ทำนายฝัน 'กังวล'

ฝันเห็น ฝันว่า กังวล ฝันว่ามีความกังวล คุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ หากฝันว่ามีความกังวลเกี่ยวกับลูกๆ คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กังวล'

ฝันว่ามีความกังวล คุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ หากฝันว่ามีความกังวลเกี่ยวกับลูกๆ คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกอยู่ในรัง พลักก้อนหิน พระอาทิตย์ จับสายสิญจน์ พังพอน จอมปลวกกลางถนน ข้าวติดคอ ถูกทรมาน กระจาด จับปลาตะเพียน หัตถกรรม ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ คนตายในบ้าน หญิงชรา ดอกราตรี เดินอยู่กลางทุ่งนา ดมกลิ่นดอกไม้ ของเน่าเสีย ฟุตบอล เขียนหนังสือ เดินทางกลางทะเลทราย มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง มะลิ คนป่วยอยู่บนรถ แมวดำ คิ้วตัวเองดกดำ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ซื้อกระโปรง บันไดกว้างๆ นาฬิกาข้อมือ ฆ่าตัวตาย กษัตริย์ ฝันเห็นนํ้าวน คดข้าวเย็นกิน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น โรคร้าย คนเกี่ยวข้าว บาดเจ็บ มีผู้นำม้ามาให้ เปลหามคนเจ็บ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เห็นคนเปิดประตู เชี่ยนหมาก เสือ ถูกเสือกัด ดอกไม้ ตกทะเล ฟองน้ำ หลงรักสามีคนอื่น ตลาด ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ก้างปลา ฆ่าหมี แมงมุม ตัวเลข ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง น้ำพุสวยงาม โต๊ะ ตู้รับจดหมาย จันทร์ทรงกลด กระซิบกับเพื่อน ใส่บาตร ให้ความกรุณา ตู้ไปรษณีย์ ขอบฟ้า พระอรหันต์ ซ้อมรบ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด กินอาหารเจ นั่งบนลังไม้ ให้หวีคนอื่น หวีไม้ อากาศบริสุทธิ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หมา กระโปรงเก่า แสงบนท้องฟ้า รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ได้ใบสั่งจากตำรวจ กังวล กุ้งมังกร หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง สติ เล่นไพ่ ล้างหน้าตัวเอง พัด วาฬ สะอึก ตู้เหล็กใส่เอกสาร ลูกจัน ฤดูฝน ตัวเองร่ำรวย ฌาน กินก้อนดิน เงื่อน อยู่ในกระท่อม ทำให้คนอื่นตื่น มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน เข็มแทง แมลง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM