ทำนายฝัน 'กลืนเมฆ'

ฝันเห็น ฝันว่า กลืนเมฆ ฝันว่าได้กลืนเมฆ คุณจะได้เป็นใหญ่และมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กลืนเมฆ'

ฝันว่าได้กลืนเมฆ คุณจะได้เป็นใหญ่และมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใช้ยาเสพติด แก้ผ้า อาเจียนเอาลำไส้ออกมา เป็นแม่ยาย เปลื้องผ้าตัวเอง เสียสติ ซุกซ่อนตัว เกณฑ์ทหาร สงฆ์ ถัง ความรัก ละทิ้งครอบครัว ความรักระหว่างคน 3 คน จับหนอน ไม้เท้า บ้านร้าง ฉาบแตก ตรอมใจ สวมชุดเจ้าสาว ขวดเหล้า กุ้งมังกร ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กินกล้วย ไว้ทุกข์ ทางม้าลาย คดีฟ้องร้องกัน ให้มีดแก่คนอื่น ธนาคาร เห็นประตูบ้านตัวเอง กัดลิ้น ภรรยาตาย รักตัวเอง ชลธาร แร้งเกาะหลังคาบ้าน นาเกลือ ไพ่ ร้องไห้ กินเนื้อคนอื่น ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เปิดผนึกซองจดหมาย เปียก ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เกิดความรู้สึกผิด ยอดตึกสูงทรงกลม โต้เถียง ฮาเร็ม ตกต้นไม้ ถูกมัดมือมัดเท้า กระสุนปืน คนมีเขา ช้อนทอง รดน้ำ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ขี่วัว เจ็บฝ่าเท้า ไก่ชน เห็นบ่อร้าง บัวหลวง เห็นกองไม้กระดาน ทุ่งโล่ง เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ฤกษ์ไม่ดี วิชา นอนกับนางงาม สายสร้อย ซ่อน ฉลาด นั่งรถไฟ ขนคิ้ว ขนม ความดีความชอบ ถูกข่มขืน ทดน้ำ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา มดหรือแมลง ทาส หมอก สารภาพต่อหน้าเพื่อน สวมเสื้อสีเหลือง นกกาเหว่า แชมพู ขลุ่ย แมวออกลูก บ้า ญาติกำลังจะตาย กุ้ง จับขโมย ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ตั้งครรภ์ ปราสาทเก่าแก่ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม แม่ชี คราด กล่าวหา แข่งวิ่ง จับปลา ถวาย เปิดร้านค้าขายสินค้า ตัดหัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM