ทำนายฝัน 'กลอง'

ฝันเห็น ฝันว่า กลอง ฝันว่าได้ยินเสียงกลองหรือได้ตีกลอง ทำนายว่าจะมีชื่อเสียง โด่งดัง ได้เลื่อนตำแหน่งในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กลอง'

ฝันว่าได้ยินเสียงกลองหรือได้ตีกลอง ทำนายว่าจะมีชื่อเสียง โด่งดัง ได้เลื่อนตำแหน่งในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซี่โครงหัก เลี้ยงกุมารทอง ขนมชั้นหลากสี น้ำพุที่พุ่งสูง กองดิน กำนัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พาน วัด รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย กินน้ำผึ้ง รักภรรยาตัวเอง เล่นฟุตบอล ดักนก เศร้าโศก พายเรือตามลำพัง ป่า อาบน้ำ ล่องแพ ขี่สัตว์ การตายของเพื่อน มีด ติดคุก อาบน้ำในทะเล ยานพาหนะ ปี่ เสาตกน้ำมันในบ้าน หมาหอน สนามหญ้า ท่าเรือ วาฬ พระวิหาร กอไผ่ เปลหามคนเจ็บ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน พนมมือ ถั่ว เดินร่วมทางกับโจร ธนูหัก แชมพู เถ้าแก่ ถังน้ำ ทะเลาะกับแม่ยาย ขี้ ถูกทำโทษ รีดนมโค กระปุก แมลงภู่ เกวียน คนแก่ สะอึก ผักที่ยังคงปลูกในดิน วัง เณรหางนาค จมูกขาด ตะไบเหล็ก กองกระดูก ขนทรายเข้าวัด ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ตาลปัตร ซื้อปลาหมึก สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ฆ่าไก่ กางเขน (นก) กินผัก จน พูดคุยกับโจร อาหารบูดเน่า ช่างปั้น เลือกผัก ถูกด่าทอ ธนาคาร ชอล์ก ร่องน้ำ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดวงตรา นกกระเรียน เศษอาหาร โกนผม เจดีย์ ทอดทิ้งลูกๆ เขากวาง กรอบรูป กระทำรุนแรงต่อตัวเอง กะโหลก สร้อย มีคนนำเงินมาให้ องคมนตรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กระต่ายน้อย ถูกตัดใบหู ทีปังกรรัศมีโชติ ผนังบ้าน เขี้ยวสัตว์ เป็นคนผอมบาง ชกคนที่จมูก ราวตากผ้า นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ตัดหนวดตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM