ทำนายฝัน 'กระโปรง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระโปรง ฝันว่ามีผู้นำกระโปรงมาให้ ทำนายว่าจะมีเพื่อนหรือญาตินำ ความเดือดร้อนมาให้ ไม่ควรเสี่ยงทำกิจการใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความ เสียหายได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กระโปรง'

ฝันว่ามีผู้นำกระโปรงมาให้ ทำนายว่าจะมีเพื่อนหรือญาตินำ ความเดือดร้อนมาให้ ไม่ควรเสี่ยงทำกิจการใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความ เสียหายได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แกะสลักรูปปั้น แมลงปีกแข็ง ตู้เหล็กใส่เอกสาร ซาวข้าว ยักษ์ แจกัน ฝุ่นฟุ้งกระจาย นกเขา ตัวเองร่ำรวย ทะเลสาบ คนแฝดตัวติดกัน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ได้ยินเสียงกลอง จีวร เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เครื่องเรือน โทษ เดินทางไกล ดิน ถังขยะ ปากเปื่อย นาเกลือ พวงมาลา พังประตู คำสัญญา หนามตำ เงินปากผี อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) กิ้งก่า กวาง ได้ยินเสียงดนตรีไทย จน ถูกกักตัว งูเหลือม ได้ยินเสียงระฆัง มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี อดตาย ได้ยินเสียงปี่พาทย์ บันไดสูง เกิดความรู้สึกผิด งมของ ฝังทั้งเป็น อ้อย ดราฟต์ ซองจดหมายสีชมพู พายเรือ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า หญิงโสเภณี ตัดผมใหม่ หน้าต่างพัง ป่วยลงท้อง ทุบตีภรรยา ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เครื่องปั้นดินเผา พวงมาลัยดอกไม้สด หีบสมบัติ มีดเหน็บที่เอว ปราสาทเล็กๆ สร้างบ้าน เด็กเกิดใหม่ กินข้าวบนใบบัว เมฆสีแดง ผู้ชายตบผู้หญิง ฤาษี ตีคนอื่นด้วยเชือก แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร สะพายย่าม บุตร เดินอยู่ในสุสาน หมาหอน ซ่อมแซมรั้วบ้าน ธนู บิน (สูงขึ้น) สายนาฬิกาข้อมือขาด แบกหาม สายสร้อย ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง สีแดงชาด ฟันบนหัก เปิดร้านค้าขายสินค้า ชามแตก ฟันดาบ การทำผิดพลาด ดอกกุหลาบ ตู้หนังสือ ฉี่รดที่นอน เครื่องขยายเสียง แก่นจันทร์ พูดโทรศัพท์มือถือ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กล้วยแฝด ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ขาด้วน ไล่จับผีเสื้อ ได้เป็นเจ้าสาว เครื่องร่อน โบดำผูกเสาบ้าน ดับเทียนชัย แบกเสา การรับรางวัล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น