ทำนายฝัน 'กางร่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า กางร่ม ฝันว่ากางร่ม ทำนายว่า ระยะนี้จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างดี จะมีโอกาสก้าวหน้าในสาขาอาชีพที่ทำอยู่ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานของตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กางร่ม'

ฝันว่ากางร่ม ทำนายว่า ระยะนี้จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างดี จะมีโอกาสก้าวหน้าในสาขาอาชีพที่ทำอยู่ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานของตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินกะโผลกกะเผลก ลม นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ปล่อยนกกระเรียน งานบวช ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ พายเรือตามลำพัง ถ่ายรูป กระจก ชักว่าว โดด รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เมฆกลางแดด จิ้งหรีด จับก้อนกรวด ก้อนทราย ฝันเห็นนํ้าวน เดินลุยกองไฟ จันทร์ทรงกลด แร้ง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เปลื้องผ้าตัวเอง มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ แลบลิ้น เพลิง สุกรตายเอง เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด เจ้าบ่าว ทีปังกรรัศมีโชติ ซี่โครงหัก ให้รางวัล ฉลาด เศรษฐี ดอกมะลิ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ปากเน่า ดอกไม้ไฟ ต้นไม้แห้ง กลด กินอุจจาระ รับประทานเครื่องเทศ ฆ่าหมัด บ่อน้ำพุแห้งขอด แบกหีบ ตีฆ้อง เป็ดว่ายน้ำ บอลลูนตก พระสงฆ์ หิมะตกในฤดูร้อน เปลือย หม้าย ถอยหลัง กระปุก ชายหนุ่ม ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ชุดว่ายน้ำ สุนัขเข้ามาเลีย ด่า ถูกจี้ ก้ามปู ถูกเรียกตัวมาประชุม กระเทย สีดำ ครัว ซื้อขาย ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ทาก รังไก่ รอยเท้าของตัวเอง นกกระจิบ กระจาบ บิดามารดา ดมกลิ่นดอกไม้ ประตูที่ปิดตาย เท้าเจ็บ เหรียญ ตกปลากับญาติ จาระบี อยู่ห่างไกลจากครอบครัว พืชผัก ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ฝนตกระหว่างเดินทาง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ นาข้าวรกร้าง นั่งอยู่ในกองขี้ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ นํ้าพุที่พุ่งสูง กางเขน นำอุจจาระกลับบ้าน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ รังดุม ไว้ทุกข์ กระทง การทำผิดพลาด ล้างหน้าตัวเอง หมาเลียขา ผู้ชายตบผู้หญิง ที่ฝังศพ ดอกไม้ นุ่งชุดขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM