ทำนายฝัน 'กวาง'

ฝันเห็น ฝันว่า กวาง หากเป็นกวางที่มีเขาสวยงามและได้เข้าไปจับตัวกวางอีกด้วย ทำนายว่าเป็นความฝันที่ดี จะเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หรือได้รับการปรับเงินเดือนสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดฝัน หรืออาจได้ย้ายที่ทำงาน หรือบ้านที่อยู่อาศัยไปอีก ที่หนึ่งที่ดีกว่าที่เดิม มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กวาง'

หากเป็นกวางที่มีเขาสวยงามและได้เข้าไปจับตัวกวางอีกด้วย ทำนายว่าเป็นความฝันที่ดี จะเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หรือได้รับการปรับเงินเดือนสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดฝัน หรืออาจได้ย้ายที่ทำงาน หรือบ้านที่อยู่อาศัยไปอีก ที่หนึ่งที่ดีกว่าที่เดิม มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล่าวคำอำลากับใครบางคน ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง อีเมล ( Email ) ร่มหัก นักประพันธ์ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตกบ่ออุจจาระ เล่าเรื่องตลก บาดแผล หน้า แข็งแรง นกกา ถอดเครื่องประดับ กกลูก คลอดบุตร กางมุ้ง ถูกฝังทั้งเป็น ดวงตรา เลิกมุ้งขึ้น กุฏิพระ บัตรเชิญ เดินหลงไปในป่าละเมาะ ปีนข้ามกำแพง เดินเป็นวงกลม สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ระดู ไว้หนวดยาว คู คลอง มีคนขอโทษ ลิ้นแข็ง คบบัณฑิต เสี่ยงเซียมซี เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก จับผีเสื้อ ทะเลาะ ดอกไม้ไฟ เป็ด แมลงสาบ บวชพระ ปิดผนึกซองจดหมาย ต้นโพธิ์ ปราสาท ฆ่าโค จิ้งหรีด ตราสัง เดือน มหาสมุทร ดับเทียน เพลิง ศาลพระภูมิ ปากกา กระบอกไม้ไผ่ ไฮโล ริมฝีปาก ผักที่ยังคงปลูกในดิน สวน ขี่วัว ภรรยา ตั๊กแตน ลา ( สัตว์ ) ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก โกหก ซ่อน สาก อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ความผิด แคร่หาม เห็นคนโดนแทง เตาไฟ ตาย หัตถกรรม สัมผัสกรวดทราย อาเจียน เสื้อเปื้อนเลือด มังกร กระป๋องนม บาทหลวง โบสถ์ แม่นํ้า ส้วม เครื่องขยายเสียง ดอกราตรี ผึ้งต่อย ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี งูจงอางไล่ มีปากเสียงภายในครอบครัว ลากฉุด จับขโมย นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เวที ธงบนบ้าน ผ้าเช็ดตัว ล้างบ้าน จุฬามณี เสาตกน้ำมันในบ้าน น้ำมัน กินสายบัว แขก ไวโอลิน ซื้อปลาทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น