ทำนายฝัน 'กษัตริย์'

ฝันเห็น ฝันว่า กษัตริย์ ถ้าฝันเห็นองค์พระเจ้าแผ่นดิน หรือพระราชินีท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งยศทางราชการ หรือในตำแหน่งหน้าที่การงานทั่วไป หรืออาจมีโชคลาภในการเสียงโชค ลาภลอย ได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กษัตริย์'

ถ้าฝันเห็นองค์พระเจ้าแผ่นดิน หรือพระราชินีท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งยศทางราชการ หรือในตำแหน่งหน้าที่การงานทั่วไป หรืออาจมีโชคลาภในการเสียงโชค ลาภลอย ได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แปรงฟัน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ขนลุก บุพการี เกลียดคนอื่น ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ลิง เห็นคนโดนแทง ถุงน้ำร้อน หูเจ็บ ผ่าท้อง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ขับรถ กาบินเข้ามาในบ้าน กิ่งก่าวิ่งไปมา สร้าง ดาวร่วงลงมาจากฟ้า เชื้อเชิญ คนมีเขา ปากกา ผู้คุมนักโทษ เดินทางไปทิศตะวันออก เสวียน ถูกข่มขืน คนหามวอผ่านหน้า เปียก พืชผัก ฟ้าร้อง พระพรหม อักษรย่อ ขโมยทรัพย์สมบัติ สุริยคราส ตู้รับจดหมาย ซองจดหมายสีชมพู อดทน ลากสัตว์ แม่ หนาม นกกระเรียน กองดิน ผู้หญิงพายเรือ ลูกจัน ขาด้วน เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า นอนกับนางงาม จรวดไฟ ทหาร มหรสพ ตกจากที่สูง โจรปล้นบ้าน ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น การตายของเพื่อน ภูเขาไฟ ถนน ด้วง บัตรเครดิต เณรหน้าไฟ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก เมฆบังแสงอาทิตย์ ปลาทองที่ตายแล้ว โสมสวลี สุรา องคมนตรี ปลูกบ้านต้นไม้ งู เดินทาง กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เอามือตบต้นขาตัวเอง ไทร ของลับ กินเนื้อคนอื่น ฝ้าย ถ้ำมืด ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย คนแก่ ได้ฟังเรื่องตลก ตนเองทำความผิด จมูกของตัวเองยาวใหญ่ กุมารทอง ฝูงคนจำนวนมาก คนเมา งานโกนจุก ทวด ถูกตบ แขก เตาไฟ ชายชู้ ชกคนที่จมูก เฆี่ยนตีผู้อื่น มีคนขอโทษ มีดตกน้ำ จูบคนที่อายุมากกว่า ลำน้ำ แหวน ตกปลากับคนรัก ถอดรองเท้า มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM