ทำนายฝัน 'กางมุ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า กางมุ้ง จะต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ ที่จะไม่ค่อยปกติ และเป็นเหตุให้ท่านกังวลใจ มีโชคมีลาภอยู่บ้างแต่ต้องไขว่คว้าหาเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กางมุ้ง'

จะต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ ที่จะไม่ค่อยปกติ และเป็นเหตุให้ท่านกังวลใจ มีโชคมีลาภอยู่บ้างแต่ต้องไขว่คว้าหาเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตารอบตัว สวมเสื้อสีเหลือง ถั่ว ประแจ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ถ่อเรือ บวงสรวง นั่งบนเสื่อ กระจอก อาจารย์ ด่า ฆ่ากระต่าย หักธนู ดื่ม เรือกำลังจม มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เด็กอุ้มปลา นกแร้ง ให้หวีคนอื่น เนื้อหนัง เนกไท ยกโทษให้ใครบางคน กุ้ง ไข่มุก หิมพานต์ (ป่า) ตักบาตร ตัวเองเป็นโจร สูบ ได้พูดคุยกับเพื่อน คลอดลูก ขนมปัง จาระบี หูแหว่ง ภรรยามีครรภ์ ผู้คุมนักโทษ กัดลิ้นตัวเองขาด ศพ ขัง นำพัดมาโบกตามร่างกาย พ่อหม้าย บิดามารดา คำสัญญา มรดก อยากมีเงิน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง นกคุ่ม อยู่ในถ้ำกับคนอื่น เดินเรือ เครื่องแบบทหาร กระดาษเช็ดมือ ตะกวดขึ้นบ้าน กุฏิพระ ตีแมลงวันตาย เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เกลียดคนต่างชาติ ทำนาไม่ได้ผลดี ระฆัง ผ้าห่มหนาๆ เทียนชัย เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ใบลาน เห็นไม้กระดาน ประกาศข่าวการตาย ปล่อยเต่า กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น กระต่ายน้อย บวชชี เคารพ คำนับ แจกัน ได้ใบสั่งจากตำรวจ คนมีเขา ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง หมอก ขอนไม้ เห็นปีศาจกินคน ปราศจากอํานาจ กระโดดจากหน้าต่าง แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) กระถางหลุดมือแตก หมากฝรั่ง ฝุ่นฟุ้งกระจาย ลูกข่าง ธนาคาร ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน สามีนํ้าตาตก เจ็บปวด ศาล งานมงคล เล่นฟองสบู่ ขับรถ ส้วม เคี้ยวดิน ธงบนบ้าน ดอกราตรี ได้เงิน งานศพ โคเข้าบ้าน ลูกไก่ เดินทางไกล คิดถึง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM