ทำนายฝัน 'กะโหลก'

ฝันเห็น ฝันว่า กะโหลก ฝันถึงกะโหลก จะมีการประกาศข่าวการหมั้นเร็วๆนี้ แต่ถ้าฝันเห็นกะโหลกของสัตว์ คุณจะเจอปัญหายุ่ง้หยิงภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กะโหลก'

ฝันถึงกะโหลก จะมีการประกาศข่าวการหมั้นเร็วๆนี้ แต่ถ้าฝันเห็นกะโหลกของสัตว์ คุณจะเจอปัญหายุ่ง้หยิงภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระดานดำมีข้อความ บัว อาคันตุกะ หวีเสนียด บุคคลที่เป็นคนร้าย ถุงเท้า เนกไท เสื้อขนสัตว์ ถูกตำหนิ ไลน์ ( LINE ) ผ้าสีขาว จับลูกเสือ ยิงธนู กล้วยไม้ อาบน้ำ กระซิบ ตู้นิรภัย นั่งบนอาสนะสงฆ์ ของหวาน ขายของ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ล้างหน้าตัวเอง งูกัด หมากฝรั่ง พังพอน โดนดึงผม ทะเลที่เงียบสงบ บดเมล็ดกาแฟ ไว้ทุกข์ ถาดอาหาร ลายนิ้วมือ ดับกองไฟ คนกำลังเปลื้องผ้า กุหลาบ ถูกเปลื้องผ้า ขนทรายเข้าวัด เดินไปบนเนินเขา ถ่ายอุจจาระ บวม รบชนะ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด กางเขน (นก) นุ่งโจงกระเบน เกลือ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก บัตรเครดิต มองดูเหว ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า อรุณ ดาวตกจากท้องฟ้า มีดตกน้ำ กุ้งมังกร มดรุมเป็นกลุ่มๆ ทำอะไรแปลกๆ ภูเขาไฟ คบคนพาล ธงสามเหลี่ยม กำนัน กระแต เห็นกระดุม เสียสติ เปลื้องผ้าตัวเอง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ สร้อยข้อมือ เงินโบราณ ไซเรน ทะเล ไฟฟ้า ร้องไห้ นกแสก นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย อู่เรือ แกะ ที่ฝังศพ กอดผู้หญิง นุ่งผ้าใหม่ เกือก ปีก ทดน้ำ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ เปิดผนึกซองจดหมาย ดมกลิ่นดอกไม้ ปัดกวาดฝุ่น จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เครื่องลายคราม ปราสาทเล็กๆ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด จมูกแหว่ง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ตกใจ หนู ไฟ หัวเราะ ทอดทิ้งภริยา เห็นคนเปิดประตู ปากเจ็บ แร้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM