ทำนายฝัน 'กล้องยาสูบ'

ฝันเห็น ฝันว่า กล้องยาสูบ จะมีโชคลาภ และจะมีรายได้ดีขึ้นกว่าเดิม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กล้องยาสูบ'

จะมีโชคลาภ และจะมีรายได้ดีขึ้นกว่าเดิม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนมชั้น กินเลี้ยง กระเป๋า ฝ่าเท้า ปลูกพริก พลับพลา ฝันว่าส่งพัสดุ แหวนแต่งงาน เครื่องดนตรี ขับรถ พระสังฆราช กล้องยาสูบ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย จับเงิน นักเรียน หญิงแต่งชุดสีดำ งานพิธีต่างๆ ซีเมนต์ ลูกจันทร์ ดาดฟ้า ข้อเท้าเจ็บ หญิงชู้ พรวนดิน นม ถูกจับ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ฟุตบอล ทองคำก้อน จองหอง ขโมยเงิน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ชะลอม รถยนต์ โต้เถียง เครื่องแบบทหาร ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด พ่อตาย เมาสุรา ปีศาจ หุ่น ซุกซ่อนของมีค่า ถูกวิ่งราวทรัพย์ โต๊ะทำงาน ภรรยาออกจากบ้าน โรคเรื้อน ทำนาย บ้านร้าง เสื่อขาด ล้มเหลว กก ฮา กะเหรี่ยงคอยาว กระทะ ผึ้ง คนแก่ มหาสมุทรมีพายุ ทะเลสาบ กำลังจะไปตาย ใช้กระเทียมทำอาหาร ภรรยา ถุงเงิน ถุงทอง จดหมาย วิชา ผ้าใบ ถั่วงอก จับปลาช่อน พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ปอกเปลือกผลไม้ ถูกคู่รักกักตัว ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด หญิงแต่งชุดสีเขียว ว่ายน้ำข้ามฝั่ง จำนอง ภูเขาไปกำลังระเบิด ผู้หญิงโพกผ้า สุกรตายเอง เห็นคนอื่นถูกประณาม นกคุ่ม ผิวหนัง จับ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ปีนป่ายภูเขา แม่นํ้า ตะโพน เล่นฟุตบอล กินอาหาร ทำแว่นตาแตก สวรรค์ เปลี่ยนเสื้อผ้า ท่องเที่ยวต่างประเทศ บ้องไฟ เด็ก ฤกษ์ไม่ดี ลอยกระทง ภรรยานอกใจ ชายหนุ่ม สบู่ หิ้วกระเป๋า ประกาศข่าวดี หลงทาง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM