ทำนายฝัน 'กระปุก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระปุก จะมีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระปุก'

จะมีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ของขวัญ คนรักนอกใจ สะพายย่าม หอยที่มีเนื้อเต็ม แมลงปอ ปล่อยสัตว์ บวช กินลิ้น งานแต่งงาน เลือดไหล ตกใจเพราะเห็นผี สาดน้ำ ม้าสีขาว เครื่องปั้นดินเผา มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เกลียดคนต่างชาติ อาบน้ำในอ่าง ฆ่าเต่า ระย้า ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน กลางคืน ขอโทษผู้อื่น ตั้งครรภ์ ขอนไม้ ฮอกกี้ ไหว้พระ ทรมานคนอื่น ล้างภาชนะเครื่องใช้ ประกาศนียบัตร ดับกองไฟ กระดาษเปื้อนหมึก ต้นไม้ ระเบิด กุ้งแห้ง ขี่โคอศุภราช มือตัวเอง ตัดหนวดตัวเอง ลากฉุด งูใหญ่ ท้องฟ้าสดใส นางพยาบาล ปลาหมึกหลายตัว ขอบฟ้า เดินอยู่ในความมืด ขี่หมู ผ้าพันคอ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ตกปลากับญาติ สุนัขหอน ริมฝีปาก ฝา มงกุฎ เรือแล่น คบบัณฑิต จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ฌาปนกิจ ตัวเองถูกธรณีสูบ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ไม้พลอง ฝุ่น ไก่กกไข่ จับสายสิญจน์ รักกับนักบินหญิง เดือน สวดมนต์ ถวายข้าวพระ ประกันตัว กระบี่ สงฆ์ สวมเสื้อขาด ซักผ้าขี้ริ้ว วิ่งหนีผู้ร้าย เศร้าโศก หนี้สิน มโหรี หญิงแต่งชุดสีเขียว ลมหายใจมีกลิ่นหอม เตาไฟ ทรงกลด ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ขี่วัว แล้ว ตกวัว เดินขึ้นภูเขา ฮ่อยจ๊อ สำลี ขนมชั้น ช้างตกมัน เหยี่ยว อทิตยาทรกิติคุณ กระดาษเช็ดมือ สร้อยข้อมีชำรุด ติดเกาะ ภรรยามีลูก นอนบนเสื่อ ราหู ไม้ขีดไฟ งานพิธีต่างๆ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ดมกลิ่นดอกไม้ ธำมรงค์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM