ทำนายฝัน 'กวาง'

ฝันเห็น ฝันว่า กวาง หากเป็นกวางที่มีเขาสวยงามและได้เข้าไปจับตัวกวางอีกด้วย ทำนายว่าเป็นความฝันที่ดี จะเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หรือได้รับการปรับเงินเดือนสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดฝัน หรืออาจได้ย้ายที่ทำงาน หรือบ้านที่อยู่อาศัยไปอีก ที่หนึ่งที่ดีกว่าที่เดิม มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กวาง'

หากเป็นกวางที่มีเขาสวยงามและได้เข้าไปจับตัวกวางอีกด้วย ทำนายว่าเป็นความฝันที่ดี จะเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หรือได้รับการปรับเงินเดือนสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดฝัน หรืออาจได้ย้ายที่ทำงาน หรือบ้านที่อยู่อาศัยไปอีก ที่หนึ่งที่ดีกว่าที่เดิม มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธงบนบ้าน บุญ ไหว้พระ เปลี่ยนเสื้อผ้า จูบ ตักทรายเข้าบ้าน ซีเมนต์ ทุ่งโล่ง ดวงดาว ทหารยิงปืนใหญ่ ถ่านไฟ ปลาทองที่ตายแล้ว นกพิราบ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป กระแสน้ำ ไม้กางเขน คบไฟ ปราสาทเก่าแก่ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง เฒ่าแก่ ภรรยาทิ้ง บุคคลที่มีชื่อเสียง ใบไม้ ยิงธนู วิมาน กินเนื้อหมู ถือไต้ หรือ คบไฟ เช็คเด้ง จานแตก เกิดความรู้สึกผิด เขาวงกต พานทอง เดินขึ้นที่สูง ทำนาได้ผลผลิตดี เปิดร้านค้าขายสินค้า รุ้งกินน้ำ ถ่ายขี้ ทะเลาะกับเพื่อน กระโปรงเก่า เจ้าบ่าว ถูกทำโทษ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ปฏิเสธการดื่มเหล้า เบาะ กลด จองจำ น้ำล้นเขื่อน ภาวนา เขี้ยวสัตว์ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด โต๊ะรับประทานอาหาร ที่พึ่ง เป็นไข้ ชักว่าว ขี่กระบือ หงส์ น้ำฝน ถูก แตน-ต่อ ต่อย มรดก ถั่วงอก น้ำพริก คนถูกฉีดยา ปล่อยนก หญ้า นางเงือก ปอกเปลือกผลไม้ พาน คดข้าวเย็นกิน ประกาศข่าวดี ผักที่ยังคงปลูกในดิน ปลูกต้นไม้ บ่อน้ำพุแห้งขอด ปฏิเสธหมายเรียกประชุม มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ข้อเท้าเจ็บ ญาติมิตร คลื่นน้ำ รัศมี อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ไข่มุก ดาวตกที่หลังคาบ้าน ช่างเหล็ก มีดตกน้ำ เสี้ยนตำเท้า คนรับใช้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กุมารเทพ พลักก้อนหิน ไม้เท้า ดื่มน้ำจากแก้ว เผาขยะ เหยี่ยว ทำผ้าเช็ดหน้าหาย สวมเสื้อสีเหลือง วัง ตะขาบกัด ถอนฟัน ชงชาถวายเจ้าที่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM