ทำนายฝัน 'กระโปรง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระโปรง ฝันว่ามีผู้นำกระโปรงมาให้ ทำนายว่าจะมีเพื่อนหรือญาตินำ ความเดือดร้อนมาให้ ไม่ควรเสี่ยงทำกิจการใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความ เสียหายได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระโปรง'

ฝันว่ามีผู้นำกระโปรงมาให้ ทำนายว่าจะมีเพื่อนหรือญาตินำ ความเดือดร้อนมาให้ ไม่ควรเสี่ยงทำกิจการใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความ เสียหายได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กกลูก เหาะดั้นเมฆ มีคนสวมแหวนให้ โกศ ราวตากผ้า ตอไม้ กล้องถ่ายรูป สร้อยคอ มิตรสหาย หุ่นยนต์ ป่วยลงท้อง หมาตาย นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด บิน (สูงขึ้น) คนตายในบ้าน เดินร่วมทางกับโจร ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ปราสาทเก่าแก่ นกอินทรี ปอ มหรสพ ถ่ายขี้ ตกบ่ออุจจาระ ดวงอาทิตย์ดับ เซิ้ง นอนบนที่นอน ถูกฝังทั้งเป็น อยู่ห่างไกลจากครอบครัว จลาจล กระถางสามขา ม่าน หย่า กระต่ายขูดมะพร้าว เครื่องร่อน นั่งเล่น ฉัตรเงิน ฉัตรทอง อาเจียนเป็นหนอง ธรรมจักร ฤดูฝน ทำนาเกี่ยวข้าว คำสัญญา เครื่องขยายเสียง ผ้าฝ้าย ล้างหวี เชิงเทียน ภรรยา ราชา ฟาง เอสเอ็มเอส ( SMS ) ถูก แตน-ต่อ ต่อย แฟนนอกใจ ปลูก ช้างตกมัน อุปกรณ์ทำครัว บนบาน ขนกา ถุงเงิน ถุงทอง กิ่งก่าวิ่งไปมา จุฬามณี กระต๊อบ ได้ยินเสียงดนตรีไทย เสื้อเปื้อนเลือด ศาลพระภูมิ เปรต โจร รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส โต๊ะรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า อุ้มเด็กทารก ถูกสัตว์กัด ท่องเที่ยวในสวน รีดนมโค ทำน้ำหก ฟังเทศน์ฟังธรรม ศัตรู กระจาด เขื่อน จูบ เหรียญ ถือไต้ หรือ คบไฟ มาลัย ตั้งครรภ์ รูปภาพของเครือญาติ กอไผ่ หนี้สิน ตุ้มหู ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ บ่อน้ำใหญ่ แกะเปลือกหอยรับประทาน แป้ง ซุง กระติกน้ำร้อน คูคลอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ผ้าม่าน ละทิ้งครอบครัว เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ฝาแฝด ม้าเตะ นอกใจแฟน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM