ทำนายฝัน 'กองทัพ'

ฝันเห็น ฝันว่า กองทัพ ฝันเห็นกองทัพ จะเกิดความขัดแย่งขึ้นภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กองทัพ'

ฝันเห็นกองทัพ จะเกิดความขัดแย่งขึ้นภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ได้พูดคุยกับเพื่อน ใช้ผ้าโพกศีรษะ กระต๊อบ ตัวเองเป็นนักโทษ กรงนก หญ้า ธงบนเรือ กระทง แบกผลไม้ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ กงเต๊ก กัดลิ้น งูขดเป็นวงกลม เดินอยู่ในป่า ฉลองพระบาท บิณฑบาต ประกาศข่าวการเกิด เด็ดพริกออกจากต้นพริก ได้รับของมีค่า อรุณ ตะกร้าพลาสติก ซ่อมแซมรั้วบ้าน เงิน ขุดดิน นํ้าวน ตัวเองเป็นโจร เห็นประตูเมือง ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ แล่นเรือผ่านเกาะ ทูตชาวต่างชาติ ผนัง กอดรัด โต๊ะหมู่บูชา ตีเหล็ก เลือดไหล ตกเลือด ลับ สนามกีฬา สู้กับเหยี่ยว เงินปากผี เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ตาข่าย รถยนต์ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คนป่วยอยู่บนรถ ทางรถไฟ สมอเรือ กระท่อมร้าง ปลวกขึ้นบ้าน ตะไบเหล็ก เครื่องแบบทหาร เขียด กินผลไม้แฝด กินเกินขนาด เห็นบ่อร้าง มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ตั้งท้อง ญาติทำความผิด นาฬิกาปลุก กุญแจ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ โสมสวลี ถูกตี บ่อน้ำใหญ่ มีโชคลาภ รถไฟฟ้า งา แมลงภู่ ปฏิเสธการดื่มเหล้า ปอก กุญแจหาย ขนมชั้นหลากสี มะนาว จราจรที่สับสนวุ่นวาย เตียง นอนบนที่นอน ผดุงครรภ์ แช่ง กินเนื้อมนุษย์ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตัวเองแก่ พืชผัก ปริญญาบัตร สูบบุหรี่ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ปวดท้อง ตกทะเล ลูกประคำ ผ้าแพร ของเล่น ถูกพายุพัดพาไปไกล เห็นคนอื่นถูกประณาม ช่างไม้ สะอึก คนแคระ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM