ทำนายฝัน 'กระโปรง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระโปรง ฝันว่ามีผู้นำกระโปรงมาให้ ทำนายว่าจะมีเพื่อนหรือญาตินำ ความเดือดร้อนมาให้ ไม่ควรเสี่ยงทำกิจการใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความ เสียหายได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระโปรง'

ฝันว่ามีผู้นำกระโปรงมาให้ ทำนายว่าจะมีเพื่อนหรือญาตินำ ความเดือดร้อนมาให้ ไม่ควรเสี่ยงทำกิจการใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความ เสียหายได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดารา ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ลากฉุด เรือล่ม ซ่อน กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน นั่งนับลูกประคำ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น สวน เล่าเรื่องตลก แดด มีผู้นำม้ามาให้ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ธนูหัก อยากตาย ผีตายโหง นกบิน สัตว์เลี้ยง เหาะ ลายนิ้วมือ หนีจากถ้ำ ฐานทัพทหาร เหงื่อ ขึ้นบันได ขึ้นเขา จับกัง กินเนื้อเป็ด ถูก แตน-ต่อ ต่อย เจ้านาย ขี้เถ้าในเตาไฟ กระท่อมในป่า ดอกมะลิ เลี้ยงกุมารทอง ผู้ชายตบผู้หญิง ฮวงซุ้ย ถูกล็อตเตอรี่ พายเรือกับคนอื่น ที่ฝังศพ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เสื้อครุย แจวเรือ แขนขาด เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ พรวนดิน ได้กลิ่นของบูดเน่า ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ซื้อผ้าขาว อาเจียนเป็นหนอง ขนลุก ขุด ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ งูจงอาง กลางคืน ภรรยาหนี วงกต สวมชุดเจ้าสาว ตะกร้อ เที่ยวชมงานรื่นเริง ถอดรองเท้า ตะเกียงที่จุดแล้ว ดวงอาทิตย์ขึ้น เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น นักเรียน ไฟไหม้บ้าน กงเต๊ก เลือดออกทางทวาร คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ข่าวร้าย ประเจียด หิมะตกอยู่เรื่อยๆ กระดูกแตก ระฆัง คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ถูกน้ำร้อนลวก ถูกจี้ นอนบนกองฟาง น้ำเหลือง กินรีหรือกินนร ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว บุคคล ขึ้นศาล กัดลิ้นตัวเองขาด คนหามวอผ่านหน้า ซีเมนต์ มดเต็มบ้านเมือง ราชสีห์ อาบน้ำในมหาสมุทร รีดนมโค บานไม่รู้โรย กระดุมหาย แขนหัก ปลูกกล้วย ทะเลสาบ กินลิ้น แบกหีบ นาก ย่างเนื้อ พระวิหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM