ทำนายฝัน 'กล้องยาสูบ'

ฝันเห็น ฝันว่า กล้องยาสูบ จะมีโชคลาภ และจะมีรายได้ดีขึ้นกว่าเดิม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กล้องยาสูบ'

จะมีโชคลาภ และจะมีรายได้ดีขึ้นกว่าเดิม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เศรษฐี ทิชชู ตะเพียน งมหอย เก็บกวาดบ้าน โบสถ์ แส้ เฒ่าแก่ ตะกวดขึ้นบ้าน กรรมกร กล่องดนตรี นอนบนเสื่อ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ดาบ กงเต๊ก ฟ้าที่สดใส สู้กับเหยี่ยว พวงมาลัยดอกไม้แห้ง แผล บนบาน จุดเทียนชัย ถูกข่มขืน ฉมวก ผู้หญิงหัวล้าน นั่งใต้ต้นไทร รักคนต่างชาติ ปืนใหญ่ ซอ หีบปิดอยู่ หมาคาบหม้อ พานทอง เคี้ยวดิน เรือล่ม เกิดความรู้สึกผิด ขัง แม่ นางฟ้า ไฟไหม้ปราสาท ข่มขืนคนอื่น กุหลาบ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย บาทหลวง กรวยกรอกน้ำมัน ธุรกิจ ละลาย ไก่ชน บัวหลวง รถเข็นศพ กินน้ำผึ้ง อาบน้ำฝน ปลูก นั่งบนลังไม้ ขนนกสีดำ ลูกกระพรวน เสื้อกันฝน ถ้วยรางวัล ฝนตกปอยๆ ฟันปลอม พระโพธิสัตว์ ไม้ขีดไฟ ผดุงครรภ์ เฆี่ยน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย จรวดไฟ โพธิ์ พังพอน พัชรกิติยาภา แว่นตาเลนส์สีดำ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน จมูกหาย งูจงอาง กำแพง ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ยันต์ ผ้าพันคอ เดินเป็นวงกลม ดวงอาทิตย์ตก หัวล้าน ศาลพระภูมิ บั้งไฟ ขวด กุลี เด็ดพริกออกจากต้นพริก กุ้งแห้ง ญาณ ความรัก แก้บน หญิงเปลือยกาย ฝา สงฆ์ ตีงู หิมพานต์ (ป่า) ทอง พ่อตาย จับ ฉลาม หงส์ ยารักษาโรค คนฆ่าสัตว์ ลากฉุด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM