ทำนายฝัน 'กะโหลก'

ฝันเห็น ฝันว่า กะโหลก ฝันถึงกะโหลก จะมีการประกาศข่าวการหมั้นเร็วๆนี้ แต่ถ้าฝันเห็นกะโหลกของสัตว์ คุณจะเจอปัญหายุ่ง้หยิงภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กะโหลก'

ฝันถึงกะโหลก จะมีการประกาศข่าวการหมั้นเร็วๆนี้ แต่ถ้าฝันเห็นกะโหลกของสัตว์ คุณจะเจอปัญหายุ่ง้หยิงภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนมปังกรอบ ผู้หญิงชักมีด ฐานพระพุทธรูป ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก โรงแรม ตัวเองร่ำรวย นอนเล่นกลางหาดทราย อาจารย์ ฟันหลุด นั่งอยู่ในกองอุจจาระ คราด กระดาษสีขาว แกงการู นกนางแอ่น เป่าแตร นางเงือก ตีเหล็ก ไฟไหม้ปราสาท ต่อ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ตักน้ำราดตนเอง ฝ้าย ถ้วยชาม จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด มีดบาด ดื่มน้ำมะพร้าว แขนหัก กอไผ่ เขาวงกต ฉลาด กระปุก เห็นเหรียญสตางค์ ธำมรงค์ นั่งเล่น สุรา ประตูบ้าน ขี่นางโค ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฌาปนกิจ เลือกผัก กัลปพฤกษ์ สังข์ กรง แห่กฐิน โกศ ถางหญ้า ฟ้าที่สดใส กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เชิงเทียน เต้านม ภูเขาไปกำลังระเบิด เฆี่ยนตีผู้อื่น ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ยอดโดม โต๊ะ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ของหวาน ชกมวย โอลิมปิก เดินกะโผลกกะเผลก น้ำล้นเขื่อน โง่ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ไฟไหม้ผม เด็ก จดหมาย สมอเรือ คุก ตะราง ลม ผลจันทร์ ( พืช ) พระราชินี เผาขยะ หลงทาง ขอบคุณ คนกำลังจะตาย กงเกวียน ลอยกระทง ไว้หนวดยาว ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เดินขึ้นที่สูง เดินเล่นบนหาดทราย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เด็กพิการ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) เล่นฟองสบู่ เห็นบ่อร้าง พี่น้องทุบตีกัน คูคลอง นกนางนวลโผบิน กินหัวสุกร กะโหลก ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น อดอยาก เปลือก รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ศีรษะ ขื่อคา ตัดผมใหม่ กกไข่ น้ำแข็ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM