ทำนายฝัน 'กางร่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า กางร่ม ฝันว่ากางร่ม ทำนายว่า ระยะนี้จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างดี จะมีโอกาสก้าวหน้าในสาขาอาชีพที่ทำอยู่ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานของตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กางร่ม'

ฝันว่ากางร่ม ทำนายว่า ระยะนี้จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างดี จะมีโอกาสก้าวหน้าในสาขาอาชีพที่ทำอยู่ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานของตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เต้านม ฟัน กุลี อักษรย่อ สัปทน การผ่าตัด นอน เท้าขาด ดวงอาทิตย์ทรงกลด ศัตรู หวีหัก งูขดเป็นวงกลม กำลังจะไปตาย เช็ค ( Cheque ) สุนัขเข้ามาเลีย สร้าง ถูกฆ่า การรับรางวัล เด็กกำลังดูดนม อุจจาระ เกลียดคนต่างชาติ นกอินทรี นกเกาะหลังงู ขนนกสีดำ กรวยกรอกน้ำ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ดาวอับแสง สวะ ที่ฝังศพ แขนขาด หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ปลูก ฉาบ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด หุงข้าว แพรพรรณ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ฆ่างู ลาภ ยกโทษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ไพ่ คนตายในบ้าน กำแพงโบราณ นกเค้าแมวหรือนกฮูก เพื่อนที่จากไปไกล ศาลเจ้า ยักษ์ มุ้งหมอน พระเจ้า สายสะพาย ตะปู คนกำลังถ่ายรูป เหยียบขี้ ข่าวร้าย นั่งรถ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ตกทุกข์ได้ยาก จุดเทียนชัย ขี่โคอศุภราช ฉลาด ชกต่อย สบู่ พระราชินี เครา ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ดอกไม้ไฟ แทะกระดูก คนฆ่าสัตว์ จานแตก นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ พืชผัก เลี้ยงกุมารทอง กระรอก ตารอบตัว ไฟไหม้บ้าน คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ไฟไหม้ในท้องฟ้า เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ หน้าไม้ ถือดอกบัวในมือ เสื้อเปื้อนเลือด ยกทรง กระสือ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ญาติ เสวียน กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เก็บเกี่ยวข้าวในนา หมากรุก ตุ้มหูหาย ถูกมัดมือมัดเท้า เลือดไหล ปล่อยเต่า ยิ้ม ต่อสู้กับปีศาจ แบกหาม ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน นุ่งชุดขาว ฮ่องเต้หรือฮองเฮา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น