ทำนายฝัน 'กางร่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า กางร่ม ฝันว่ากางร่ม ทำนายว่า ระยะนี้จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างดี จะมีโอกาสก้าวหน้าในสาขาอาชีพที่ทำอยู่ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานของตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กางร่ม'

ฝันว่ากางร่ม ทำนายว่า ระยะนี้จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างดี จะมีโอกาสก้าวหน้าในสาขาอาชีพที่ทำอยู่ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานของตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ล้างภาชนะเครื่องใช้ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ลอยคอ ทอผ้า เขียนหนังสือ ขัง ถือดอกบัวในมือ กินเนื้อมนุษย์ ผัดหน้า แร้ง พร้า งาช้าง ขวดยา ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ น้ำผึ้ง รบกวน ถูกพายุพัดพาไปไกล คนขี้โม้ ซื้อของโบราณ นกนางแอ่น เด็กผู้ชาย ถูกสุนัขเห่า ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ลูกเห็บตก เที่ยวซ่อง ไพ่ เดินเรือ จมูกแหว่ง วิมาน ทะเลาะกับเพื่อน กอดผู้หญิง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง รถบรรทุกศพ ไถ่ถอน นกกระจิบ กระจาบ องค์พระ นกแขกเต้า ถือไต้ หรือ คบไฟ ผักกาด ขายไม้กระดาน ทะเลาะกับคนรัก ลวดหนาม มีปากเสียงภายในครอบครัว ปากกา คันศรหรือคันธนู สาหร่าย ผู้คุมนักโทษ งูใหญ่ ทัพพี เก็บเงินได้ อินสตาแกรม ( instargram ) ฆ่าศัตรู สายรุ้ง ขี่ม้า รักใครบางคนมากๆ บ้านไฟไหม้ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก กุ้งยักษ์ กอดภรรยา เท้าขาด กระสุนปืน ถูกโยนลงทะเล รองเท้า ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ เห็นบ่อร้าง สุนัขคาบหม้อ ใยแมงมุม ศิลปิน เรียก ฆ่าเต่า ดวงแก้ว กาน้ำร้อน ฟูก ซ้อมรบ เครื่องครัว แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ตู้เซฟ ซองจดหมายสีแดง ต้องโทษ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง นุ่งผ้าสีชมพู ถูกคู่รักกักตัว ราชสีห์ มือ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ไฟไหม้ต้นไม้ ความดีความชอบ กองดิน ย้ายบ้าน ถนน เหาะดั้นเมฆ ส้วม เห็นคนโดนแทง สร้อย นกกาเหว่า แท่น เดินทางกลางทะเลทราย จำเลย ดูหนัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM