ทำนายฝัน 'กองทัพ'

ฝันเห็น ฝันว่า กองทัพ ฝันเห็นกองทัพ จะเกิดความขัดแย่งขึ้นภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กองทัพ'

ฝันเห็นกองทัพ จะเกิดความขัดแย่งขึ้นภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งานพิธีต่างๆ กัลปพฤกษ์ ฝันว่าส่งพัสดุ จันทร์ทรงกลด ภูเขา นกอยู่ในรัง หีบเปิดอยู่ ตีคนอื่นด้วยเชือก กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น พายุ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า คุก ตะราง ศาล ดับเทียนชัย เครื่องลายคราม เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ผักกาด เงินโบราณ นิล พนัน มองนํ้าตกตามลำพัง ความมั่งคั่ง วิ่ง แห่กฐิน ตัวเลข เดินทางไปวัด แก้ม สถานีขนส่ง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน สายสะพาย นัยน์ตา คนตกนรก รถไฟฟ้า พลักก้อนหิน ขนกา ภาวนา เพื่อน ถูกสวมกุญแจมือ ถูกไล่ออกจากงาน กล้วยไม้ ดูซีรี่ย์ จับ ปราสาทเล็กๆ ผ้าสีดำ ซี่โครงหัก เปลื้องผ้าตัวเอง สีบรอนซ์ ปืน ฝนตกปอยๆ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ อาหารบูดเน่า กินโดนัท แบกหีบ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ตะกร้าพลาสติก ฮวงซุ้ย หุ่นยนต์ ฤกษ์ดี ผู้ถือศีล มีฤทธิ์ โคลน ขนลุก น้ำมัน ต้นไม้ โคเข้าบ้าน ไต่ลวด เครื่องจักรทำงานได้ดี กุฏิพระ ลิ้นแข็ง ถือไต้ หรือ คบไฟ ฆ่าสุนัขบ้า กินเนื้อวัว ปราสาทเก่าแก่ ขาด้วน สายสนตะพาย ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง จระเข้ บัว ดื่มน้ำฝน เผาศพ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ แบกเสา ถูกลูกปลุกให้ตื่น หมาตาย ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ คนร้าย พู่กัน หญิงโสเภณี งมของในแม่น้ำ ข้อเท้าแพลง ชามแตก ศิลปิน เล่นฟองสบู่ ถูกตีหู ดื่มสุรา กระโปรงใหม่ ลิฟต์ ก้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM