ทำนายฝัน 'กระปุก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระปุก จะมีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กระปุก'

จะมีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แฉลบ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ธนบัตร กาบินเข้ามาในบ้าน ศพ ลูกเห็บตก นักบวช ช่างแกะสลัก ดวงแก้ว กางมุ้ง เปียก แมลงสาบ ช่างปั้น กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เดินตากแดด ท่าเรือ ปลาหมึก พายเรือตามลำพัง สาหร่าย ถูกฉุด ผู้ชายผมยาว ขโมยทรัพย์สมบัติ แสงนีออน กอดผู้หญิง พริกไทย ตัวเองแก่ จรเข้ คราส นอนเล่นกลางดิน ข้าวเปลือก เกือก กรอบรูป ตัดผม ทำขวัญ ถังน้ำ คอมพิวเตอร์ หมาเลียขา โกนหนวด นุ่งชุดหลากหลายสีสัน กินเนื้อวัว นกบิน ถูกจับ แตกร้าว ซอ โทรศัพท์มือถือหาย ยกของหนัก เป็ดว่ายน้ำ ผึ้งต่อย ให้รางวัล การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ถลกหนังสัตว์ ลูกๆ ทำความผิด พูดคุยกับโจร ภาชนะ ประตู จอบหรือเสียม แผ่นดินแยกออกจากกัน รถเมล์ เดินทางไปวัด เห็นตากระจกสีขาว จักรเย็บผ้า มีคนนำเงินมาให้ บวชชี หญิงทุบตีกัน ได้เสื่อใหม่ เพชรนิลจินดา โกนผม ลับมีด ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ กล่าวหา กระทง ปราสาทเล็กๆ ไฝ ปากเหม็น คนแคระ ตักน้ำราดตนเอง ก้อนหิน พวงกุญแจ หาบขี้กลับบ้าน แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป กระท่อม กำแพงเมืองจีน กิ้งกือ ขวานหัก กระรอก คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล สงฆ์ ขโมยขึ้นบ้าน นอนบนพื้นน้ำ ข้อเท้าเจ็บ ได้กลิ่นของบูดเน่า กระบี่ หูเจ็บ เตียง ความผิด ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ฮา คนกำลังเปลื้องผ้า ถวายกุฏิ ทอดสมอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM