ทำนายฝัน 'กษัตริย์'

ฝันเห็น ฝันว่า กษัตริย์ ถ้าฝันเห็นองค์พระเจ้าแผ่นดิน หรือพระราชินีท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งยศทางราชการ หรือในตำแหน่งหน้าที่การงานทั่วไป หรืออาจมีโชคลาภในการเสียงโชค ลาภลอย ได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กษัตริย์'

ถ้าฝันเห็นองค์พระเจ้าแผ่นดิน หรือพระราชินีท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งยศทางราชการ หรือในตำแหน่งหน้าที่การงานทั่วไป หรืออาจมีโชคลาภในการเสียงโชค ลาภลอย ได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หอยที่มีเนื้อเต็ม จอกใส่เหล้า หงส์ เสี่ยงเซียมซี ฝันว่าส่งพัสดุ น้ำพุที่พุ่งสูง ไฟไหม้บ้าน ดื่มสุรา กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ไส้เดือน เสื้อขนสัตว์ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน แมงมุม ขวดเหล้า ซักผ้าขี้ริ้ว ผ้าห่มหนาๆ แฟนนอกใจ หุ่นยนต์ กินดิน หญิงแต่งชุดสีฟ้า เครื่องแบบตำรวจ ใช้ผ้าโพกศีรษะ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กุญแจ หวีผม สาก ธนาคาร ถางหญ้า ดอกบานไม่รู้โรย ขับรถ ซุกซ่อนของมีค่า ปืนใหญ่ โซ่ ฉุด นั่งรถหรู อาบน้ำในอ่าง ป้อมปราการ เตาไฟ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ได้ใบสั่งจากตำรวจ หญิงเปลือยกาย กุ้ง เสี้ยนตำเท้า ถูกตำหนิ สามีนํ้าตาตก ผีตายโหง กระเป๋า ทำร้าย ขโมยทรัพย์สมบัติ ตะกวดขึ้นบ้าน โบดำผูกเสาบ้าน ซองจดหมายสีชมพู ถล่ม ปากเจ็บ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว อยู่ในกระท่อม เสื้อเปื้อนเลือด ภรรยาตาย บ้านพัง เดือน เงินโบราณ ดอกกุหลาบ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ฮา ดื่มน้ำมะพร้าว กระซิบกับเพื่อน ถาด เต้าหู้ ช้อน อาเจียนเป็นหนอง อยากมีเงิน ถอนฟัน ชี ฆ่าผีเสื้อ ธนูหัก ค้อน วงกต จอบหรือเสียม เป็ดไก่ จอมปลวกกลางถนน ถอดเสื้อ เล่นไพ่ อักษรย่อ ปล่อยเต่า ผู้ชายตบผู้หญิง ฟังเทศน์ฟังธรรม เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก แก่นจันทร์ ให้มีดแก่คนอื่น เรือกำลังจม ฟักแฟง ปล่อยนกกระเรียน จอก ฮัจญ์ ตกเขา เป็นบ้า ตกบ่อมีหนอน แผ่นดินไหว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM