ทำนายฝัน 'กางเขน (นก)'

ฝันเห็น ฝันว่า กางเขน (นก) จะมีเกณฑ์ต้องจากที่อยู่อาศัย เป็นความเดือดร้อนที่จะต้อง พลัดพราก และมีโอกาสต้องเดินทางไกล ช่วงนี้ไม่มีโชค ให้หลีกเลี่ยงการ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความเสียหายได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กางเขน (นก)'

จะมีเกณฑ์ต้องจากที่อยู่อาศัย เป็นความเดือดร้อนที่จะต้อง พลัดพราก และมีโอกาสต้องเดินทางไกล ช่วงนี้ไม่มีโชค ให้หลีกเลี่ยงการ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความเสียหายได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกพายุพัดพาไปไกล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ กระดูกแตก พระจันทร์ กำนัน เอสเอ็มเอส ( SMS ) เพชรรัตนราชสุดา ประกายไฟ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ นอนกลางวัน ความดีความชอบ รดน้ำ ขนมเข่ง ขันตักน้ำ สายรุ้ง คู คลอง กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา พระพุทธเจ้า นาฬิกา ปล่อยสัตว์ ไม้พลอง ศิลปิน นั่งอยู่ในกองอุจจาระ บาดเจ็บ ทอผ้า ฝังทั้งเป็น รูปภาพของเครือญาติ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ขนคิ้ว ไทร ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ตะเกียงที่จุดแล้ว พระสงฆ์ แคร่หาม พระบรมรูป เสื่อขาด บัตรเครดิต ขัดแย้ง นอนบนพื้นน้ำ เมือง หุ่นยนต์ ลูกเต๋า ขอบคุณ ทับทิม แก่นจันทร์ จักรเย็บผ้า ขนตาร่วง เอามีดฟันเท้าตัวเอง ตัวเองถูกประหาร เศรษฐี ลูกจันทร์ ทาก แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ได้รับเงินบริจาค คนตกน้ำกำลังจะจม คนแฝดตัวติดกัน ระย้า เชือก กินผัก จับก้อนหิน หัวหมู มองดูเหว รัฐประหาร วงกต จับขโมย ใช้กระเทียมทำอาหาร เพศสัมพันธ์ กริช ผ้าห่ม งูจงอางไล่ ทุบตีภรรยา จับกระต่าย กัดลิ้น ปีนเขา กองไฟ ซองจดหมายสีชมพู ล้มละลาย ขนกา กระท่อมร้าง มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ กินผลมะม่วงเปรี้ยว ต่อ ทอดทิ้งครอบครัว ชุดว่ายน้ำ กรง กำลังขับรถ นกเค้าแมวหรือนกฮูก โล่รางวัล ทุ่งโล่ง ยานพาหนะ เชิงตะกอน อีเมล ( Email ) เกลือ รักคนต่างชาติ กุหลาบ กระโดดจากที่สูง โบสถ์ ฝาแฝด ต้นไม้เขียวชอุ่ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM