวดตัวเอง ท่องเที่ยวในสวน เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ขนกา มือ กระซิบ ปม กระจาด ผัดหน้า ตกปลา มู่ลี่ ราชสีห์ ตกหน้าผา งูเผือก โดด มีหางงอก บัว กรอด้าย ร้องรำทำเพลง ตกน้ำ นอนกรน ป่วยลงท้อง ความรังเกียจ ต้นไม้ เงิน เห็นประตูปิด จรวดไฟ ไว้หนวดยาว ไก่กกไข่ ไม้กวาด ท่อนซุง สงฆ์ คนแต่งชุดสีดำล้วน ปั่นด้าย ได้ฟังเรื่องตลก รั้ว ลอย เกือก ยักษ์ ล่าสัตว์ รบกวน ตกกล้า ปะชุน เณรหน้าไฟ หาบอุจจาระกลับบ้าน ยานพาหนะ เมาเหล้า แดด ใบลาน พลับพลา กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ยุง กินผลไม้แฝด สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ มีดตกน้ำ ได้กลิ่นธูป กินเป็ด ล้างภาชนะเครื่องใช้ นอกใจแฟน ต้นไม้เหี่ยวเฉา กะละมัง ทาเล็บ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครื่องร่อน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เรือจอด ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM