ทำนายฝัน 'การตายของเพื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า การตายของเพื่อน ฝันถึงการตายของเพื่อน กำลังวางแผนแต่งงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'การตายของเพื่อน'

ฝันถึงการตายของเพื่อน กำลังวางแผนแต่งงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝนตกระหว่างเดินทาง ค้างคาว ลวดหนาม เหาะ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ระบำ นกกำลังจิกกัน บาดเจ็บ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ สงฆ์ ฟูก กระจอก เด็กนอนบนเตียง ขวาน ถือไต้ หรือ คบไฟ จักรเย็บผ้า คนป่วยอยู่บนรถ ได้ยินเสียงกระซิบ ตัวเองตายไปแล้ว วิวาท พนัน ทำร้าย ฆ่าโค กระดาษสีขาว ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น มโหรี สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกลียดคนต่างชาติ ยานพาหนะ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ภรรยาตาย ยากจน ดีใจ หิมพานต์ (ป่า) โบสีดำ เณรหางนาค ภาวนา ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ถูกผีหลอก ทะเบียนบ้าน จักจั่น เก็บเงินได้ นุ่งชุดแดง ความมืด ปวดท้อง ลำธาร ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ไก่ชน ลำน้ำ ดวงตรา บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เงินโบราณ ถุงเท้า ขอโทษผู้อื่น แต่งงานก่อนกำหนด แผ่นดินแยกออกจากกัน คอกหมู คนฆ่าสัตว์ สุกรตายเอง คราด ฉิ่งฉาบ ธุรกิจ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า นก จับขโมย ตุ้มหู ถูกวิ่งราวทรัพย์ ต่อสู้กับปีศาจ เงิน รับประทานอาหาร นกเกาะหลังงู สกปรก ลูกๆ ทำความผิด กลืนดวงอาทิตย์ ทารก มือตัวเอง ทุบตีภรรยา น้ำท่วม รังนก หนังสือ อยู่ในถ้ำ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ผลักของหนัก ซื้อกระดุม คนรักนอกใจ ภรรยาหนี กระดิ่ง ลาวาภูเขาไฟ บังสูรย์ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ไก่ออกไข่ เปลือก ฆ่าหมี จมูกหาย กระทำรุนแรงต่อตัวเอง กุญแจ ทอดแห ตู้อาหาร แสงนีออน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM