ทำนายฝัน 'กังวล'

ฝันเห็น ฝันว่า กังวล ฝันว่ามีความกังวล คุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ หากฝันว่ามีความกังวลเกี่ยวกับลูกๆ คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กังวล'

ฝันว่ามีความกังวล คุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ หากฝันว่ามีความกังวลเกี่ยวกับลูกๆ คุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถุงน้ำร้อน นอนบนกองฟาง ถูกเปลื้องผ้า เห็นประตูบ้านตัวเอง จักรเย็บผ้า กอดผู้ชาย ครัว ชายชรา โต๊ะหมู่บูชา ผิวหนัง เฮลิคอปเตอร์ ฟุตบอล ตัวเองถูกธรณีสูบ ทองคำก้อน คบบัณฑิต เห็นคนเปิดประตู พระวรราชาทินัดดามาตุ เต่าทอง พญานาค ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ คนตกน้ำกำลังจะจม แทงตัวเอง ถีบจักรยาน บริโภค ปล่องเมรุ ช้อนทอง ปัสสาวะรดกำาแพง แดด ยิงปืน ตกกองไฟ แพทย์ อาบน้ำในอ่าง อาบน้ำ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ บวชชี ผ้าห่ม ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ประกายไฟ เจดีย์ พระพุทธเจ้า กัดลิ้นตัวเองขาด สวมเสื้อขาด อยู่ในถ้ำ ร้องรำทำเพลง ผลักประตู เคี้ยวดิน ผึ้ง รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ภรรยามีลูก ถูกฝังทั้งเป็น ขี่วัว ฉาบ พานเงิน ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ฟันล่างหัก ฝี แว่นตาเลนส์สีดำ ขบวนแห่ ป่วยลงท้อง คุก ตะราง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เพื่อนตาย ฆาตกรรม พระสงฆ์ จาน กลัว ไม้พลอง ขันตักน้ำ พระอาทิตย์ ตัวเองเป็นชู้ เหรียญ เสาเรือน รากไม้ จับเงิน บาดเจ็บ โจร กำลังจะไปตาย นอนบนฟูก ฉลองพระบาท ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น สวรรค์ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ผมร่วง แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน แบกหาม ดึงเชือก อิฐ ได้พูดคุยกับเพื่อน ประตูกำลังถูกไฟไหม ฆ่าหมัด ตะกวด ทุเรียน มีเขาบนหัว เว็จ เครื่องบินตก บิน (ตกลง) ซองบุหรี่ เข็มแทง ปากเน่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM