ทำนายฝัน 'กะโหลก'

ฝันเห็น ฝันว่า กะโหลก ฝันถึงกะโหลก จะมีการประกาศข่าวการหมั้นเร็วๆนี้ แต่ถ้าฝันเห็นกะโหลกของสัตว์ คุณจะเจอปัญหายุ่ง้หยิงภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กะโหลก'

ฝันถึงกะโหลก จะมีการประกาศข่าวการหมั้นเร็วๆนี้ แต่ถ้าฝันเห็นกะโหลกของสัตว์ คุณจะเจอปัญหายุ่ง้หยิงภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขาด้วน งวง ผ้าพันคอ เดินชนผนัง น้ำมันก๊าด สินบน กินเนื้อวัว ขี่วัว ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ยาพิษ แตร มดรุมเป็นกลุ่มๆ ไม้เท้า ครุฑ ผึ้งต่อย ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ทาก แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป เป็ดว่ายน้ำ หญิงแต่งชุดสีดำ ผลไม้ ผู้ชายตบผู้หญิง ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ตู้อาหาร สัปทน แจกัน ตู้นิรภัย พระพรหม ลับมีด ขวดเหล้า ฉมวก โต๊ะทำงาน ปราสาทเล็กๆ ปลอบโยน เครื่องบูชา ร้องเพลง ฉากกั้น กินข้าว ฝา ตาลปัตร อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ไล่จับผีเสื้อ นกกระเรียน ปล่อยปลาดุก เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ไฮไฟว์ ( hi5 ) ฆาตกรรม ถ้วยรางวัล ฝาด ฮิปโปโปเตมัส ประหาร เต้นรำ แก้วแตก ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน นางฟ้า ที่พึ่ง ม้าเตะ เสือตาย หมากรุก ทะเลสาบ กรรไกร จูบคนรัก ข่วน ดวงแก้ว หีบสมบัติ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก โทรศัพท์มือถือหาย ออร์แกน โต๊ะเขียนหนังสือ รถเข็นศพ นกขมิ้น แก่นจันทร์ ถูกตัดแขน กินถั่วต้ม ประดิษฐ์ ตกเลือด งานมงคล งูเขียว กระต่ายขูดมะพร้าว ร่มกางอยู่ ฉุด ฮ่อยจ๊อ โอลิมปิก ประกาศนียบัตร ฆ่านกกระจิบ ถูกจี้ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด เลื่อย ฟาง งานวัด กระสุนปืน ตะขาบ ดื่มสุรา มงคล แห่กฐิน เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ตัวเองกลายเป็นนก สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พูดโทรศัพท์มือถือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM