ทำนายฝัน 'กะโหลก'

ฝันเห็น ฝันว่า กะโหลก ฝันถึงกะโหลก จะมีการประกาศข่าวการหมั้นเร็วๆนี้ แต่ถ้าฝันเห็นกะโหลกของสัตว์ คุณจะเจอปัญหายุ่ง้หยิงภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กะโหลก'

ฝันถึงกะโหลก จะมีการประกาศข่าวการหมั้นเร็วๆนี้ แต่ถ้าฝันเห็นกะโหลกของสัตว์ คุณจะเจอปัญหายุ่ง้หยิงภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉาบแตก ภรรยาออกจากบ้าน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เรือนแพ ตุ๊กตา กระเป๋า ลากเกวียน เต่า ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ถือดอกบัวในมือ ทอดทิ้งคนรัก บาทหลวง ไทร โพธิ์ กรรมกร เตาไฟ เด็กผู้ชาย อยู่ในอาการผิดหวัง สังข์ หูแหว่ง ซ่อนหา รีดนมโค สบู่ ผ้าไตรจีวร พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี แมลงปีกแข็ง สู้กับเสือ แล้วชนะ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ห่มผ้า งูเลื้อย แมงป่อง รดน้ำต้นไม้ ทะเลทราย แม่ ป่าเขา ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ กุหลาบ กิ้งกือ ของหาย จับเงิน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง จับขโมย กาน้ำร้อน วัง มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง กินอุจจาระ ค่ำมืด วิชา จันทรคราส ตู้กับข้าว นำตาข่ายไปดักสัตว์ เผาไม้กระดาน รังไก่ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ หวีผม อาบน้ำในอ่าง ขี่โคเข้าเมือง นักสืบ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ต่อสู้กับสัตว์ร้าย หญิงแต่งชุดสีเขียว กระแสน้ำ ทดน้ำ เก็บของมีค่าได้ ทำตัวเองบาดเจ็บ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เปียก กำไลข้อเท้า พระบรมรูป ยาพิษ แมลง สะพายย่าม ตู้เย็น กำแพงโบราณ องค์พระ สาหร่าย ปลาฉลาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ชาวประมง ทราย เข่า ลูกเต๋า ถูกคู่รักกักตัว กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ม้าสีขาว ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม โซ่ตรวน ทุบตีภรรยา พระอาทิตย์ ช่วยคน จิ้งจก ตัดนิ้วมือตัวเอง ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ถัง กินเลือด บ้านตัวเอง สละราชสมบัติ ถ่อเรือ แม่ชี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM