ทำนายฝัน 'กระโปรง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระโปรง ฝันว่ามีผู้นำกระโปรงมาให้ ทำนายว่าจะมีเพื่อนหรือญาตินำ ความเดือดร้อนมาให้ ไม่ควรเสี่ยงทำกิจการใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความ เสียหายได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระโปรง'

ฝันว่ามีผู้นำกระโปรงมาให้ ทำนายว่าจะมีเพื่อนหรือญาตินำ ความเดือดร้อนมาให้ ไม่ควรเสี่ยงทำกิจการใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความ เสียหายได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เป็นโจทก์ในศาล กล่าวคำอำลากับใครบางคน กินผัก หมาก นม นางฟ้า ดื่มน้ำหวาน คนตาย ฤดูฝน ไต่ลวด ปล้น เล่นตะกร้อ ซีเมนต์ เหงื่อ ดวงดาว ตกใจเพราะเห็นผี ปราสาท ยกทรง ฉีกจดหมายรัก กระซิบกับเพื่อน ระฆัง คนในบ้านทุบตีกัน ตั๊กแตน ยุง บังสูรย์ งา ปู ชู้รัก บ้านตัวเอง ช้างเหยียบ พระพุทธบาท ยกโทษให้ใครบางคน ไหว้พระ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ยิงธนู เดินบนฟ้า หมาคาบหม้อ ภาษา ตัวเองเจ็บป่วย ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เปื้อน ปลวกขึ้นบ้าน เกาหัว หวีผม ถ่อเรือ ปราสาทเล็กๆ ธำมรงค์ ช่วยคน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ร้องตะโกน กระต่ายหลายตัววิ่ง เครื่องบินบังคับ ไหว้พระราหู กาน้ำ คนบ้า ตะขาบกัด ขอนไม้ หุ่นโชว์เสื้อ โต๊ะ นกเกาะหลังงู จดหมาย กระดานดำว่างเปล่า เงาะ พิมเสน ต่อสู้ เมฆสีแดง น้ำเหลือง ถุงมือ วิ่ง ทอดทิ้งคนรัก พรวน เด็กเกิดใหม่ สายสะพาย อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว รบชนะ นั่งจับเจ่า หีบปิดอยู่ หญิง กรง ฝันเห็นนํ้าวน ล้างเท้า ฟักทอง ถูกขัง รองเท้า ศัตรู ด่า ชายหนุ่ม พี่น้อง กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ตาบอด เต่า เดินทางไกล ฆ่าวัว พวงกุญแจ อุ้มลูกสุนัข เห็นที่นารกร้าง หมา มิตรสหาย ขา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM