ทำนายฝัน 'กระโดดจากที่สูง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระโดดจากที่สูง คุณกำลังจะมีเคราะห์ ช่วงนี้ควรระมัดระวังด้านธุรกิจการค้าการลงทุน หน้าที่การงานไม่ดี ตกที่นั่งลำบากคนอื่นมาชุบมือเปิบเอาผลงานไป ควรเร่งไปทำบุญ ถวายสังฆทาน ด้วยไฟฟ้าแสงสว่างหรือเติมน้ำมัน ตะเกียงพระประจำวันเกิด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระโดดจากที่สูง'

คุณกำลังจะมีเคราะห์ ช่วงนี้ควรระมัดระวังด้านธุรกิจการค้าการลงทุน หน้าที่การงานไม่ดี ตกที่นั่งลำบากคนอื่นมาชุบมือเปิบเอาผลงานไป ควรเร่งไปทำบุญ ถวายสังฆทาน ด้วยไฟฟ้าแสงสว่างหรือเติมน้ำมัน ตะเกียงพระประจำวันเกิด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หุงข้าว ไหล่ รัฐประหาร ฮูก (นกฮูก) ลิง หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เดินอยู่กลางทุ่งนา รถจักรยาน ยานพาหนะ กินลิ้น กาน้ำร้อน พานเงิน ทิวเขา สุกร นางพยาบาล จันทร์ทรงกลด พระนาคปรก ได้กลิ่นธูป ฆ่าไก่ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กวาง ทูต นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ทำนาไม่ได้ผลดี คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ สาวไส้ กุ้งยักษ์ ทอดทิ้งครอบครัว คนตายมาหา นํ้าพุที่พุ่งสูง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เงาะ ลูกจัน กะปิ เก็บมุ้ง ขนมชั้นหลากสี นกยูง ถอดเครื่องประดับ ผมร่วง เดินทางก่อนกำหนด บดเมล็ดกาแฟ ขัง สู้กับเหยี่ยว ทาส ตกเหว ถนน มองนํ้าตกตามลำพัง เฟซบุ๊ก ( Facebook ) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ถือกรรไกร คนขาพิการ หมาคาบหม้อ กระเทย ประโคม ถอด เงินกู้ โถแป้ง นกอยู่ในรัง คัมภีร์ กระติกน้ำร้อน คอมพิวเตอร์ งูจงอาง รังนก บวม เครื่องบินตก เปลื้องผ้าตัวเอง น้อยหน่า เดินเข้าออกประตูกว้างๆ หวีหัก คนกำลังถ่ายรูป ไม้ขีดไฟ จิ้งหรีด ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เพื่อน รักภรรยาตัวเอง ฝาเรือน ถูกเรียกตัวมาประชุม เสื้อใหม่ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เลือกผัก พิมเสน ตบแต่ง รังดุม หมัดกัด เว็จ ฆ่ากระต่าย ตู้เซฟ ตกเขา เมา ถ่อเรือ ได้ใบสั่งจากตำรวจ กระท่อมร้าง ผิงไฟ ฟ้าแลบ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ วิชา กรวยกรอกน้ำมัน กอด นกกระจอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM