ทำนายฝัน 'กองไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า กองไฟ ฝันเห็นกองไฟ จะมีการทำข้อตกลงระหว่างคุณและ เพื่อนฝูง แต่หากฝันว่าเป็นผู้ก่อกองไฟเอง คุณจะมีเรื่องเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กองไฟ'

ฝันเห็นกองไฟ จะมีการทำข้อตกลงระหว่างคุณและ เพื่อนฝูง แต่หากฝันว่าเป็นผู้ก่อกองไฟเอง คุณจะมีเรื่องเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จักรยาน เครื่องร่อน กลอง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ผลไม้ ถูกเปลื้องผ้า กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ถูกคนเตะ เชี่ยนหมาก ตกปลากับญาติ หายใจอึดอัด พรม ตู้เซฟ ฆ่าเต่า เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บริโภคเนื่อสุกร สาก หมู ปราศจากอํานาจ บิน (ตกลง) บรรพบุรุษ เถียงกับคน ไลน์ ( LINE ) แมลงสาบ ตัวเองถูกธรณีสูบ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ตัวเองเป็นชู้ ผัดหน้า ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว บุคคลที่มีชื่อเสียง กระรอก จับลูกเสือ ขอนไม้ เปียก สัตว์เลี้ยง ดาวอับแสง นอนกรน พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ อ้อย ลมหายใจมีกลิ่นหอม เสื้อเปื้อนเลือด กางเกง จูบ แสง ฉุด เที่ยวชมงานรื่นเริง ตะไคร้ กกลูก งมของ ภรรยา ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด กัดลิ้น ดับตะเกียง ครกสาก ทำนาได้ผลผลิตดี กระดิ่ง ทูตชาวต่างชาติ เชือกรัดคอ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ซื้อกระโปรง คุก ตะราง คนรักหรือคู่รัก ทำน้ำหก วิ่งจนเหนื่อยหอบ ธารน้ำ กำแพงโบราณ พาน บ้านพัง งานศพ ขาขาด ฆ่าไก่ นุ่งผ้าขาว ขวัญ เข็มเย็บผ้า ประกาศนียบัตร เห็นปีศาจกินคน กะเหรี่ยงคอยาว นัยน์ตา เขื่อน ไฟไหม้ต้นไม้ บ้านเก่า ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ แม่ชี กินถั่วต้ม นำตาข่ายไปดักสัตว์ ได้พูดคุยกับเพื่อน ถูกหนูกัด ห่าน จาระบี ขวดยา เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ของกำนัล กระดุมหาย ข้อเท้าเจ็บ นั่งราชรถ ร่างกายตัวเอง ก่อกองทราย ถอยหลัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM