ทำนายฝัน 'กระปุก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระปุก จะมีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระปุก'

จะมีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งเล่น ดื่มน้ำ พวงมาลา เช็คเด้ง ทำให้คนอื่นตกใจ ข้าวสาร กินก้อนดิน ดื่มน้ำจากแก้ว เด็กพิการ อาบน้ำในทะเล อรุณ ฟ้ายามเมฆครึ้ม กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา เสื่อไม้ไผ่ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด วิ่ง หนาม ตัวเองแก่ เห็นคนเดินละเมอ ตู้หนังสือ เงินกู้ ยางรถ วงเวียน หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ตะขาบ ตกใจ โสมสวลี ของเล่น หน้าอก สตางค์ ยุง เดินเรือ ไต่เขา ขิม มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ตักทรายเข้าบ้าน ลายนิ้วมือ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ญาติ จับปลา น้ำพุสวยงาม สัตว์เลี้ยง นกนางนวล ชักว่าว ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ฝั่ง กะเหรี่ยง ฆ่าศัตรู เครื่องศาสตราวุธ ฆ่าเป็ด ตกหลังม้า นอนโรงพยาบาล นาฬิกาข้อมือ แมวสีสวาท ยกของหนัก แหวนแต่งงาน ฆ่าไก่ กำไลแตกหัก กำลังขับรถ กบ ปราสาทเล็กๆ ถูกวิ่งราวทรัพย์ กลางคืน สุกร แป้ง ฉ้อโกง กัดคน กระต่ายหลายตัววิ่ง นกเกาะหลังงู เหาะ ปอกเปลือกไข่ อักษรย่อ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ฆาตกรรม โบดำผูกเสาบ้าน ผมร่วง ซ่อน พระราชินี ถือไต้ หรือ คบไฟ โจร ฟูก กระปุก ดูละคร ศรีนครินทราบรมราชชนนี ช้างตกมัน ของโบราณ ด่า เท้าด้วน ไว้ทุกข์ เดินหลงไปในป่าละเมาะ เบาะ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม คนถูกฉีดยา ฟาก นั่งรถหรู ลูกเห็บ หม้อ เซิ้งบั้งไฟ กระดิ่ง ฉิ่งฉาบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM