ทำนายฝัน 'กะโหลก'

ฝันเห็น ฝันว่า กะโหลก ฝันถึงกะโหลก จะมีการประกาศข่าวการหมั้นเร็วๆนี้ แต่ถ้าฝันเห็นกะโหลกของสัตว์ คุณจะเจอปัญหายุ่ง้หยิงภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กะโหลก'

ฝันถึงกะโหลก จะมีการประกาศข่าวการหมั้นเร็วๆนี้ แต่ถ้าฝันเห็นกะโหลกของสัตว์ คุณจะเจอปัญหายุ่ง้หยิงภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บนบาน เดินสะดุดหกล้ม แบกหีบ ผู้หญิงหัวล้าน โซ่ สวมเสื้อสีขาว แสงนีออน กินไก่ ผู้คุมนักโทษ ภรรยาสวมเสื้อแพร ฆ่างู โถแป้ง โต้เถียง ตะกร้าพลาสติก มีหลายหู ตีเหล็ก มีโชคลาภ ทีปังกรรัศมีโชติ ตาข่าย น้ำมันก๊าด หมา ผู้ชายตบผู้หญิง ปลาทองที่ตายแล้ว นาฬิกาปลุก หิมะตกในฤดูร้อน หนอน ขี่ควาย กระซิบกับเพื่อน ได้ยินสุนัขเห่า ไข่มุก คนรักได้รับบาดเจ็บ ขวดยา หมู นก กระสือ กัดคน ปาก คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หนู ญาตินํ้าตาตก มหาสมุทรมีพายุ ปลูกกล้วย เก็บของมีค่าได้ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ซองจดหมายสีแดง ท่าเทียบเรือ โขลงช้าง นุ่งผ้าสีชมพู รูปภาพของเครือญาติ ตกเขา เอามือตบต้นขาตัวเอง ฤกษ์ไม่ดี ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ถูกหนูกัด ร่วมงานทอดกฐิน คิ้วตัวเองดกดำ หญิงชู้ ถือกรรไกร ซองจดหมาย เป็นคนผอมบาง ห่าน เป็นแผลที่คอ สู้กับเสือ แล้วชนะ ซื้อกระดุม กินรีหรือกินนร หาบอุจจาระกลับบ้าน กำไลแตกหัก ถูกเรียกตัวมาประชุม ได้ยินเสียงกระดิ่ง งานแต่งงาน กระจกหลากสี ฮูก (นกฮูก) ฆ่าตัวตาย ซีเมนต์ นั่งราชรถ พ่อหม้าย เศร้าโศก ผึ้งมากมาย ล้มเหลว ฝนตกหนัก ถาดดอกไม้ ถูกเสือกัด มะลิ เพื่อนที่ตายไปแล้ว ความรังเกียจ เกาหัว หงอนไก่ ลูกกระพรวน นกกำลังจิกกัน กีฬา ละทิ้งบ้าน ทวด จับ ตู้กับข้าว ไปยังเมืองนรก ไม้ขีดไฟ ค้อน คนตาย มีดบาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM