ทำนายฝัน 'กล้วยเน่า'

ฝันเห็น ฝันว่า กล้วยเน่า ฝันเห็นกล้วยเน่า คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำงานบางอย่างให้สำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กล้วยเน่า'

ฝันเห็นกล้วยเน่า คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำงานบางอย่างให้สำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่ม้า เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป กล้องถ่ายรูป พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ แก้บน ค้อน รักสามีตัวเอง ฉีกกระดาษ ล้มเหลว คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง จาน สติ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เมฆสีแดง อู่เรือ นํ้าพุขนาดใหญ่ สุนัขเข้ามาเลีย คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ลูกเห็บ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ใช้ผ้าโพกศีรษะ ได้รับของมีค่า ถูกตี ค้างคาว ตกกระ ขุด อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น มดกัด ทำนาเกี่ยวข้าว ค้นหา เถ้าแก่ ใบไม้ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ได้เสื่อใหม่ ลูกๆ ทำความผิด วัด ป่า ลำน้ำ ฟองน้ำ อดทน กำแพง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ลายนิ้วมือ เดินทางไปทิศตะวันออก ฝาเรือน คอบิด ประตู น้ำมัน พระพุทธบาท ตกเหว กินเลี้ยง ฟ้าที่สดใส เป็ดไก่ ถูกหวายรัด ทาก สัปเหร่อ นอน เงี่ยง กำไลข้อมือ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ลูกประคำ รางรถไฟ ถูกตัดศีรษะ แหวน ร้องตะโกน เนกไท จมน้ำ ขวานหัก เข้าไปในโรงพยาบาล ปัสสาวะ ย้ายบ้าน ย้อมผม น้ำผึ้ง น้ำเต้า ล้างเท้าตัวเอง สลัก ฟ้าร้อง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด คลอดบุตร ครู อาจารย์ มีความปรารถนา หางไก่ หิมะตกถูกตัว พายเรือกับคนอื่น นกบิน ขี่ควาย หมากัด ไวโอลิน ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ซอ จมูก รักเพื่อน ปลาหมึกหลายตัว กวางดำ แลบลิ้น กิ้งก่า ตัดต้นไม้ หิมะตกในฤดูร้อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น