ทำนายฝัน 'กระโปรงใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า กระโปรงใหม่ ฝันเห็นหญิงสาวสวมใส่กระโปรงใหม่ หรือ ผู้ฝันฝันว่าตัวเองได้สวมใส่กระโปรงใหม่ หรือ ได้กระโปรงใหม่เป็นของกำนัล คุณกำลังจะได้รับทุกขลาภ หรือได้ลากเล็กๆ น้อยๆ แต่ถูกใจ หรือ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เพียรพยายาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระโปรงใหม่'

ฝันเห็นหญิงสาวสวมใส่กระโปรงใหม่ หรือ ผู้ฝันฝันว่าตัวเองได้สวมใส่กระโปรงใหม่ หรือ ได้กระโปรงใหม่เป็นของกำนัล คุณกำลังจะได้รับทุกขลาภ หรือได้ลากเล็กๆ น้อยๆ แต่ถูกใจ หรือ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เพียรพยายาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งบนหลังนกกระเรียน พระเจ้า ต้นกก ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด แฮนด์บอล นกยูงรำแพน ป่าช้า จันทรคราส ไล่จับผีเสื้อ การรับรางวัล ดาวตกจากท้องฟ้า ขวาน ตัวเองตายไปแล้ว ตลาด นั่งรถหรู ทำนาได้ผลผลิตดี จับปลา กรอบรูป ขึ้นบันได ขึ้นเขา ถ้วยกาแฟ ชักว่าว ถ่อเรือ ถ้ำมืด ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย คนป่วยอยู่บนรถ หมีทำร้าย ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน เจดีย์ ตะขาบ เม่น ฝุ่นฟุ้งกระจาย ข้อเท้าเจ็บ ปล่องไฟ กินเนื้อหมู ลูกข่าง สลัก กุ้งทะเล ภรรยาสวมเสื้อแพร นอนกรน ฝนตกระหว่างเดินทาง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ แผ่นดินแยกออกจากกัน กอดอก ประตูบ้าน ขอนไม้ กระทะ พลับพลา ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ กินคอลลาเจน เดินบนฟ้า ปลา ข้าวสาร ถุงเงิน ถุงทอง เท้าเจ็บ บ้านร้าง เณรหน้าไฟ วงกบ ขี่สุกร ศพ เต้าหู้ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น อุ้มลูกสุนัข นอนเล่นกลางหาดทราย ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง รังผึ้ง สมโภช ลอยคอ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ฉลาม ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ประกาศข่าวการตาย มาลี บัวสีขาว งมของในลำคลอง ปลาทอง ฉลาด งานโกนจุก นอกใจแฟน ขวดน้ำ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กระดาษสี เฒ่าแก่ ฮองเฮา (ราชินี) ธนาคาร แขก แกะสลักรูปปั้น ตบแต่ง เครื่องบิน มะพร้าว เซิ้งบั้งไฟ ฝ่าเท้า บุตร จอมปลวกกลางถนน เห็นที่นารกร้าง เสี้ยนตำเท้า ไว้หนวดยาว พูดคุยกับคนต่างชาติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM