ทำนายฝัน 'กระโปรง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระโปรง ฝันว่ามีผู้นำกระโปรงมาให้ ทำนายว่าจะมีเพื่อนหรือญาตินำ ความเดือดร้อนมาให้ ไม่ควรเสี่ยงทำกิจการใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความ เสียหายได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระโปรง'

ฝันว่ามีผู้นำกระโปรงมาให้ ทำนายว่าจะมีเพื่อนหรือญาตินำ ความเดือดร้อนมาให้ ไม่ควรเสี่ยงทำกิจการใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความ เสียหายได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำไลแตกหัก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) แหวนแต่งงาน ถอด ของที่ระลึก แขนขาด หิ้วกระเป๋า แม่ชี เก็บของมีค่าได้ หมากัด ไฟไหม้ป่า เสื่อไม้ไผ่ ปลาหมึกหลายตัว พายเรือกับคนอื่น ถ้วยชาม กินถั่วต้ม ผู้หญิงถือมีด ตะกร้าไม้ ลำธาร ตกน้ำ ขอทาน บันไดสูง เลี่ยมฟันทอง ปล่อยออกจากคุก ขโมยทรัพย์สมบัติ อ่างน้ำ ขา ต่อสู้กับคนร้าย ปฏิทิน เก็บองุ่นรับประทาน ชายชรา เที่ยวซ่อง น้ำฝน งมของ ถูกฝังทั้งเป็น ทั่ง เรือ ข่มขืนคนอื่น ตกกองไฟ ได้รับต่างหู โรคเรื้อน เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ฆ่างู ถูกหนูกัด บ้านพัง ไผ่ คนร้าย ระย้า ตัวเองร่ำรวย บริโภค เทวดา นักสืบ กินคอลลาเจน คอกหมู ถูกเฉือนเนื้อ ประตูที่ปิดตาย ตัดผมสั้น แผ่นดินแยกออกจากกัน โคไล่ขวิดคน นั่งบนแคร่หาม ราชา หญิงโสเภณี โต๊ะหมู่บูชา ทะเบียนบ้าน ข้อมือหัก ซองจดหมาย ไม้พลอง บาดเจ็บ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ฮัจญ์ ถวายข้าวพระ กินไก่ นุ่งชุดแดง เก็บผลมะม่วง เตียง ตุ้มหู ลูกปัด เครื่องครัว หิมะเกาะบนกิ่งไม้ สวน คราส ฝักดาบ ประเทียบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แช่ง เพื่อนอยู่ห่างไกล นกขมิ้น เรือกำลังจม หญิงชรา คนป่วยอยู่บนรถ ลูกจันทร์ เล่าเรื่องตลก จุดดอกไม้ไฟ เงี่ยง กล้วยไม้ นกกางเขน เห็นปีศาจกินคน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย อทิตยาทรกิติคุณ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM