ทำนายฝัน 'กระเป๋า'

ฝันเห็น ฝันว่า กระเป๋า ฝันเห็นกระเป๋าใส่เงิน หรือกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเดินทาง ทำนายว่า จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทางดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระเป๋า'

ฝันเห็นกระเป๋าใส่เงิน หรือกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเดินทาง ทำนายว่า จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทางดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถาด มัคคุเทศก์ เดินทางไกล ตาข่าย ราวตากผ้า หมาหอน สตางค์ เสี้ยนหนาม เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป รถเมล์ ชกมวย ศีรษะล้าน มีคนขอโทษ จับสายสิญจน์ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ นำฟองน้ำมาล้างจาน ปัสสาวะรดที่นอน การทำผิดพลาด โรงแรม กะละมัง ศาลา เก็บองุ่นรับประทาน สวมรองเท้าใหม่ เด็ก กระท่อมริมทะเล แช่ง ฮ่อยจ๊อ ได้รับของมีค่า ตารอบตัว ผิวหนัง ทราย เครื่องจักรไม่ทำงาน สงคราม เผาขยะ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ขวดยา เต่า คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด หีบปิดอยู่ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เลือดออกทางทวาร ล้างเท้าตัวเอง ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ตกกระ เอามีดฟันเท้าตัวเอง โอลิมปิก เป็นแม่ยาย ถูกจี้ น้ำมันก๊าด เห็นคนโดนแทง ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า เครื่องเรือน บานไม่รู้โรย พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร น้ำพุสวยงาม บาดเจ็บ ทำลายโซ่ตรวน ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ งูเหลือม สะอึก ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ทองคำก้อน ร้องเพลง สีบรอนซ์ ปีศาจที่มีเขาและหาง ตัวเองร่ำรวย กรรมกร กินเป็ด นักเรียน แมงป่อง กะปิ เทศน์ ถุงมือ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) อยู่ในอาการเร่งรีบ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ลอย ขอโทษ พระอาทิตย์ ผู้หญิงชักมีด ปลวกขึ้นบ้าน บริโภคเนื่อสุกร ตู้ ทอดทิ้งภริยา ปราสาทเล็กๆ คนหามวอผ่านหน้า อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ฉี่รดที่นอน เสื้อขนสัตว์ อุ้มลูกสุนัข สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมาสุรา เรียก นั่งรถ บัวหลวง ศีล กระซิบ ฉมวก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM