ทำนายฝัน 'กระเป๋า'

ฝันเห็น ฝันว่า กระเป๋า ฝันเห็นกระเป๋าใส่เงิน หรือกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเดินทาง ทำนายว่า จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทางดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระเป๋า'

ฝันเห็นกระเป๋าใส่เงิน หรือกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเดินทาง ทำนายว่า จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทางดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งจับเจ่า มดเต็มบ้านเมือง นอนอยู่บนแผ่นดิน ฝักดาบ หูขาด ฮาเร็ม น้ำพริก พวงมาลัยดอกไม้สด ถูกพายุพัดพาไปไกล เชือกรัดคอ แขนขาด นอนเล่นกลางหาดทราย กรวดทราย เห็นตัวเองในกระจก ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ที่ฝังศพ ผ้าม่าน สกปรก ฟ้าร้อง หลงทาง เสวียน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เกณฑ์ทหาร ศาลา โพธิ์ บ้านใหม่ ตัวเองกลายเป็นนก โสมสวลี ฝั่ง ทรมานคนอื่น นอนในเรือ คนตกน้ำกำลังจะจม แมลงปอ ติดเกาะ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ก้น ของเน่าเสีย สลัก เดินร่วมทางกับโจร ขี้เกียจ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ฟ้ายามเมฆครึ้ม มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ถูกคู่รักกักตัว จับลูกเสือ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ชายหนุ่ม สูบบุหรี่ หมากฝรั่ง ถูกเสือกัด คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด กินถั่วต้ม ปล้นสะดม ฆ่าสุนัขบ้า ฆ่าควาย ดื่มน้ำ ไก่แจ้ นอนกับสาวสวย เดินชนผนัง เดินทางไกล ผ้าพันแผล กางเขน (นก) เลือกผัก เก็บมุ้ง งูเหลือม รีดนมโค ท่องเที่ยวในสวน เห็นกองไม้กระดาน นาก นํ้าพุที่พุ่งสูง กำแพงโบราณ ตกกองไฟ โคเข้าบ้าน ซองบุหรี่ ทาเล็บ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา วิ่งจนเหนื่อยหอบ จับปลาช่อน เป็นคนปรุงอาหาร หญิงแต่งชุดสีขาว กีฬา ผนังบ้าน ไหว้เจ้า ยิงธนู ความร่าเริง ปลูกกล้วย ชุดว่ายน้ำ บัตรเครดิต กบ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ มีความปรารถนา ธงบนเรือ ตัวเองถูกประหาร เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ตกทะเล กระทง ความมืด ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ถูกยิงด้วยธนู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM