ทำนายฝัน 'กษัตริย์'

ฝันเห็น ฝันว่า กษัตริย์ ถ้าฝันเห็นองค์พระเจ้าแผ่นดิน หรือพระราชินีท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งยศทางราชการ หรือในตำแหน่งหน้าที่การงานทั่วไป หรืออาจมีโชคลาภในการเสียงโชค ลาภลอย ได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กษัตริย์'

ถ้าฝันเห็นองค์พระเจ้าแผ่นดิน หรือพระราชินีท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งยศทางราชการ หรือในตำแหน่งหน้าที่การงานทั่วไป หรืออาจมีโชคลาภในการเสียงโชค ลาภลอย ได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ค้าขายต่างเมือง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ฝาหม้อ แฟนนอกใจ ไต่เขา ยิงปืน นุ่น เดินอยู่ในป่าช้า ถูกยิงด้วยธนู กินเลี้ยง ตำรา ฤดูร้อน กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ชามมีลายดอกไม้สวยงาม แม่นํ้า เดินทางไปวัด นาก บ้านใหม่ ซักผ้า จมูก คนรักหรือคู่รัก นัยน์ตา คนมีดวงตาสีดำ มองนํ้าตกตามลำพัง ฝังศพคนที่รู้จัก ม้า อีกา สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ความร่าเริง คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ญาณ กองไฟ คลื่นน้ำ วงเวียน ฆ่าใครบางคน ใช้ผ้าโพกศีรษะ หวีเสนียด ถั่วงอก ทาขมิ้น กินเป็ด กินกล้วย ผ้าแพร รังผึ้ง เครื่องบินบังคับ ตรอกซอกซอย กินเต้าหู้ กิ้งก่า ผิวพรรณ มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ตุ้มหู กินสายบัว ช่างเงินทอง มีปากเสียงภายในครอบครัว บุตร ถูกแทง ชู้รัก ดู pornhub ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน แบกหีบ แจวเรือ ฉลองพระบาท ปะชุน ผึ้งมากมาย นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ไหล่เจ็บ จับปิ้ง เช็ค ( Cheque ) เขากวาง ไส้ไหลจากท้อง ขึ้นศาล เสวียน ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง โดนแทง เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม คนร้องไห้ องค์พระ นุ่งชุดขาว ฮ่อยจ๊อ เทศน์ ภาพวาด วิ่งหนีผู้ร้าย ผู้หญิงหัวล้าน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด บ้านคนอื่น ประเทียบ พ่อหม้าย ผ้าไตรจีวร ถูกฟันคอขาด ยาพิษ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ขนลุก ภาวนา กินนก ฝุ่น นกนางนวลโผบิน ได้เสื่อใหม่ สวมเสื้อขาด เรือโยง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM