ทำนายฝัน 'กอดผู้หญิง'

ฝันเห็น ฝันว่า กอดผู้หญิง หากฝันว่าได้กอดผู้หญิง จะหมดเคราะห์ จะมีโชคลาภ ถ้ามีปัญหาเรื่องความรัก ต้องค่อย ๆ พูดจากัน อย่าด่วนตัดสินใจ จะทำให้เสียใจภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กอดผู้หญิง'

หากฝันว่าได้กอดผู้หญิง จะหมดเคราะห์ จะมีโชคลาภ ถ้ามีปัญหาเรื่องความรัก ต้องค่อย ๆ พูดจากัน อย่าด่วนตัดสินใจ จะทำให้เสียใจภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตีเหล็ก ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ เข่า หญิงทุบตีกัน จับกัง ฝ้าย ถูกตะปูตำเท้า นกแสก เดินอยู่ในป่าช้า กินโรตี ตะกวด มุ้งขาด เงินหาย ถั่วลิสง ภรรยา โบสีดำ ต่างหู ซองจดหมายสีชมพู กระบอกไม้ไผ่ โยคี ฝังทั้งเป็น ปัสสาวะ หญิงชู้ ดับเทียน บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง กินเนื้อเป็ด ตะขาบกัด กินเนื้อหมู ดูละคร ใช้ผ้าโพกศีรษะ ไก่ ถูกตี ต่อสู้กับคนร้าย กระแต กินสายบัว ประดาน้ำ บนบาน ขี่หมู ถวายของแด่พระสงฆ์ หญิงแต่งชุดสีดำ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เดินเร็วๆ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี เครื่องลายคราม ข้าวในนา คำนับ กระโปรงใหม่ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน หนามตำ ประตูบ้าน ขี่ม้า ปราสาท ขโมยขึ้นบ้าน กระจกหลากสี พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ขนตาร่วง หักธนู คิ้วตัวเองดกดำ เสือตาย ก่อกองทราย จอก บอลลูน เซิ้งบั้งไฟ ถูกหนูกัด ปาก เห็นคนเปิดประตู เกณฑ์ทหาร ปฏิทิน บวชชี เด็กเกิดใหม่ สมอเรือ แสงบนท้องฟ้า พัด ถูกกลั่นแกล้ง แผนผัง ทำนบ ม้าสีดำ ลูกข่าง ทับทิม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สลัก แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน มาลัยดอกไม้ เตาไฟ ถูกผีหลอก กินเนื้อคนอื่น ปราสาทเล็กๆ จับนก ดวงจันทร์ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ปัสสาวะรดที่นอน ได้พูดคุยกับเพื่อน ตกกองไฟ งูจงอาง ความมืด ถุงเท้า เทศน์ เสี่ยงเซียมซี งอบ ถอนฟัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM