ทำนายฝัน 'การรับรางวัล'

ฝันเห็น ฝันว่า การรับรางวัล ฝันเห็นการรับรางวัล แผนการต่างๆ จะไม่สำเร็จเพราะความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'การรับรางวัล'

ฝันเห็นการรับรางวัล แผนการต่างๆ จะไม่สำเร็จเพราะความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกขมิ้น เดินสะดุดหกล้ม ถูกจี้ จอมปลวก ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก อรุณ ตัวเองมีปีก ปีศาจหลายตน ลำน้ำ เหยียบขี้ ค้าขายต่างเมือง พริกไทย ดื่มยาพิษ มีด ดอกซ่อนกลิ่น ซื้อไม้กระดาน หวีหัก สูบบุหรี่ ปีก บ้านตัวเอง สบู่ เสือกัดตัวเอง ทะเลที่เงียบสงบ ตัดเล็บ นาฬิกาข้อมือ แมลงสาบ ฉิ่งฉาบ โอ่ง ถ่านไฟ ตกลงไปในบ่อ พนัน ประกาศนียบัตร รักคนต่างชาติ หน้าต่าง มู่ลี่ แสง ทวิตเตอร์ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ หมาคาบหม้อ เสียเงิน อุ้มลูกสุนัข ฮวงซุ้ย สุกรกลายเป็นคน ล้างหวี กินโรตี ตกจากที่สูง ประกาศการแต่งงานของตนเอง ทางม้าลาย คบไฟ ขาขาด ของขวัญ พรวนดิน ซี่โครงหัก อาคันตุกะ ริมฝีปาก หายใจอึดอัด ตัวเองเป็นกรรมกร ทับทิม ไฟไหม้ต้นไม้ แทะกระดูก กระแสน้ำ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ยาพิษ ถูกทำโทษ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ถ้วยรางวัล วิชา เวที เท้าเจ็บ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย สายนาฬิกาข้อมือขาด แสงสว่าง ศีรษะมีเหา มีขาเดียว รับประทานอาหาร นักบุญ ตำหนัก ไอศกรีม เพชรพลอย หมาเลียขา หน้าไม้ ฝักดาบ ถั่วงอก มวย ป่วย หญิงชรา ทอดทิ้งภริยา กล้องยาสูบ เดินชนผนัง แกงการู ผู้ชายผมยาว ข้อเท้าเจ็บ อยากตาย อวัยวะเพศ เต้าหู้ กงล้อ มหาสมุทรมีพายุ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ดอกมะลิ พูดคุยกับเจ้านาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM