ทำนายฝัน 'กล่าวคำอำลากับใครบางคน'

ฝันเห็น ฝันว่า กล่าวคำอำลากับใครบางคน ฝันว่ากล่าวคำอำลากับใครบางคน ระวังเรื่องการลงทุนทางธุรกิจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กล่าวคำอำลากับใครบางคน'

ฝันว่ากล่าวคำอำลากับใครบางคน ระวังเรื่องการลงทุนทางธุรกิจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไข่เป็ด ย่างเนื้อ ร่มกางอยู่ สายรุ้ง ปล่อยปลาดุก หิมะตกในฤดูร้อน ถ้วยรางวัล จานชาม ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว สร้อยข้อมีชำรุด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง อาคันตุกะ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ กินโรตี วัง ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ถ่ายขี้ หญิงเปลือยกาย ฆ่าผีเสื้อ กองดิน ภรรยาทิ้ง ครกสาก เมฆบังแสงอาทิตย์ ถากไม้ โครงกระดูกสัตว์ กินผลไม้แฝด พระสังฆราช มรกต สูบบุหรี่ ผ้าโพกหัว นอนบนเสื่อ ทาก ถ่ายรูป พรม รถบรรทุกศพ ฤกษ์ดี ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ เดินขึ้นภูเขา ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ถ้ำมืด แช่ง โจร หินก้อนใหญ่ เก็บมุ้ง ถาดอาหาร หญิงแต่งชุดสีฟ้า ท่าเทียบเรือ กล่าวคำอำลากับใครบางคน หน้าไม้ ยื้อแย่ง ดอกไม้ แส้ นุ่งผ้าสีแดง กวนอิม กระดาษสี ขับรถ ศีล ทะเบียนบ้าน ช่างแกะสลัก จับปลาตะเพียน นุ่งโจงกระเบน จับหมู ตบแต่ง เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น โกหก ทะเลสาบ พระปรางค์ เปลือก เดินอยู่ในป่าช้า ถาด มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น แขนหัก ประหาร เดินสะดุดหกล้ม ภรรยานอกใจ ฮองเฮา (ราชินี) เดินอยู่ในความมืด ซ้อมรบ บูชา นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ข่าวลือ ขนมอร่อย กุลี งม ไต่ลวด บ้านตัวเอง ผ้าเช็ดตัว สร้อยทองคำ เก็บของมีค่าได้ ราวตากผ้า ปีนข้ามกำแพง กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ นกเขา ผลักของหนัก ตกเขา ลูกแก้ว ประเทียบ ปัสสาวะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM