ทำนายฝัน 'กระรอก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระรอก ฝันว่าให้อาหารกระรอก-กระแต ทำนายว่า จะได้รับความสดชื่นรื่นเริงในงานสังคม, ถ้าฝันเห็นกระรอก-กระแตวิ่งบนต้นไม้ จะมีคนมาทวงหนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระรอก'

ฝันว่าให้อาหารกระรอก-กระแต ทำนายว่า จะได้รับความสดชื่นรื่นเริงในงานสังคม, ถ้าฝันเห็นกระรอก-กระแตวิ่งบนต้นไม้ จะมีคนมาทวงหนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จันทรคราส เปลี่ยนเสื้อผ้า สวมเสื้อสีดำ ต้นไม้ บิน (สูงขึ้น) เปลือย ประกันตัว เห็นคนเดินละเมอ ร่างกายตัวเอง แข็งแรง ช้อนเปื้อน กระดิ่ง ทะเลาะกับเพื่อน กรวดทราย ทรงกลด ตกงาน จอบหรือเสียม ราหู ตกบ่อมีหนอน ไต่ลวด จำปีหรือจำปา ลากรถบรรทุก ไส้ไหลจากท้อง ไฟไหม้ป่า มงกุฎ หน้าไม้ ประตู มหรสพ ยกทรง ดอกซ่อนกลิ่น เดินบนฟ้า ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เลือดไหล ของหวาน นอนบนที่นอน ถูกกักตัว แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า พายเรือ ฉมวก นกต่อสู้กัน ประกาศข่าวการตาย เวียนเทียน ถูกแทง ฉีกจดหมายรัก ถูกผีหลอก ฤกษ์ดี นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ รักเพื่อน กระถาง กุญแจหาย ไข่มุก ฆ่าเป็ด นกอยู่ในรัง ผึ้งต่อย ผมร่วง เท้าด้วน โยงเรือ ซี่โครงหัก ชฎา ถากไม้ เหรียญ ชายหนุ่ม บวช ดัดผม ซ่อง ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ต้นไม้แห้ง จิ้งเหลน ฟันโยก ขี่วัว แล้ว ตกวัว ดม เก้าอี้ จอมปลวกกลางถนน ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ โซ่ตรวน ศาล สู้กับเสือ แล้วชนะ น้ำแข็ง พระพุทธเจ้า เด็กกำลังดูดนม แมวข่วน ธารน้ำตก กระหายน้ำ ครีบปลา กกกอด คนกำลังเปลื้องผ้า วงล้อกำลังหมุน กระเป๋าใส่เสื้อผ้า นั่งบนอาสนะสงฆ์ ตู้เหล็กใส่เอกสาร กินอุจจาระ กล้องยาสูบ มีฤทธิ์ ดื่มนม หิมะเกาะบนกิ่งไม้ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ฝา บวชภิกสุนี ถูกหนูกัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM