ทำนายฝัน 'กลัว'

ฝันเห็น ฝันว่า กลัว ฝันว่ากลัว คุณกำลังรู้สึกหวาดกลัวเพราะคาดว่าจะประสบภัย และรู้สึกไม่อยากจะประสบกับสิ่งไม่ดีแก่ตัว หากฝันว่าหวาดกลัวอย่างรุนแรง คุณเป็นคนหนี่งที่มีความกระตือรือร้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจ และหากฝันว่าได้ต่อสู่กับความกลัว คุณจะพบกับการโกหก หลอกลวง และ การหักหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กลัว'

ฝันว่ากลัว คุณกำลังรู้สึกหวาดกลัวเพราะคาดว่าจะประสบภัย และรู้สึกไม่อยากจะประสบกับสิ่งไม่ดีแก่ตัว หากฝันว่าหวาดกลัวอย่างรุนแรง คุณเป็นคนหนี่งที่มีความกระตือรือร้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจ และหากฝันว่าได้ต่อสู่กับความกลัว คุณจะพบกับการโกหก หลอกลวง และ การหักหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ด้วง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ บริโภค คนตายในบ้าน หน้าอก ฌาน ตกน้ำ งานวัด บาดแผล ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ขนตาร่วง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บอลลูนตก ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ผูกปมเชือก ตกจากดาดฟ้า อุ้มลูกสุนัข นั่งมองน้ำตกกับคนรัก มองนํ้าตกกับคนรัก เชื้อเชิญ ฝักดาบ จักรเย็บผ้า ค่ำมืด ยอดโดม เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ถูกกลั่นแกล้ง ภาชนะ ซักผ้า บ้านตัวเองสวยงาม ดาดฟ้า เบาะ โค่นต้นไม้แก่ หูเจ็บ เงี่ยง สติ ขนมปัง เช็คเด้ง ตุ้มหูหาย ประตูบ้าน แผล งมของ งานพิธีต่างๆ โอ่ง นุ่งโจงกระเบน ดราฟต์ พระวรราชาทินัดดามาตุ ฮา ข่าวร้าย ปีนเขา สาวไส้ ชะนี เลือดไหล อ่าง โคเข้าบ้าน กองทัพ ฮัจญ์ พายุ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน แจกันคู่ ให้ความกรุณา เมฆสีแดง นกกระจอก ขี่สุกร บานไม่รู้โรย ได้ยินเสียงกระดิ่ง เณรหางนาค เดินเป็นวงกลม กระทำรุนแรงต่อตัวเอง บันไดสูง ตีงู ทุเรียน ฝน ปริญญาบัตร ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน อ่างน้ำ เท้าเจ็บ เปลหามคนเจ็บ การรับรางวัล แกงการู มือ กล้วยแฝด สลัก กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง แตกร้าว กระรอก กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ขโมยทรัพย์สมบัติ ไม้ขีดไฟ นั่งอยู่ในกองขี้ ขวาน ยอดตึกสูงทรงกลม จอมปลวก เฒ่าหัวงู ชี ซีเมนต์ กลัว เศร้าโศก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น