ทำนายฝัน 'กังวล'

ฝันเห็น ฝันว่า กังวล ฝันว่ามีความกังวล คุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ หากฝันว่ามีความกังวลเกี่ยวกับลูกๆ คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กังวล'

ฝันว่ามีความกังวล คุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ หากฝันว่ามีความกังวลเกี่ยวกับลูกๆ คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไกด์ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง สวมเสื้อขาด ปล่อยปลาดุก หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ต่างหู กระต่ายน้อย ต่อ ได้ยินเสียงปืน หนอนไต่ตามร่างกาย ตกปลากับญาติ เอทีเอ็ม มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน รูปภาพของเครือญาติ สู้กับเสือ แล้วชนะ พญาอินทรี กำแพงโบราณ ถอด มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ไก่ออกไข่ มดเต็มบ้านเมือง ขี้เถ้าในเตาไฟ หญิงเปลือยกาย จมน้ำ พระ ยกโทษให้ใครบางคน ซุกซ่อนของมีค่า เปื้อน เดินบริเวณวัด เต่า สวมเสื้อสีเหลือง ชะลอม กระดาษเปื้อนหมึก ซองจดหมายสีแดง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร หนู สวดมนต์ ปู ผึ้ง กรน น้ำมัน กระดาษข่อย ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ญาติมิตร ถูกหนูกัด ลอยกระทง เชี่ยนหมาก เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว บ้านไฟไหม้ บังสูรย์ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง สวมมงกุฎ ตัดต้นไม้ ราชา หมาหอน วิดน้ำ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ เข็มแทง ต้นไม้เขียวชอุ่ม หลงป่า เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ปลาเงินปลาทอง นกพิราบ ไหว้พระราหู แมลงวัน เสื้อขนสัตว์ ฝังศพคนที่รู้จัก สร้อยทอง เรือแล่น โล่ ไลน์ ( LINE ) ขี่ม้า แล้ว ตกม้า กำไลข้อเท้า ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย อีกา เชือก สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ไฟนรก ดนตรี ตีฆ้อง อาบน้ำในทะเล อักษรย่อ ปะชุน ของเล่น นกกางเขน รดน้ำต้นไม้ มังกร เขาวงกต เดินอยู่ในความมืด งมปู ปลิงดูดเลือด ธนูหัก มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ พญานาค ต่อสู้กับเด็ก ตับไต ฝ้าย ซาวข้าว น้ำลาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM