ทำนายฝัน 'กางมุ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า กางมุ้ง จะต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ ที่จะไม่ค่อยปกติ และเป็นเหตุให้ท่านกังวลใจ มีโชคมีลาภอยู่บ้างแต่ต้องไขว่คว้าหาเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กางมุ้ง'

จะต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ ที่จะไม่ค่อยปกติ และเป็นเหตุให้ท่านกังวลใจ มีโชคมีลาภอยู่บ้างแต่ต้องไขว่คว้าหาเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชุดว่ายน้ำ จันทร์ทรงกลด คนแต่งชุดสีดำล้วน นํ้าพุที่พุ่งสูง เขี้ยวสัตว์ ตะไกร ดับเทียนชัย ขี้เถ้าในเตาไฟ สะอึก ปัดกวาดฝุ่น โน๊ตบุ๊ก หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ขมิ้น แม่นํ้า ลำน้ำ ตัวเองตายไปแล้ว คนหามวอผ่านหน้า ถูกเสือกัด มือตัวเอง ผู้ชายตบผู้หญิง ได้ยินสุนัขเห่า กำแพง งูกินสัตว์ นกร้อง กระดาษสีขาว ปล่องไฟ กะเหรี่ยง ฉีกจดหมายรัก กระต่ายวิ่ง แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ เดินไปบนเนินเขา ขนมปัง เงาะ หญิงแต่งชุดสีแดง ตู้ไปรษณีย์ ตำหนัก ธรรมจักร เชื้อเชิญ ฆ่าสุนัขบ้า คนตาย ถูกตัดขา ได้ยินเสียงกระดิ่ง ผ้าขี้ริ้ว เศษอาหาร เขาวงกต หิมะตกในฤดูร้อน หาบอุจจาระกลับบ้าน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กินไก่ เมือง วิมาน จมูก ตัวเองเป็นคนวิกลจริต นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ทำตัวเองบาดเจ็บ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ผู้ถือศีล ปีก เห็นปีศาจกินคน กองกระดูก ตู้เย็น แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ถอดเสื้อ มองดูเหว สุกรกลายเป็นคน ตาย ปริญญาบัตร ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ยุ้งข้าว มีหางงอก เงี่ยง ข้อเท้าเจ็บ เฆี่ยน มนต์ น้ำล้นเขื่อน ไมโครโฟน ช้างไล่กวด ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน บริโภค ทิชชู ช้องผม ปล่อยนกกระเรียน ตะกร้าหวาย กินปลาหมึก มีผู้นำม้ามาให้ ดิน กล่าวหา เข้ารับการผ่าตัด ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ผิวหนัง ผัก แมวข่วน ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก กินยา กินคอลลาเจน เลื่อยไม้กระดาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM