ทำนายฝัน 'กวาด'

ฝันเห็น ฝันว่า กวาด ฝันถึงการกวาด คุณจะมีความสุขกับครอบครัว ฝันว่ากวาดขยะซุกใต้พรม คุณจะล้มเหลว เละเทะ หากฝันว่าคุณกำลังกวาดบ้าน คุณจะมีชีวิตที่ยืนยาว และหากฝันว่ามีบางอย่างที่ต้องกวาดไปทิ้ง คุณจะได้รับของขวัญที่คุณชื่นชอบ แต่ หากฝันเห็นคนอื่นกำลังกวาด คุณจะได้จดหมายที่เป็นข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กวาด'

ฝันถึงการกวาด คุณจะมีความสุขกับครอบครัว ฝันว่ากวาดขยะซุกใต้พรม คุณจะล้มเหลว เละเทะ หากฝันว่าคุณกำลังกวาดบ้าน คุณจะมีชีวิตที่ยืนยาว และหากฝันว่ามีบางอย่างที่ต้องกวาดไปทิ้ง คุณจะได้รับของขวัญที่คุณชื่นชอบ แต่ หากฝันเห็นคนอื่นกำลังกวาด คุณจะได้จดหมายที่เป็นข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อรุณ ตกกล้า กางเขน ว่ายน้ำ พระพุทธรูป จิ้งจก เวที โอเอซิส ตัวเองถูกฉีดยา ถูกมัดด้วยเชือก ก้อนหิน ฉลาม เงินกู้ ครัว ตัวเองเป็นกรรมกร ดวงอาทิตย์ตก เงิน รัศมี ตรอมใจ นุ่งผ้าสีแดง สู้กับเสือ แล้วชนะ เชือกรัดคอ กรวยจราจร ผ้าห่มหนาๆ สีแดงชาด ทางรถไฟ สุนัข เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ นกแร้ง ย่าง ชาวประมง ทาขมิ้น กาบินเข้ามาในบ้าน ทารกแรกเกิด ขาด้วน หูแหว่ง ถูกหนูกัด ขี่คอคน ถนน ล้างหวี ม้านั่ง สนามกีฬา งานฉลอง ปลาหมึกหลายตัว ตนเองทำความผิด ตำหนัก เซิ้ง คนขี้โม้ ธารน้ำตก งูรัด เงาตัวเองในกระจก ดม รังผึ้ง แมลงปอ สุกรกลายเป็นคน แก้ว ความมืด นกกาเหว่า จับกัง ตัวเงินตัวทอง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น กังหัน สามีตาย กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ม้าสีขาว ขนทรายเข้าวัด แดดเผาผิวหนังจนเกรียม จมูกแหว่ง ถั่วฝักยาว ขาเป๋ เก็บดอกบัว งานแต่งงาน ศาลเจ้า ยกโทษ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ข้อเท้าแพลง สาดน้ำ ตะกวด ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก พระสถูป ยื้อแย่ง คนกำลังเปลื้องผ้า ดวงอาทิตย์ดับ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ปอกเปลือกผลไม้ เดินบริเวณวัด ทอดแห มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน นกแก้ว เคี้ยวดิน นกเค้าแมวหรือนกฮูก กลด ลูกกระพรวน ล้มเหลว แขนถูกตัด ฉากกั้น ธงบนเรือ ตกปลา การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ความผิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM