ทำนายฝัน 'กองไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า กองไฟ ฝันเห็นกองไฟ จะมีการทำข้อตกลงระหว่างคุณและ เพื่อนฝูง แต่หากฝันว่าเป็นผู้ก่อกองไฟเอง คุณจะมีเรื่องเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กองไฟ'

ฝันเห็นกองไฟ จะมีการทำข้อตกลงระหว่างคุณและ เพื่อนฝูง แต่หากฝันว่าเป็นผู้ก่อกองไฟเอง คุณจะมีเรื่องเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล้น ทุ่งนา ดื่มน้ำชา โรคเรื้อน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ผ้าห่มหนาๆ กุหลาบ พี่น้องทุบตีกัน ยานพาหนะ กรวดทราย ถูกฉ้อโกง จับกัง การรับรางวัล งมของในลำคลอง เดินถอยหลัง กำไลข้อมือ ถูกฝังทั้งเป็น ทหารยิงปืนใหญ่ กรงนก ความรัก นกคุ่ม มาลัย งมของ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม โครงกระดูกมนุษย์ คบไฟ เก็บมุ้ง ยักษ์ ถั่วฝักยาว ความผิด ดีใจ แคร่หาม จองจำ นกเกาะหลังงู พระนาคปรก ฆ่าไก่ ภรรยานอกใจ งม แหวนแต่งงาน ดวงอาทิตย์ขึ้น ญาณ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เห็นผี เครื่องปั้นดินเผา ผักกาด ฟ้อนรำ รถศพ ตัวเองมีปีก มวย เห็นรองเท้าเก่า กระจาด พญานาค กล้องยาสูบ ถูกฉุด พระธาตุ เด็กทารก ธรรมจักร พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ม้าสีดำ นกแร้ง ขนลุก ผัดหน้า งูกัด ป่าเขา ปลูกบ้าน ลูกไก่ นาค บุคคล ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ สูบ ใช้กระเทียมทำอาหาร ถูกตีหู แส้ เจดีย์ สังกะสี แบกหีบ กระท่อมในป่า เปลื้องผ้าตัวเอง เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ขุด น้ำเหลือง ป่วย แม่ชี ขี่หมู ริมฝีปาก ซาบซึ้งใจ น้ำตก แมวข่วน ยอดตึกสูงทรงกลม โค่นต้นไม้แก่ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ขนมชั้น ซื้อผ้าขาว ลูกจันทร์ เดินทางไกล กางมุ้ง นกร้อง คนร้องไห้ สงคราม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM