ทำนายฝัน 'กางเขน (เครื่องหมายกางเขน)'

ฝันเห็น ฝันว่า กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ไม้กางเขนที่เป็นเครื่องหมายของศาสนาคริสต์ ทำนายว่าจะมี โชคดี มีลาภ และมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กางเขน (เครื่องหมายกางเขน)'

ไม้กางเขนที่เป็นเครื่องหมายของศาสนาคริสต์ ทำนายว่าจะมี โชคดี มีลาภ และมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ของเล่น ปลวกขึ้นบ้าน ผม เลื่อยไม้กระดาน แหวนหาย ยานพาหนะ เพลิง คำนับ ตะกร้อ กระหายน้ำ นั่งบนหลังนกกระเรียน กิ้งกือ เงาะ เล่นฟองสบู่ งานโกนจุก ดีใจ สู้กับเสือ แล้วชนะ แมวข่วน น้ำผึ้ง ขนมปังกรอบ พูดคุยกับคนต่างชาติ งา คำสัญญา แบกหาม หน่อไม้ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ปราสาทเล็กๆ เครื่องบินบังคับ ไส้เดือน ขุด เด็กกำลังดูดนม เห็นคนโดนแทง ตะไบเหล็ก เล่นน้ำฝน โง่ ดาดฟ้า ทุบตีภรรยา พวงกุญแจ ครีบปลา ตราสัง ขนมเข่ง เกลียดคนอื่น สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) เม่น ขี่ราชสีห์ ทาขมิ้น เวที ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ลูกกระพรวน ไฮโล ประตูบ้าน เชื้อเชิญ หีบปิดอยู่ ทอดสมอ โฆษณา ตัวเองเป็นคนวิกลจริต กินรีหรือกินนร หลงรักสามีคนอื่น อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ผ่าท้อง หีบเปิดอยู่ สูบบุหรี่ ผู้หญิงตบผู้ชาย สวมเสื้อขาด รังผึ้ง งานแต่งงาน บรรพบุรุษ กระดานดำมีข้อความ ศัสตราวุธ ถูกเรียกตัวมาประชุม เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ปลูกต้นไม้ เครื่องครัว นอนบนที่นอน สามีตาย ขี่กระบือ หูแหว่ง เพศสัมพันธ์ ตีแมลงวันตาย กษัตริย์ ความร่าเริง แมลง ชกมวย ผัก ฆ่าเสือ ลม สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดับตะเกียง หมาหอน กินเนื้อหมู กระต่าย ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น นกนางนวล เจ็บป่วย ตักทรายเข้าบ้าน ยกโทษ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า รถยนต์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM