ทำนายฝัน 'กอดผู้ชาย'

ฝันเห็น ฝันว่า กอดผู้ชาย จะได้สังสรรค์กับญาติมิตร ได้โชคลาภจากเพศเดียวกัน ชายโสดจะพบเนื้อคู่ หรือได้ลาภ จากเพศหญิง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กอดผู้ชาย'

จะได้สังสรรค์กับญาติมิตร ได้โชคลาภจากเพศเดียวกัน ชายโสดจะพบเนื้อคู่ หรือได้ลาภ จากเพศหญิง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซุกซ่อนของมีค่า ฟันล่างหัก พายเรือกับคนอื่น ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ปลิงหลายตัว คิ้วตัวเองดกดำ เหยียบขี้ ปล้น จับก้อนกรวด ก้อนทราย นายกรัฐมนตรี ขี่ม้า หัวไก่ ตัวเองตายไปแล้ว กระสือ โบดำผูกคอตนเอง ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน นอนบนเตียง โรงพยาบาล การทำผิดพลาด แพทย์ หมาคาบหม้อ ลับ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ฆ้อง ขนคิ้ว งานบวช ระเบิด ปลาฉลาม ชายหนุ่ม ถอด ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ถ่านไฟ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ดมกลิ่นดอกไม้ หาบอุจจาระกลับบ้าน ตัดต้นไม้ จูบคนที่อายุมากกว่า คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ตกปลากับญาติ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย กกกอด ผ้าม่าน ซื้อปลาทอง ลาภ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา สงคราม กระดาษทิชชู ใช้กระเทียมทำอาหาร กระดูกแตก แปรงฟัน นอนบนฟูก ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ขา ควาย ทำกาแฟหก ท้องฟ้าสดใส แมวตาย อดตาย เด็กอุ้มปลา ฤดูฝน เห็นคนอื่นถูกประณาม ร้องเพลง ทดน้ำ เจดีย์ทรุดโทรม วาฬ ล้มละลาย บริโภค พังพอน บ่อน้ำพุแห้งขอด เวที เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ทะเบียนบ้าน ซื้อขาย ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น วงกต นักบวช ท่อนซุง เทียนไข เปรต สามีนํ้าตาตก เหาะดั้นเมฆ ไม้พลอง แมลงปีกแข็ง อ้อย ก้างปลา เดินสะดุดหกล้ม กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง กินลูกอม เผาไม้กระดาน ปลิงดูดเลือด บัวขาว ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ หิ้วกระเป๋า ถวาย กระทง ถูกตำหนิ ถูกฉุด แท่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM