ทำนายฝัน 'กลางคืน'

ฝันเห็น ฝันว่า กลางคืน ฝันว่าเข้าไปในที่มืดในตอนกลางคืน คุณจะชนะเกมสการพนันทุกชนิด และ หากฝันว่าอยู่ในความมืด คุณจะไก้รับข่าวการหมั้นหมายจากเพื่อนของคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กลางคืน'

ฝันว่าเข้าไปในที่มืดในตอนกลางคืน คุณจะชนะเกมสการพนันทุกชนิด และ หากฝันว่าอยู่ในความมืด คุณจะไก้รับข่าวการหมั้นหมายจากเพื่อนของคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฤดูฝน ขี่สุกร วิ่ง ขี่นางโค หน้าอก ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย กงเต๊ก สร้าง ตะกร้าหวาย ส้มตำ ขุดถ่านหิน หย่า ไม้พลอง ใช้กระเทียมทำอาหาร ฮอกกี้ บ้านตัวเอง ตื่นขึ้นมาเอง นกขมิ้น ผู้ชายตบผู้หญิง สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ติดเกาะ กินเนื้อวัว กล้วยแฝด หญิงชู้ คำสัญญา สวมเสื้อสีดำ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น เขาวงกต แกะเปลือกหอยรับประทาน ฟ้าที่สดใส ต่อสู้กับเด็ก ซองจดหมาย รถยนต์ ตัดต้นไม้ ดวงตรา หน่อไม้ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน สามง่ามสำหรับแทงปลา ขอโทษ ตรอกซอกซอย บัว จับปลาช่อน เวียนเทียน วิดน้ำ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ งานโกนจุก งู ธารน้ำ ปล่อยออกจากคุก เขี้ยวสัตว์ กรวดทราย ทาก ถางหญ้า เครื่องบิน แสงสว่าง ปราสาทเก่าแก่ ขันตักน้ำ เป็นแผลที่คอ ถ้วยชาม กระแต งม โครงกระดูก ฉี่รดที่นอน คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ปราศจากอํานาจ บ่อน้ำ ซองจดหมายสีฟ้า แฝด เด็กผู้ชายสู้กัน โคไล่ขวิดคน กำแพงเมือง หญิงทุบตีกัน นั่งอยู่ในกองขี้ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ป่า แบกหีบ เครื่องแบบตำรวจ ครอบครัว จมน้ำ จักรพรรดิ ฟุตบอล แม่ อดอยาก เดินไปบนเนินเขา ขี่วัว จับหนอน ถูกน้ำร้อนลวก ชนกระบือ จับก้อนหิน ทิชชู เกิดสงคราม ต่อสู้กับคนร้าย ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เมา สารภาพต่อหน้าเพื่อน บ้า ฆ่าหมี แฉลบ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ไวโอลิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM