ทำนายฝัน 'กระเป๋าเงิน'

ฝันเห็น ฝันว่า กระเป๋าเงิน คุณจะได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง หรือ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ หรือ ได้โยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กระเป๋าเงิน'

คุณจะได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง หรือ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ หรือ ได้โยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไม้พลอง เตียง ปัสสาวะ กินเนื้อหมู ตะเกียง ฆาตกร ตักบาตร โยงเรือ ปลาเงินปลาทอง แดดเผาผิวหนังจนเกรียม งูเผือก ไถ่ถอน ธงบนบ้าน ตาชั่ง เข่า คนแก่ กุมารเทพ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ต้นกัลปพฤกษ์ ภาพวาด ได้รับของมีค่า นัยน์ตา ลูกๆ ทำความผิด กระดาษเช็ดมือ ธงชัย บ้านพัง คนอื่นทำพลาด นกคุ่ม ประดาน้ำ เห็นตัวเองในกระจก สร้อยทอง ผิวหนัง ลากรถบรรทุก กระต่ายขูดมะพร้าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉิ่งฉาบ ขโมยขึ้นบ้าน ว่ายน้ำในมหาสมุทร กล้องถ่ายรูป ไส้ไหลจากท้อง สุรา เห็นกองไม้กระดาน ซื้อขาย กล่าวคำอำลาญาติ ฆ่าศัตรู สาหร่าย วงกต เงี่ยง ร้านค้า เดินบนฟ้า เผาศพ จับกัง นั่งรถ พระสงฆ์ ตู้เย็น เห็นบ่อร้าง ขนมจีน จอมปลวก ทะเลาะกับเพื่อน กินข้าวบนใบบัว กระถางสามขา เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ตัดหัว เดินร่วมทางกับโจร ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ จอบหรือเสียม โบว์ดำผูกคอ ผ้าห่มหนาๆ นกนางแอ่น แช่ง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า เข็มแทง เกวียน คนแปลกหน้า หญิงแต่งชุดสีแดง นอนเล่นกลางดิน ร่ม ญาติตาย กัลปพฤกษ์ หลงป่า งา ตาย ขุดดิน กล้วย เป็นใบ้ กองไฟ รังดุม ตู้เซฟ กลด จับสายสิญจน์ กลางคืน เดินหลงไปในป่าละเมาะ จับปลาช่อน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ขอโทษ สังข์ กรงสัตว์ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ราชา นกกาเหว่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM