ทำนายฝัน 'กาน้ำร้อน'

ฝันเห็น ฝันว่า กาน้ำร้อน คุณจะมีชื่อเสียงที่พุ่งแรง ทำให้เป็นที่รู้จัก ถือเป็นดวงที่ดีเลยทีเดียว และ ยังมีโชคลาภดีๆ กำลังลอยมหาอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กาน้ำร้อน'

คุณจะมีชื่อเสียงที่พุ่งแรง ทำให้เป็นที่รู้จัก ถือเป็นดวงที่ดีเลยทีเดียว และ ยังมีโชคลาภดีๆ กำลังลอยมหาอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บ้องไฟ เปิดเผยความลับกับเพื่อน รับประทานเครื่องเทศ ฏีกา เครื่องลายคราม ได้ยินเสียงกระซิบ จูบเด็กเล็ก กุ้งแห้ง กินเนื้อวัว คนกำลังเปลื้องผ้า อุ้มเด็กทารก สุนัข แมวดำ เจว็ด ยมทูต เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ปัสสาวะ ครุฑ ขัน หม้อ ถูกสัตว์กัด ไก่ชน ฆ่าตัวตาย ริมฝีปาก เก็บผลมะม่วง แมลงปอ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว กินรีหรือกินนร ฆ่าหมัด ทำกับข้าว พระเจ้าแผ่นดิน กุ้งยักษ์ กวาด กิ่งก่าวิ่งไปมา ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ปล่อยเต่า บาทหลวง พระราชินี คลอดลูกก่อนกำหนด ร้องรำทำเพลง นางเงือก ซองจดหมายสีชมพู นั่งเล่น น้ำตา ถล่ม ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ถูกโยนลงทะเล ตู้นิรภัย คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เห็นประตูเมือง สัปทน ชกคนที่จมูก รุ้งกินน้ำ รักภรรยาตัวเอง ท้องฟ้าสีแดง ฝูงกบ จำนวนมาก ถูกคนเตะ ตุ้มหู ฆ่าผีเสื้อ เดือน เป็นประจำเดือน เห็นกระดุม กระจกแตก โคเข้าบ้าน ก้อนหินตก สีแดงชาด กระเป๋าเงิน กระดิ่ง เด็ดพริกออกจากต้นพริก บันไดกว้างๆ ฆ่าสุนัขบ้า ทอผ้า คงกระพันชาตรี ให้ความกรุณา ค้นหา ยกทรง แม่ชี ดิน เทศน์ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า กระท่อมในป่า ไม้เท้า กระจกหลากสี แร้ง หน้าต่างพัง ชฎา เชิงตะกอน กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เดินขึ้นภูเขา มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ เป่าแตร แกะ พระจันทร์เดือนหงาย ทาส เล่นฟองสบู่ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ถลกหนังสัตว์ เดินทางไกล มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM