ทำนายฝัน 'กัดลิ้น'

ฝันเห็น ฝันว่า กัดลิ้น ฝันว่ากัดลิ้นตนเอง คุณจะเสียผลประโยชน์จากการกระทำของคนอื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กัดลิ้น'

ฝันว่ากัดลิ้นตนเอง คุณจะเสียผลประโยชน์จากการกระทำของคนอื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช้อนทอง กาบินเข้ามาในบ้าน ถูกตัดใบหู กีฬา มาลัยดอกไม้ คนตกนรก ฝนตกปอยๆ วิ่งออกกำลังกาย ยื้อแย่ง ขี่โคเข้าเมือง ฝั่ง ขาหัก ยกยอ น้ำตา ยานพาหนะ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ประกาศข่าวการตาย เจ้าสาว ตัวเองร่ำรวย ประเทียบ ตกกองไฟ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ยกของหนัก เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ขวด ฟาง ความมืด ก้างปลาติดคอ ลูกๆ ทำความผิด ซาบซึ้งใจ ทำลายโซ่ตรวน ฏีกา เห็นประตูเมือง เขียนหนังสือ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ขนคิ้ว ขนมอร่อย กระจอก เดินบริเวณวัด กระโดดจากที่สูง พี่น้องทุบตีกัน ฤดูหนาว สุนัข ถีบจักรเย็บผ้า ลอยคอ กินเนื้อวัว ไฟฟ้า พายุ น้ำหอม ผู้หญิงโพกผ้า กินผลไม้แฝด กวาด กอดรัด กระโปรงใหม่ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด โยงเรือ ปล่อยออกจากคุก ไวโอลิน เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย คงกระพันชาตรี ม้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กางเขน (นก) ไหล่เจ็บ จับหนอน ถ่อเรือ ฉ้อโกง สะพายย่าม ให้มีดแก่คนอื่น ได้พูดคุยกับเพื่อน เชี่ยนหมาก ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ แก้ผ้า กระป๋องนม คอกหมู รังผึ้ง ปากกา ตะปู พญาอินทรี ปอ นั่งเรือ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ผ้าโพกหัว ถูกมัดมือมัดเท้า หมาเลียขา เสื้อกันฝน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ปีศาจหลายตน ฝุ่นเข้าตา เห็นรองเท้าเก่า เจดีย์ทรุดโทรม ดมกลิ่นดอกไม้ หน้าต่าง หมูกลายเป็นคน กินกล้วย ช้อนปลา ร้องไห้ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด โกนขนหน้าแข้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM