ทำนายฝัน 'กระปุก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระปุก จะมีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระปุก'

จะมีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ก้อนหิน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ทุเรียน บุคคล ตบมือ ฟาง บุคคลที่เป็นคนร้าย ตู้อาหาร คนฆ่าสัตว์ มดเต็มบ้านเมือง ศาลพระภูมิ ตกทุกข์ได้ยาก เดินอยู่กลางทุ่งนา อาบน้ำ กำไลข้อเท้า ถ้ำมืด กอดอก มีฤทธิ์ ซุง สุสาน อสนีบาต ศาลา ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ครกสาก คราส แล่นเรือผ่านเกาะ ลายนิ้วมือ นั่งบนเสื่อ เอทีเอ็ม ถูกลูกปลุกให้ตื่น ความดีความชอบ ก้อนหินตก เพื่อนตาย ระฆัง ขโมยเงิน ช่วยคน บุคคลที่มีชื่อเสียง งูรัด ฟัก สีดำ ถูกคนเตะ งวง ทะเลาะกับคนรัก โบดำผูกเสาบ้าน เครื่องจักรทำงานได้ดี ถอนฟัน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน กระท่อมในป่า ป่าช้า รับประทานอาหาร สุรา เปลือก บิน (สูงขึ้น) เลิกมุ้งขึ้น ขี่ม้า ชามมีลายดอกไม้สวยงาม กล้องยาสูบ อยู่ในอาการเร่งรีบ ถอด หน้าไม้ ประหาร ที่นอน ตราสัง นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ดีใจ ขายไม้กระดาน เรือแล่น ค่ำมืด ฟ้าที่สดใส ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ มองดูเหว หมู แมวดำ แต่งงาน ถ่อเรือ หญิงแต่งชุดสีแดง ชี เปลี่ยนเสื้อผ้า ปลาหมึกหลายตัว สีฟ้า ฟันล่างหัก ฆ้อง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ กังวล เสือกัดตัวเอง ปอกเปลือกผลไม้ ตู้เย็น กำแพง เสวียน จราจรที่สับสนวุ่นวาย นกกา นกกระจิบ กระจาบ พระเจ้า ชกคนที่จมูก ตัดต้นไม้ ช่างแกะสลัก ยิงกา แหวนหาย กัดคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM