ทำนายฝัน 'กอดรัด'

ฝันเห็น ฝันว่า กอดรัด ฝันว่าได้กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ทำนายว่า จะได้รับเคราะห์อย่างหนัก จะมีความกังวลใจในเรื่องการงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่ ดังนั้นควรใช้สติและรอบคอบให้มากในช่วงนี้ หาก ฝันว่าได้กอดรัดกับเพศตรงข้าม ทำนายว่า มีโอกาสที่จะถูกคนปองร้าย หรือมีคนแบบนินทาว่าร้ายให้เสียหาย ดังนั้นต้องระวังตัวในการวางตัวมากเป็นพิเศษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กอดรัด'

ฝันว่าได้กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ทำนายว่า จะได้รับเคราะห์อย่างหนัก จะมีความกังวลใจในเรื่องการงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่ ดังนั้นควรใช้สติและรอบคอบให้มากในช่วงนี้ หาก ฝันว่าได้กอดรัดกับเพศตรงข้าม ทำนายว่า มีโอกาสที่จะถูกคนปองร้าย หรือมีคนแบบนินทาว่าร้ายให้เสียหาย ดังนั้นต้องระวังตัวในการวางตัวมากเป็นพิเศษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เอทีเอ็ม ถูกประณาม ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น แบกหีบ ฉีกกระดาษ บิดามารดา ถูกต่อต่อย กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา แสงนีออน ขาขาด สัตว์เลี้ยง กอดผู้หญิง ดื่มน้ำมะพร้าว ฮ่อยจ๊อ สมอเรือ พระราชวัง กวนอิม คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง นั่งบนแคร่หาม ชักลาก พิมพ์ ถูกเปลื้องผ้า เสียจริต ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ปั่นด้าย ที่นอน ตะขาบกัด ทำลายโซ่ตรวน ดวงดาว ตักบาตร สายรุ้ง องคมนตรี ไก่กกไข่ นกกระเรียน มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา นั่งบนอาสนะสงฆ์ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ตกเลือด เดินเรือ ยกของหนัก สายสะพาย ฟักทอง แหวน ธง อากาศทึบมืดมัว ขี้เถ้าในเตาไฟ คนตกนรก ริมฝีปาก แปรงฟัน ราหู กาบินเข้ามาในบ้าน ธนูหัก คนกำลังถ่ายรูป ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ล้มลงไปในหลุมลึก เหาะเหิน คนร้องไห้ ภาวนา ตอไม้ เศร้าโศก กำลังเล่นเฟสบุค หวีหัก บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ กำไลข้อเท้า คนตายมาหา เถาวัลย์ พระพิฆเณศ กินข้าว ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ วัวควาย ผึ้งต่อย ผิงไฟ สายนาฬิกาข้อมือขาด สงฆ์ ฉาบ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า กรวยกรอกน้ำมัน กินน้ำผึ้ง ลากสัตว์ ธรรมจักร ของหาย นอน ถัง ฝุ่น มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ถ้ำมืด ของโบราณ งานบวช ปลูกบ้าน ทหารยิงปืนใหญ่ ร่มกางอยู่ หมาหอน เจ้านาย ภูเขา งูเลื้อย นกขมิ้น จลาจล จับสุกร จิ้งเหลน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM