ทำนายฝัน 'กระเทย'

ฝันเห็น ฝันว่า กระเทย ฝันเห็นกระเทย แปลว่าฐานะทางการเงินของคุณจะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระเทย'

ฝันเห็นกระเทย แปลว่าฐานะทางการเงินของคุณจะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บุตร ช่างปั้น เชี่ยนหมาก มีหางงอก ลูกจัน ไฟไหม้ปราสาท ซ่อง โซ่ตรวน ฆ่าผึ้ง ตัดผมตัวเอง ลายแทง กีฬา ดำน้ำ โรคเรื้อน ยกของ อนุสาวรีย์ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ถือกรรไกร กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ถูกปีศาจไล่ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ไฟ ประตูกำลังถูกไฟไหม โบว์ดำผูกคอ ดอกไม้ไฟ ฆาตกร กระท่อมริมทะเล นอนในเรือ ฟ้าร้อง หญ้า ห่มผ้า สงฆ์ ทอง สายรุ้ง ธุรกิจ ตู้ไปรษณีย์ ซองจดหมายสีขาว ถลกหนังสัตว์ จับ ลำน้ำ บ่อน้ำ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ผ้าเช็ดหน้า โค่นต้นไม้แก่ นกกา ซื้อไม้กระดาน ฝาหม้อตกลงพื้น ยางรถ เล่น pubg บูชา โต๊ะทำงาน ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ฉาบ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เปลหามคนเจ็บ บ้า หน่อไม้ ติดคุก หัวเราะ ขนมจีน ซี่โครงหัก ขนลุก ปลอกหมอน นักบุญ เหยียบอุจจาระ เที่ยวซ่อง เครื่องดนตรี เป่าลูกโป่ง นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ย่างเนื้อ เจ้านาย มีคนนำเงินมาให้ กางมุ้ง ไม้เท้า เครื่องจักรทำงานได้ดี จอกใส่เหล้า ถ้ำมืด ได้ตีกลอง นกอินทรี แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ตลาด กินโรตี ฉลาด เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ชฎา สาหร่าย กระจอก ถาด ท้องฟ้าสดใส ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เสียจริต แก้ว ลูกข่าง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน จมน้ำ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM