ทำนายฝัน 'การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น'

ฝันเห็น ฝันว่า การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ฝันเกี่ยวกับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น'

ฝันเกี่ยวกับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยามีครรภ์ บรรจุของลงหีบ ไอศกรีม จีวร หญิงแต่งชุดสีฟ้า พระราชินี กลางคืน ฝนครึ้ม ได้เงิน หวีผม ปลูก บัตรเครดิต กินผลไม้ น้ำพุสวยงาม นอนเล่นกลางดิน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ่อน้ำใหญ่ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ได้เสื่อใหม่ แหวน ครีบปลา ไก่ฟ้า ความรักระหว่างคน 3 คน เกิดสงคราม กวาด เขื่อน ถูกต่อต่อย ระบำ ภิกษุณี พระพิฆเณศ ค้างคาว บ้านร้าง ตักน้ำราดตนเอง พระสถูป ภาษา ชักว่าว เงื่อน ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ขี้ จับสุกร เดินบริเวณวัด ผิงไฟ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ชนกระบือ เห็นกระดุม จอมปลวก ไฟไหม้ หลุมอสรพิษ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ เดินหลงไปในป่าละเมาะ ช่างแกะสลัก ผักที่ยังคงปลูกในดิน อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา สุนัขเข้ามาเลีย ป่าช้า งมปู ปลูกกล้วย ธำมรงค์ น้ำพุที่พุ่งสูง ถาดอาหาร นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ บ้านตัวเองสวยงาม คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว จับก้อนหิน กองกระดูก แคร่ ฆ่าวัว ถวาย ถูกโกง กินสายบัว คอกหมู ก้างปลา ทะเลาะ สุริยคราส ทำให้คนอื่นตกใจ นุ่งชุดขาว ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ เวที ถูกฉุด ทำลายโซ่ตรวน มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก เข่า พญานาค เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ปลิง ถูกฉ้อโกง สารภาพต่อหน้าเพื่อน ปอก เครื่องชั่ง ท่าเทียบเรือ ตัวเองเป็นโจร ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ขนทรายเข้าวัด เครื่องพิมพ์ดีด น้ำมันก๊าด เก็บมุ้ง ภรรยามีลูก อสนีบาต ดับไฟ เงิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM