ทำนายฝัน 'กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน)'

ฝันเห็น ฝันว่า กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) จะต้องเดินทางไปธุระหลายแห่งจนแทบไม่ได้หยุดพัก ระวังเรื่องเดือดร้อนที่จะเกิดจากเพศตรงข้าม จะได้เลื่อนตำแหน่งการงาน ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ จะได้บุตรชายที่ดี, ถ้าฝันเห็นร่มกางกันแดด จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการเงินหรือการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน)'

จะต้องเดินทางไปธุระหลายแห่งจนแทบไม่ได้หยุดพัก ระวังเรื่องเดือดร้อนที่จะเกิดจากเพศตรงข้าม จะได้เลื่อนตำแหน่งการงาน ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ จะได้บุตรชายที่ดี, ถ้าฝันเห็นร่มกางกันแดด จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการเงินหรือการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อยู่ในกระท่อม วงล้อกำลังหมุน มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม กินสายบัว ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ผนัง ฆ่าศัตรู บัวหลวง ปราสาทเก่าแก่ ตาบอด อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น จับหมู คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ระเบิด เจดีย์ หัวล้าน ได้รับของมีค่า น้ำพุขนาดใหญ่ ชายชรา ปีศาจที่มีเขาและหาง อยากตาย ขี้เถ้า ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า จูบ เสี้ยนหนาม ว่ายน้ำในมหาสมุทร เหยียบขี้ ธนู กระติกน้ำร้อน สุนัขเข้ามาเลีย เกาทัณฑ์ เสื้อกันฝน รถไฟ บันไดกว้างๆ นุ่งผ้าขาด ทางรถไฟ สกปรก กลืนดวงอาทิตย์ แกะ งมหอย เซิ้งบั้งไฟ รับประทานเครื่องเทศ อุปกรณ์ทำครัว นอน กินผลมะม่วงเปรี้ยว ให้ความกรุณา บดเมล็ดกาแฟ ยักษ์ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว น้ำท่วม อยู่ในถ้ำ ข่มขืนคนอื่น นกยูง เหยียบอุจจาระ ม่านกั้นกำบังสายตา คดีฟ้องร้องกัน กองดิน น้ำฝน นั่งอยู่ในกองขี้ ถัง ถูกฉ้อโกง เดินเรือ ตกปลากับคนรัก ดื่มน้ำ ช้าง ล่าสัตว์ สำลี คางคก นั่งบนเสื่อ คนตกน้ำกำลังจะจม ขาขาด ยันต์ ปลิง งูขดเป็นวงกลม ขี่ช้าง คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง นักประพันธ์ กิ่งก่าวิ่งไปมา เชื้อเชิญ ฟองน้ำ กินเต้าหู้ นม รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ นางพยาบาล เสือตาย ถูกน้ำร้อนลวก ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า กระดาษสี ฟ้าผ่า ผ้าพันคอ ให้รางวัล พูดโทรศัพท์มือถือ ผูกปมเชือก ผลจันทร์ ( พืช ) ปวดท้อง กังหัน จมูกขาด เข้าไปในโรงพยาบาล ถูกมัดด้วยเชือก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM