ทำนายฝัน 'กัลยาณิวัฒนา'

ฝันเห็น ฝันว่า กัลยาณิวัฒนา ฝันเห็น หรือได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่าน จะมีแต่คนนำพาโชคลาภมาให้คุณ ช่วงนี้ควรระมัดระวังศัตรูคู่แข่งของคุณจ้องจะทำร้ายคุณอยู่การทำงานร่วมกับพรรคพวกต้องใช้สติกับความเป็นมิตรภาพมากเป็นพิเศษ และงานจะลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดี การเงินดีมาก แต่ก็ไม่เหลือเก็บการเงินค่อนข้างนิ่ง รายได้อาจจะหดหายไปบ้างแต่ไม่ถึงกับฝืดเคือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กัลยาณิวัฒนา'

ฝันเห็น หรือได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่าน จะมีแต่คนนำพาโชคลาภมาให้คุณ ช่วงนี้ควรระมัดระวังศัตรูคู่แข่งของคุณจ้องจะทำร้ายคุณอยู่การทำงานร่วมกับพรรคพวกต้องใช้สติกับความเป็นมิตรภาพมากเป็นพิเศษ และงานจะลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดี การเงินดีมาก แต่ก็ไม่เหลือเก็บการเงินค่อนข้างนิ่ง รายได้อาจจะหดหายไปบ้างแต่ไม่ถึงกับฝืดเคือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดวงแก้ว ฐานพระพุทธรูป สายรุ้ง ตื่นขึ้นมาเอง ต้นไม้ยืนต้นตาย ซองจดหมาย จันทร์เพ็ญ ศีล มหาสมุทร ฮัจญ์ ถวายข้าวพระ เงาตัวเองในกระจก คนรักได้รับบาดเจ็บ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ตุ๊กแก เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ประดาน้ำ ปั่นด้าย หมอก ไหล่ ทางม้าลาย ช้อนเงิน พนมมือ ธนู พูดคุยกับคนต่างชาติ ตักน้ำราดตนเอง พระธาตุ ผ้าใบ ค่ำคืน เถียงกับคน หวีผม กินลิ้น อุปกรณ์ทำครัว เจ็บปวด อีกา งูเผือก ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ไข่ไก่ ศีรษะมีเหา งานบวชเณร ขี่หมู ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ขัง ประกาศข่าวดี ทุบตีภรรยา ญาตินํ้าตาตก ประโคม ประกาศข่าวการเกิด วอ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น กำไลข้อเท้า ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง อทิตยาทรกิติคุณ ขอโทษผู้อื่น ซุกซ่อนของมีค่า บัตรเชิญ เดินกะโผลกกะเผลก ดื่มน้ำจากแก้ว ผู้คุมนักโทษ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ต้นกัลปพฤกษ์ พระพุทธรูป ถูกปีศาจไล่ ทรงกลด แหวนแต่งงาน แต่งตัว ถีบจักรยาน ปัสสาวะรดกำาแพง เงา ถนน ฆ่าเสือ คุก ตะราง ปืนใหญ่ สาก ภูเขาไฟ ถ้ำมืด โคเข้าบ้าน ตัวเงินตัวทอง หนาม นัยน์ตา หมาคาบหม้อ ตั้งครรภ์ ขนลุก กินหอยนางรม ลูกกระพรวน พวงมาลัยดอกไม้แห้ง สิริวัณณวรีนารีรัตน์ สีดำ เปรต คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ก้างปลา ฝน ช้างตกมัน พระวิหาร ตรอกซอกซอย ได้เป็นเจ้าบ่าว ฟักแฟง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น