ทำนายฝัน 'กางเกง'

ฝันเห็น ฝันว่า กางเกง คุณกำลังจะได้แก้วแหวน เงินทอง หรือ สิ่งมีค่าอื่นๆ ทั้งสิ่งที่หวังเอาไว้ และ ไม่ได้หวังเอาไว้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กางเกง'

คุณกำลังจะได้แก้วแหวน เงินทอง หรือ สิ่งมีค่าอื่นๆ ทั้งสิ่งที่หวังเอาไว้ และ ไม่ได้หวังเอาไว้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แฉลบ กอดอก แคร่หาม คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ตกช้าง เท้าด้วน ตีผึ้ง คนร้าย กระโปรง ขนนกสีขาว รัศมี ซักผ้า ฝักดาบ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เสื้อครุย จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ทะเลทราย ตะโพน ผู้ชายตบผู้หญิง ต้นกัลปพฤกษ์ ผีตายโหง ประกาศข่าวการเกิด น้ำพุขนาดใหญ่ สายสนตะพาย ไม้เท้า เมฆสีแดง กินผลไม้ ภรรยามีครรภ์ ช่างเหล็ก ภาชนะแตกร้าว ผักกาด วิทยุ ข้อเท้าแพลง จักรยาน กระโดดจากที่สูง ขายตู้ ขายโต๊ะ ลูกเห็บ ขี่ช้าง คนกำลังเปลื้องผ้า ดินสอ ขุด บนบาน สามเณร ราวตากผ้า ยิงปืน เดินตากแดด ปม น้ำท่วม โทรศัพท์มือถือหาย ข้อมือหัก ต้นกก บัตรเครดิต ตะไกร ปริญญาบัตร ขนม ตกงาน มะลิ เวที อาเจียน ฉลาม เสื่อไม้ไผ่ สตางค์ ร่มกางอยู่ กินอุจจาระ โต๊ะทำงาน สารภี รถเข็นศพ ถูกตัดขา ภิกษุณี แต่งตัว ถูกตัดแขน สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เท้าขาด หมูกลายเป็นคน ย้อมผม พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง สวน น้ำตก อดทน กา เดินบริเวณวัด เป็นคนปรุงอาหาร เน็ตไอดอล ป่าช้า สุสาน กินลูกอม กินเนื้อวัว ข่วน เดินขึ้นภูเขา หูแหว่ง จราจรที่สับสนวุ่นวาย ผู้หญิงตบผู้ชาย เลือดไหล กลัว อยู่ในถ้ำกับคนอื่น เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ฆ่านกกระจิบ เอทีเอ็ม เดินทาง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM