ทำนายฝัน 'กล้วยแฝด'

ฝันเห็น ฝันว่า กล้วยแฝด ฝันเห็นกล้วยแฝด คุณกำลังจะได้รับเคราะห์ เจ็บไข้ได้ป่วย แต่จะได้รับโชคลาภในภายหลัง ควรนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดไปถวายวัดและทำบุญถวายอาหารคาวหวานน้ำสะอาด ดอกไม้รูปเทียน แล้วจึงมาเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กล้วยแฝด'

ฝันเห็นกล้วยแฝด คุณกำลังจะได้รับเคราะห์ เจ็บไข้ได้ป่วย แต่จะได้รับโชคลาภในภายหลัง ควรนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดไปถวายวัดและทำบุญถวายอาหารคาวหวานน้ำสะอาด ดอกไม้รูปเทียน แล้วจึงมาเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดิน รถศพ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง เดินหลงไปในป่าละเมาะ กงสุล ขอบคุณ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ขนม ปลอกหมอน เศรษฐี นกต่อสู้กัน ผึ้ง เชี่ยนหมาก เงินกู้ กำนัน ทอดทิ้งภริยา ถวายของแด่พระสงฆ์ เฒ่าแก่ โบว์ดำผูกคอ ไฮโล นกนางแอ่น ช่างเหล็ก เก็บกวาดบ้าน ช้อน มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ร้องเพลง คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ปั่นด้าย ขี่สุกร เมายา ปลาฉลาม ไก่ชน ขี่ช้าง งาช้างวางคู่กัน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ขนทรายเข้าวัด ไล่จับผีเสื้อ จอบหรือเสียม บาดเจ็บ ฟ้าผ่า บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เหงื่อ ไฟไหม้บ้าน ว่ายน้ำในมหาสมุทร พวงมาลัยดอกไม้สด ฮวงซุ้ย ชามแตก ดื่มน้ำชา สวน ที่นอน กินกระต่าย ฝนตกปอยๆ กินเนื้อมนุษย์ อมตะ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คนถูกฉีดยา ขบวนแห่ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ โต๊ะรับประทานอาหาร ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ไหล่ มีคนขอโทษ บอลลูนตก คิ้วตัวเองดกดำ ไฝ ตีแมลงวันตาย ไม้กางเขน กำแพงโบราณ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ งานมงคล ลูกจันทร์ ถูกตัดใบหู ตะไกร ปล้น ถั่วลิสง ช่อดอกไม้ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ตู้กับข้าว กาน้ำร้อน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง กองกระดูก ฮก ลก ซิ่ว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ถุงน้ำร้อน ชายชู้ อิฐ ถอนผมหงอก ใต้ถุน ดับกองไฟ หน้าต่างพัง ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ แทะกระดูก หงส์ ล้างภาชนะเครื่องใช้ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาษา มวยผม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM