ทำนายฝัน 'กระโดดลงจากต้นไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า กระโดดลงจากต้นไม้ ทำนายว่าจะต้องได้รับการโยกย้ายที่ทำงานอย่างกะทันหัน หรือย้ายบ้าน ที่อยู่อาศัย มีปัญหา มีเคราะห์ ให้รีบไปทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระโดดลงจากต้นไม้'

ทำนายว่าจะต้องได้รับการโยกย้ายที่ทำงานอย่างกะทันหัน หรือย้ายบ้าน ที่อยู่อาศัย มีปัญหา มีเคราะห์ ให้รีบไปทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยาหนี ยอดตึกสูงทรงกลม โถแป้ง คนถูกฉีดยา งูเลื้อย กินก้อนดิน กล่องดนตรี เงินหาย เลือกผัก องค์กฐิน ซื้อของโบราณ จิ้งเหลน ประตูที่ปิดตาย ขอบคุณ ซ่อง ผ้าขาว แล่นเรือผ่านเกาะ ต้นไม้เขียวชอุ่ม เงาะ งูเผือก ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ บนบาน เหาะ นอนกรน ตักน้ำราดตนเอง คลื่นน้ำ กินองุ่น โลงศพ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ กบฎ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ตกกองไฟ หมัดกัด ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เชื้อเชิญ ไม้ขีดไฟ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ แมวข่วน นกกระจอก สถานีขนส่ง แร้ง แหวนทอง ลับ เล่นการพนัน แก้ว ขุดถ่านหิน ตะไบเหล็ก หน้าต่าง จอบหรือเสียม ข่มขืนคนอื่น ฐานทัพทหาร ชี มีหางงอก ปืนใหญ่ เหาะเหิน ถูกวิ่งราวทรัพย์ ถูกยิงด้วยธนู ทำผ้าเช็ดหน้าหาย สามง่ามสำหรับแทงปลา หวีเสนียด กินถั่วต้ม เถ้าแก่ งู นั่งเล่น ถูกตบ วิ่งจนเหนื่อยหอบ ช่างตัดผม ไก่กกไข่ เครื่องเรือน ของที่ระลึก ธงบนบ้าน ขี่กระบือ กรวยจราจร ร้องตะโกน เมฆสีดำ ฝูงคนจำนวนมาก ปลิงดูดเลือด เหงื่อ ยา กอดผู้หญิง สายสะพาย ซ่อมแซมรั้วบ้าน ทรมานคนอื่น กินข้าว แป้ง เจ้าเมือง เผาไม้กระดาน เวียนเทียน บ้า สุกรตายเอง ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน สาวไส้ กินผลมะม่วงเปรี้ยว ดอกซ่อนกลิ่น นำเที่ยว สมโภช กินรีหรือกินนร นกเกาะหลังงู จองจำ งานสังสรรค์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM