ทำนายฝัน 'การตายของเพื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า การตายของเพื่อน ฝันถึงการตายของเพื่อน กำลังวางแผนแต่งงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'การตายของเพื่อน'

ฝันถึงการตายของเพื่อน กำลังวางแผนแต่งงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลำธาร ญาติกำลังจะตาย เส้นด้าย ตัดเล็บ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว กินกระต่าย ลิง ผ้าสีขาว หุ่น ได้รับรางวัล กรน บนบาน ก่อสร้าง เมือง เม่น เครื่องพิมพ์ดีด จับปิ้ง เงิน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ขาหัก ดำน้ำ สมอเรือ กินน้ำผึ้ง สายสร้อย ถอดเครื่องประดับ หนีจากถ้ำ ฆ่าไก่ ผลักประตู ฌาน คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ คนกำลังจะตาย กลืนเมฆ แลบลิ้น กุมารเทพ หิมะตกในฤดูร้อน กงเกวียน หนู ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ซื้อปลาหมึก เชือดคอสุกร ปราสาท สูบ สีแดงชาด หมี ข่าวดีจากลูก มีคนขอโทษ ฝีขึ้นตามร่างกาย ขาด้วน ถอดเสื้อ ตัดผมสั้น แมลงวัน อยู่ในถ้ำกับคนอื่น นางฟ้า กษัตริย์ ถุงมือ ลับ ฆ่าโค วงล้อกำลังหมุน พังประตู ตะกร้อ เห็นกระดุม นกเขา ม่าน ลากฉุด แมวข่วน ฮก ลก ซิ่ว โต๊ะหมู่บูชา หัวไก่ เจ้าสาว ไถ่ถอน แทงตัวเอง ชนไก่ ทองคำก้อน ฟันปลอม มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ฐานทัพทหาร ตู้หนังสือ มะพร้าว กระบอกไม้ไผ่ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ล้มละลาย กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง วิมาน เสื้อขนสัตว์ น้ำพุ กล่าวคำอำลากับใครบางคน โยงเรือ ฆ่าวัว นกคุ่ม ถูกจี้ โบสถ์ นั่งนับลูกประคำ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน หมอก ฝูงกบ จำนวนมาก ขึ้นต้นไม้ ไก่กกไข่ กัดคน ตั้งครรภ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM