ทำนายฝัน 'กัดลิ้นตัวเองขาด'

ฝันเห็น ฝันว่า กัดลิ้นตัวเองขาด ฝันว่าตัวเองได้กัดลิ้นตัวเองขาด คุณจะได้รับความเดือดร้อนจากการทะเลาะวิวาท โรคประจำตัวกำเริบ หรือต้องสูญเสียเงินทองเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน หรือขยายกิจการ ควรเดินทางไปทำบุญไหว้พระ ปล่อยนก ปล่อยปลาว่ากันว่า ถ้าได้ปล่อยปลาหมอจะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่หายได้ หรือจะปล่อยเต่าก็เป็นเคล็ดเพื่อให้อายุยืนยาวนาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กัดลิ้นตัวเองขาด'

ฝันว่าตัวเองได้กัดลิ้นตัวเองขาด คุณจะได้รับความเดือดร้อนจากการทะเลาะวิวาท โรคประจำตัวกำเริบ หรือต้องสูญเสียเงินทองเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน หรือขยายกิจการ ควรเดินทางไปทำบุญไหว้พระ ปล่อยนก ปล่อยปลาว่ากันว่า ถ้าได้ปล่อยปลาหมอจะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่หายได้ หรือจะปล่อยเต่าก็เป็นเคล็ดเพื่อให้อายุยืนยาวนาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ปม เก็บกวาดบ้าน ซองจดหมายสีแดง ดอกไม้ไฟ โอลิมปิก จาน ลับ อาจารย์ ธนาคาร สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) มาลัย มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม โคมไฟหรือโคมตะเกียง หุ่น หมูตาย เกิดสงคราม จมูกหาย จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ดวงอาทิตย์ขึ้น ได้ยินเสียงกระซิบ กวาด ตู้เย็น ชกมวย เชือกรัดคอ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ยิงนก ต้นกก คางคก กระต่าย โลกแตก แม่มด พู่กัน ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น กลองโบราณ ฝนครึ้ม นม ถูกด่าทอ โต๊ะ ลากฉุด คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กุหลาบ แขกขายโรตี เขากวาง ระเบิด ครก กระบือ ตำรวจ งูเลื้อย หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ลังไม้ นกแร้ง ฆาตกรรม สีดำ ภรรยาตาย เห็นรองเท้าเก่า ย่างเนื้อ โล่รางวัล ฟัก พวงมาลา นอนโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นุ่งโจงกระเบน สวดมนต์ แฉลบ ฝา เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ แคร่ บิณฑบาต กินน้ำผึ้ง ไส้ไหลจากท้อง สถานีขนส่ง แม่นํ้า จมูกแหว่ง เสื้อผ้า เซิ้งบั้งไฟ เมือง มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ซองจดหมายสีฟ้า หาบอุจจาระกลับบ้าน แมลง ฆ่าเป็ด ญาติมิตร ตกต้นไม้ แบกหาม เจ้าสาว ถีบจักรยาน ตกปลากับญาติ เสื่อขาด ดับตะเกียง เดินทางก่อนกำหนด คนหามวอผ่านหน้า ทวิตเตอร์ ปลาเงินปลาทอง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา มีโชคลาภ เสื้อกันฝน เขื่อน ก้ามปู สวมรองเท้าใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM