ทำนายฝัน 'กลด'

ฝันเห็น ฝันว่า กลด ฝันเห็นกลด จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในราชการงาน ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์จะได้บุตรชายที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กลด'

ฝันเห็นกลด จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในราชการงาน ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์จะได้บุตรชายที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดัดผม ปลูกต้นไม้ แฝด ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด พังประตู รังดุม ปลาฉลาม ทะเลาะกับคนรัก กินเนื้อเป็ด ฌาน ลากเกวียน ปล่อยออกจากคุก ยิงธนู ทุ่งนา ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทิชชู ปีนเขา ลิง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ลูกจัน พระแก้วมรกต เถียงกับคน ปลา ตักน้ำราดตนเอง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คิ้วตัวเองดกดำ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง มะนาว จรเข้ นางเงือก มีขาเดียว ประหารคนรัก สนามหญ้า แผ่นดินไหว เงินโบราณ คนป่วยอยู่บนรถ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ผ้าพันแผล ตัวเองเป็นกรรมกร ได้ใบสั่งจากตำรวจ เลี้ยง เรือล่ม ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ตัวเองเป็นโจร เพื่อนที่ตายไปแล้ว บริโภคเนื่อสุกร มหาสมุทรมีพายุ อาเจียน ท้องฟ้าสดใส เวที พี่น้องทุบตีกัน โบว์ดำผูกเสาบ้าน ฟ้าแลบ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ เกณฑ์ทหาร เขียด โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เศร้าโศก ครก นกนางนวลโผบิน ต้องโทษ งานฉลอง ผู้หญิงหัวล้าน ทิวเขา เคารพ คำนับ มีด นอนบนเตียง หญิงทุบตีกัน โทรศัพท์มือถือหาย รังนก ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ผลักของหนัก เล่นฟองสบู่ จับกระต่าย ได้เป็นเจ้าสาว เครื่องศาสตราวุธ ขี่โคอศุภราช คนแปลกหน้า นอนโรงพยาบาล ธำมรงค์ ตัวเองเจ็บป่วย ขวด ป่าไผ่ ซื้อผ้าขาว ฟองสบู่ กอดรัด ภาพวาด ไฟไหม้ป่า ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เครื่องลายคราม หางไก่ ทำนาได้ผลผลิตดี พนัน ทอดสมอ รักสามีตัวเอง ค่ำมืด ถ่ายอุจจาระ นั่งนับลูกประคำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น