ทำนายฝัน 'กางเขน (นก)'

ฝันเห็น ฝันว่า กางเขน (นก) จะมีเกณฑ์ต้องจากที่อยู่อาศัย เป็นความเดือดร้อนที่จะต้อง พลัดพราก และมีโอกาสต้องเดินทางไกล ช่วงนี้ไม่มีโชค ให้หลีกเลี่ยงการ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความเสียหายได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กางเขน (นก)'

จะมีเกณฑ์ต้องจากที่อยู่อาศัย เป็นความเดือดร้อนที่จะต้อง พลัดพราก และมีโอกาสต้องเดินทางไกล ช่วงนี้ไม่มีโชค ให้หลีกเลี่ยงการ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความเสียหายได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฤดูฝน กระปุก แกงการู ศพถูกมัดตราสัง กินกระต่าย ถูกฆ่า ซักผ้า นกกระจิบ กระจาบ หัวเราะ ฝังศพคนที่รู้จัก เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด กำแพงเมือง เดินตากแดด วิทยุ เด็ดพริกออกจากต้นพริก หิมพานต์ (ป่า) ได้ลาภ ถูกสวมกุญแจมือ โจรปล้นบ้าน ดื่มน้ำมะพร้าว กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เกลือ นาข้าวรกร้าง นั่งบนลังไม้ ยื้อแย่ง จรเข้ นำเที่ยว งานศพ ถอยหลัง ทาเล็บ ถาด ดื่ม นั่งเรือ รอยเท้าของตัวเอง เลี้ยง ช่อดอกไม้ กินเป็ด ไฮไฟว์ ( hi5 ) ทูต บังสูรย์ ดึงเชือก ขื่อคา วิทยา ดอกซ่อนกลิ่น เป็นใบ้ พระเจ้า เป็นไข้ น้ำพุที่พุ่งสูง เสือ ขนมชั้นหลากสี สุรา ซุบซิบนินทา บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ดราฟต์ ประตูบ้าน ได้ตีกลอง โคมไฟหรือโคมตะเกียง ฝ่าเท้า สายสนตะพาย นั่งใต้ต้นไทร นกกาเหว่า ฌาน กุ้งแห้ง ไหล่ พระอรหันต์ หน่อไม้ บิณฑบาต ต่อสู้กับคนร้าย ทำกาแฟหก สงคราม หนาม ประกาศนียบัตร ประกายไฟ ไต่ลวด ค้อน ฟูก ตัดผม มาเฟีย ทะเลาะกับแม่ยาย พระธาตุ คนป่วยอยู่บนรถ เชือก เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว เรือล่ม ผม ฝนหยุดตก ถูกจับ แม่ชี อาคันตุกะ อวัยวะเพศ กินน้ำผึ้ง ใต้ถุน ประแจ ได้กลิ่นของบูดเน่า กาน้ำ ถูก แตน-ต่อ ต่อย แฉลบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM