ทำนายฝัน 'กางเกง'

ฝันเห็น ฝันว่า กางเกง คุณกำลังจะได้แก้วแหวน เงินทอง หรือ สิ่งมีค่าอื่นๆ ทั้งสิ่งที่หวังเอาไว้ และ ไม่ได้หวังเอาไว้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กางเกง'

คุณกำลังจะได้แก้วแหวน เงินทอง หรือ สิ่งมีค่าอื่นๆ ทั้งสิ่งที่หวังเอาไว้ และ ไม่ได้หวังเอาไว้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับสายสิญจน์ ข้อมือหัก พายเรือตามลำพัง กรง แก่นจันทร์ ฟ้อนรำ เจดีย์ทรุดโทรม เหี้ย แม่มด ผ้าขาว ธนาคาร กระหายน้ำ ทราย พูดคุยกับคนต่างชาติ ปีก ไก่กกไข่ ตู้เย็น เงินกู้ หน้าต่างพัง ฉิ่งฉาบ เพชรนิลจินดา ฮูก (นกฮูก) ปู เรือจอด ตีงู ใบลาน เมฆลอยนิ่ง เข้าเฟสบุคไม่ได้ สู้กับเหยี่ยว ชี เลือดออกเต็มตัว ถูกฆ่า มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง น้ำล้นเขื่อน หญิง นุ่งผ้าขาว แก้วแตก เกาะ ขัน สวมเสื้อขาด ร่มกางอยู่ เล่นไพ่ ทดน้ำ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เต้านม ฐานพระพุทธรูป บุคคลที่เป็นคนร้าย กินข้าว ทางม้าลาย โรคร้าย ความรักระหว่างคน 3 คน ลูกๆ ทำความผิด จับหมู เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ของขวัญ กอดอก แป้ง หวีหัก ข้าวติดคอ เปียก ญาติ ขนสัตว์ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น คบไฟ ลูกข่าง น้ำพุที่พุ่งสูง เงี่ยง รีดนมโค ฉี่รดกำแพง ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย นั่งเรือ แขนถูกตัด ซองจดหมายสีขาว ถูกตัดใบหู กระดาษเช็ดมือ มัคคุเทศก์ มโหรี จับก้อนหิน โต๊ะทำงาน ตราสัง อ่างล้างหน้า เข้าไปในโรงพยาบาล เดินไปตามท้องถนน กงสุล ตีผึ้ง ฟันปลอม จักรยาน ข้าวสาร เวียนเทียน ฝีขึ้นตามร่างกาย นํ้าพุขนาดใหญ่ ทำลายโซ่ตรวน ต่อสู้กับเด็ก สร้อยทองคำ เลื่อย ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ฆ่าเต่า กินปลาหมึก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) หญิงแต่งชุดสีเขียว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM