ทำนายฝัน 'กล้วยไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า กล้วยไม้ จะได้บุตรหลานเพิ่มขึ้น หรือจะมีหนี้สิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กล้วยไม้'

จะได้บุตรหลานเพิ่มขึ้น หรือจะมีหนี้สิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภูเขา ฉัน ( กิน ) เกลียดคนอื่น นักประพันธ์ บ้านร้าง พวงมาลา มดรุมเป็นกลุ่มๆ อวัยวะเพศ เณรหน้าไฟ ทับทิม กินอาหารเจ เข้าเฟสบุคไม่ได้ บ่อน้ำ จับหนอน ถ่อเรือ กลองโบราณ ม่านกั้นกำบังสายตา หม้าย ต่อสู้ รบกวน โรคเรื้อน โดนดึงผม ศาล สมุด ปีก กัดลิ้น ช้อนปลา ทะเลาะกับแม่ยาย จิ้งหรีด เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ป่าไผ่ ปราสาท ลับ ตกจากเครื่องบิน ฝน แก้วแตก ข้าวสาร วงกต ดมกลิ่นดอกไม้ คนในบ้านทุบตีกัน ดวงอาทิตย์ดับ กินผลไม้ ภรรยาตาย พระนาคปรก บ้านพัง กระบอกไม้ไผ่ ดาวร่วงลงมาจากฟ้า กล่องดนตรี ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน กระบือ กรงนก ขนมปัง นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด งูเหลือม ตัวเองถูกฉีดยา หุ่นยนต์ กลด หมูกลายเป็นคน เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว นาก รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย หิมะตกถูกตัว เสาเรือน สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) เถาวัลย์ เชื้อเชิญ ขาหัก โยคี ปล่อยปลาดุก เซิ้ง เงินปากผี จูบคนที่อายุมากกว่า ใบมีดโกน ขึ้นศาล ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า บรรพบุรุษ ให้ความกรุณา บนบาน โบว์ดำผูกคอ จันทร์เพ็ญ แจวเรือ ออร์แกน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน กลางคืน เด็กอุ้มปลา ปลา องค์กฐิน ขนมอร่อย ชกต่อย นอนกับสาวสวย ท้องฟ้าสดใส กุ้งทะเล ลูกๆ ทำความผิด หมากรุก อยู่ในกระท่อม กระปุก ควันไฟ เหยียบอุจจาระ ลุยไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM